Full splid om ny helikopterbase

Avinor og Forsvaret argumenterer for hver sin plassering av 330-skvadronens nye helikopterbase på Sola. Nå skal Justisdepartementet avgjøre saken.

Avinors forslag til helikopterbase

Her, i den sørvestlige enden en lufthavnområdet, mener Avinor det er best å bygge en ny helikopterbase for 330-skvadronen. Forsvaret vil helst ha den på vestsiden.

Foto: Mari Friestad / NRK

– Vi mener den sørvestlige delen av Sola lufthavn passer best for aktiviteten til 330-skvadronen, sier sjef for operativ drift i Avinor, Morten Wathne.

Sola flyplass er vedtatt som base for sårt tiltrengte nye redningshelikoptre, og etter planen skal byggingen starte i juni. Men Avinor og Forsvaret er ikke enige om hvor det skal ligge.

Derfor skal Justis- og beredskapsdepartementet vurdere to alternative plasseringer for basen:

  1. Alternativ: Ny base i nærheten av eksisterende base, innenfor Sola luftstasjon. (Forsvarets ønske)
  2. Alternativ: Ny base plassert i sørvestlige hjørne av flyplassen. (Avinors ønske)
Redningsskvadron

Stedet der redningsskvadronen holder til i dag, er et av alternativet som er foreslått.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Vil ha helikoptrene vekk fra folk

Morten Wathne

Morten Wathne er sjef for operativ drift i Avinor.

Foto: Mari Friestad / NRK

– Alternativet på vestsiden er på motsatt side av hovedrullebane. Hvis de skal ha redningsoppdrag til sjøs må de krysse rullebanen, og det kan skape problemer for dagens flytrafikk, sier Wathne.

Hovedargumentet fra Avinor, for å plassere bygget nær golfbanen, er likevel støyproblematikk for dem som bor i nærheten, om det blir gitt grønt lys for den andre plasseringa.

– Plasseringen er svært nært et tett befolket område. Helikoptre skaper støy, og dette vil øke støynivået i området betraktelig, sier han.

Basen må være klar i 2016

Forsvaret ønsker ikke å stille til intervju om saken, men NRK kjenner til at de vil ha bygget nær dagens base, blant annet fordi de vil ha den militære aktiviteten samla.

Det er venta en avgjørelse om plassering når som helst, ifølge Rune Jentoft Haver, som er assisterende prosjektleder i NAWSARH-prosjektet, som leder arbeidet med å skaffe nye redningshelikoptre for regjeringa.

Rune Jentoft Haver

Rune Jentoft Haver er assisterende prosjektleder i NAWSARH-prosjektet.

Foto: Mari Friestad / NRK

– Det er ikke besluttet hva som blir alternativene, men vi regner med at beslutningen vil bli tatt innen kort tid, sier han.

Og det må det, for byggingen haster. Basen skal være på plass når de første helikoptrene kommer i 2016.

– Vi ligger nok en måned eller to etter planen. Men sånn som det ser ut nå med de valgene som vi har foran oss, så ser det ut som vi kan greie å bygge slik at bygget står ferdig mot slutten av 2016, og det skal holde, sier Jentoft Haver.