Nortura-bonde Trangt for griser
Foto: Mattilsynet

Dyrevelferd

 • Får svi for dårlig dyrevelferd

  33 bønder i Rogaland fikk i fjor trekk i tilskuddet fra staten etter grove brudd på dyrevelferden. Det er på samme nivå som året før, melder Fylkesmannen. Bønder har fått trekk fra fem prosent, til de som har fått trukket hele produksjonstilskuddet.

 • Fant flere dyrekadavre

  Mattilsynet har fått melding om flere nedgravde dyrekadavre på en gård som har gått konkurs i Time, skriver Aftenbladet. Dyrekadavrene skal ha vært nedgravd en god stund. Bonden som drev gården fram til konkursen, stiller seg uforstående til saken.

 • Flere dyreeiere blir anmeldt

  Antall dyreeiere som har fått forbud mot å drive med dyr er mer en doblet fra 2017–2018. – Det er viktig for norsk dyrevelferd å slå ned på dyreeiere som ikke behandler dyra bra, sa landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i en pressemelding.

 • Sterkt bekymret for villreinen

  Norges Jeger- og Fiskerforbund vil skjerpe innsatsen som villreinens forsvarer. Forbundet skriver i en pressemelding at villreinen i Norge sliter. – Presset på arealer i fjellet er stort, og reinsdyra er blant de arter som påvirkes negativt av denne utviklingen, skriver NJFF i meldingen. (illustrasjonsfoto)

  Villrein
  Foto: Privat
Reporter Line Haus snakker med fugleekspert Asbjørn Lie.