NRK Meny
Normal

– Ryfast og Rogfast haster

Under ordførerens nyttårsmottagelse på Ledaal uttrykte Sagen Helgø et ønske om fortgang i byggingen av Rogfast og Ryfast.

Christine Sagen Helgø, Ledaal 2012

Ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø, holdt sin første nyttårstale som ordfører i dag.

Foto: Hilde Torgersen / NRK

Sagen Helgø har bedt Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa for å om et møte for å drøfte fortgang i veiprosjektene som skal binde sammen Stavanger med Ryfylke og områdene på andre siden av Boknafjorden og Kvitsøyfjorden.

– Rogfast, Ryfast, Eiganestunellen, Sykkelstamveien og Bybanen er nødvendige og bærekraftige prosjekter som vil løfte regionen. E39-perspektivet blir viktigere. Det haster med opprustning av veistandarden mellom Stavanger og Kristiansand. Det haster også med fergefri forbindelse videre nordover til Bergen, sa hun i talen.

Det er den siste tidens ferjestans grunnet hardt vær som gjort saken ekstra prioritert for ordføreren.

– De siste ukers stormer har vist sårbarheten i fergeforbindelsene over Boknafjorden. Vi kan ikke ha de slik i fremtiden, sa hun.

Les hele ordførerens tale her:

Christine Sagen Helgø

En stolt ordfører ser frem til å bidra til videreutvikling av Stavanger og regionen.

Foto: Hilde Torgersen / NRK

Kjære medborgere og venner av Stavanger,

Velkommen til Ledaal, til årets første dag, og riktig godt nyttår til dere alle.

I Norge drar vi med oss en tung byrde fra 2011 inn i 2012 og i fremtiden. Hendelsene i Oslo og på Utøya 22. juli har overskygget alt annet i Norge i det året som gikk. Også Stavanger og Rogaland ble rammet. Jeg er glad for å se at støttegruppen for de som ble rammet er kommet godt i gang her i Rogaland. Som fellesskap og som individer er det viktig at vi gir de som ble rammet den støtte og den varme som det står i menneskelig makt å gi.

Jeg er veldig stolt over å stå foran dere med ordførerkjedet rundt halsen. Både for dere og for meg er dette en ny opplevelse; en ny ordfører skal føre stafettpinnen videre, søke nye muligheter og samtidig ta vare på gode tradisjoner. Det er jo nettopp dette som er det fine ved og styrken i vårt folkestyre. Dypest sett dreier politikk og samfunnsansvar seg om å ta vare på det vi har bygget i fellesskap, byen vår, landet vår, den verden vi lever i, og ikke minst hverandre.

Jeg er takknemlig og glad for den tillit jeg fikk ved valget i september i fjor. Jeg flyttet inn på ordførerkontoret med stolthet og med ydmykhet. Jeg vet at det ventes mye av en kommune og en ordfører. Sammen med de andre gruppelederne i flertallspartiene har jeg et sterkt team i ryggen. Jeg kan love dere at vi som har fått flertall til å styre vår by skal gjøre så godt vi kan. Vi har respekt for oppgaven og vi skal lytte til folk. Vår politikk skal være preget av åpenhet, visjoner og handlekraft.
Det nye bystyret er i ferd med å finne sin form. Det er spesielt gledelig at så mange unge representanter allerede har satt sine avtrykk med kunnskap, vilje og mot.

Verden feirer overgangen fra 2011 til 2012 i spenning. Vi er i gang med det andre tiåret i det 21. århundre, i en krevende verden – hjemme og ute.
Norge er et godt land å bo i, og Stavanger kommer godt ut av sammenligningen med andre når det gjelder vekst og utvikling. For syvende år på rad har vi blitt kåret til den beste næringsregionen i landet.
Vi gleder oss stort over de nye oljefunn som ble gjort i Nordsjøen, like utenfor vår stuedør i fjor. Aldous Avaldsnes vil bidra til å forlenge oljealderen ytterligere. For Stavanger betyr dette mer aktivitet, sysselsetting og verdiskaping. Samtidig stiller det høye krav til hvordan vi håndterer veksten. Vi har mange utfordringer og uløste oppgaver. Vi må videreutvikle en robust og inkluderende region. I det ligger gode vilkår for næringslivet, miljøansvar, bærekraftig infrastruktur og et boligmarked som ligger til rette for alle våre innbyggere. Jeg er overbevist om at nøkkelen til dette ligger i en felles regional visjon. Vi må stå sammen og tenke fellesskap og kreativitet for å løse utfordringer som berører oss alle.

