ku på beite
Foto: Frank May / NTB scanpix

Dyrevelferd

Oppsummert

I Norge har vi lov om dyrevelferd, som skal fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Dyr skal beskyttes mot unødige påkjenninger, belastninger og skal behandles godt. Statens dyrehelstilsyn ligger under Mattilsynet.

  • Påvist ringorm hos storfe

    Veterinærinstituttet har påvist ringorm i 15 besetninger av storfe hittil i 2019. De fleste tilfellene er påvist i Rogaland, men også i Oppland, og hovedsakelig i kjøttfebesetninger. Mattilsynet håndterer oppfølgingen, skriver Veterinærinstituttet.

  • SV vil endre navn på Mattilsynet

    For dårlig oppfølging fra Mattilsynet har ført til langvarig dyrelidelse, mener Riksrevisjonen. Nå vil SV endre dyrevelferdspolitikken, og endre navnet til Mat- og dyretilsynet.

  • Vasket vekk 8.000 havskilpadde-reir

    Orkanen Dorian skylte mer enn 8.000 havskilpadde-reir til have i et naturreservat i Florida, opplyser forskere ved University of Central Florida. Havskilpadder er blant verdens eldste skapninger, og er i dag sterkt ruet av menneskelig aktivitet.

Reporter Line Haus snakker med fugleekspert Asbjørn Lie.