ku på beite
Foto: Frank May / NTB scanpix

Dyrevelferd

Oppsummert

I Norge har vi lov om dyrevelferd, som skal fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Dyr skal beskyttes mot unødige påkjenninger, belastninger og skal behandles godt. Statens dyrehelstilsyn ligger under Mattilsynet.

 • Smittsom katteaids på Hadeland

  Katteaids er blitt et vanlig problem blant forvillede katter på Hadeland. Viruset spres gjennom blod og paring og gjør kattene svært syke skriver OA.

 • Hundeoppdrett kan bli strengare

  Dei som avlar fram to eller fleire valpekull i året kan bli nøydd til å registrere seg hos Mattilsynet. Dette skal gjere det enklare å kontrollere dyrevelferda. Næringskomiteen på Stortinget er bekymra for uetisk hundeavl.

 • Sjelden infeksjon på katt påvist

  Veterinærinstituttet har påvist to tilfeller av en sjelden soppinfeksjon hos katt i løpet av januar. Soppinfeksjonen er sjelden forekommende i Norge, og mer vanlig andre steder i verden med varmere klima. Regnes ikke for å være smittsomt mellom dyr.

 • Påvist ringorm hos storfe

  Veterinærinstituttet har påvist ringorm i 15 besetninger av storfe hittil i 2019. De fleste tilfellene er påvist i Rogaland, men også i Oppland, og hovedsakelig i kjøttfebesetninger. Mattilsynet håndterer oppfølgingen, skriver Veterinærinstituttet.

Reporter Line Haus snakker med fugleekspert Asbjørn Lie.