Vi står foran et paradigmeskifte i byplanlegging. Det er nå vi må ta gode og kloke grep for framtiden. Vi må gjøre en økt innsats for boligbygging, og her legger vi opp til et sterkere samarbeid med våre nabokommuner og med næringslivet.
En ny sentrumsplan er i støpeskjeen. Vi skal lære av andre byer har bevart historiske sentrum. Bordeaux har klart dette på en utmerket måte.

Vi skal også planlegge godt for Forus-området. Vi må bygge høyere og tettere langs kollektivaksene i bybåndet mellom Stavanger og Sandnes. Vi må få bukt med de store rushtidsproblemene. Vi trenger en Forusplan for fremtiden.

Flere tunge prosjekt er i ferd med å realiseres. Rogfast, Ryfast, Eiganestunellen, Sykkelstamveien og Bybanen er nødvendige og bærekraftige prosjekter som vil løfte regionen. E39-perspektivet blir viktigere. Det haster med opprustning av veistandarden mellom Stavanger og Kristiansand. Det haster og med fergefri forbindelse videre nordover til Bergen. De siste ukers stormer har vist sårbarheten i fergeforbindelsene over Boknfjorden. Vi kan ikke ha de slik i fremtiden. Jeg har allerede bedt samferdselsministeren om et møte for å drøfte fortgang i disse veiprosjektene.

Jeg ønsker å fokusere på økt innsats for eldre og for grupper med særskilte behov i samfunnet, som de utviklingshemmede. Individuell tilrettelegging må ligge i bunn for all planlegging. På nyåret skal jeg sammen med rådmannen besøke de forskjellige virksomhetene i kommunen. Jeg ser fram gode innspill fra de som daglig møter mangfoldet av behov og forventninger.
Vi skal fortsatt satse på skole;Stavangerskolen skal fortsatt være et begrep for kvalitet og engasjement.
Vi har mye å se frem til. I slutten av august vil ONS bli arrangert for 20. gang. ONS er ikke bare viktig for Stavanger og vår region. ONS er et av Norges viktigste utstillingsvinduer mot verden og en sentral møteplass for verdens olje- og gassindustri. Vi har gjennom årene sett økt fokus på fornybar energi og miljø, også på ONS. Det hilser vi velkommen.

To av de sentrale oljeselskapene på norsk sokkel jubilerer. Norske Shell som fant og utviklet blant annet Troll og Draugen fyller 100 år og nasjonens stolthet Statoil fyller 40 år. Jeg lykkeønsker begge selskapene og gratulerer med alt de har oppnådd av verdiskaping og teknologiutvikling i vårt land. Begge selskapene har gitt vesentlige bidrag til verdiskaping og teknologiutvikling i Norge.
Vi skal ivareta og videreutvikle oss som vertskapsby for universitetet. Neste år vedtar vi en egen universitetsmelding som skal være med oss på veien videre mot å bli en enda bedre studentby.

Stavanger er også en veldig internasjonal by. Det fikk vi et levende eksempel på da ordfører Sevland samlet en representant for 123 av de 171 nasjonene som er representert i Stavanger til en minnerik mottakelse her på Ledaal. Det var en fin manifestasjon av Stavangers fargerike og flerkulturelle ansikt, og jeg vil være opptatt av å finne anledninger til å synliggjøre dette fantastiske fellesskapet.

Vi skal også ta vel vare på og styrke våre bånd ut til verden. Jeg var nylig i Doha i Qatar hvor jeg deltok på årsmøtet i World Energy Cities Partnership der Stavanger er med, og World Petroleum Congress. Jeg ser med glede fram til å jobbe for Stavanger og regionen også internasjonalt.

2008 lærte oss å tørre å satse på kultur. Stavanger er en kulturby av internasjonalt format. 15. september åpner vi det nye konserthuset i Stavanger. Byen får en lenge etterlengtet storstue for kulturutfoldelse og kulturopplevelser. For Bjergstedområdet har vi en visjon for kulturell utfoldelse og store opplevelser. Jeg ønsker meg en åpen og mangfoldig kulturby der mange utfolder seg med kreativitet og glede.

Jeg går inn i 2012 med optimisme og virkelyst. Jeg inviterer dere alle til omtanke og innsats for fellesskapet. Mitt nyttårsønske for oss alle er at vi skal jobbe sammen for en robust og inkluderende region.

Lykke til alle sammen – og fortsatt godt nyttår.