ku på beite
Foto: Frank May / NTB scanpix

Dyrevelferd

Oppsummert

I Norge har vi lov om dyrevelferd, som skal fremme god dyrevelferd og respekt for dyr. Dyr skal beskyttes mot unødige påkjenninger, belastninger og skal behandles godt. Statens dyrehelstilsyn ligger under Mattilsynet.

 • Vasket vekk 8.000 havskilpadde-reir

  Orkanen Dorian skylte mer enn 8.000 havskilpadde-reir til have i et naturreservat i Florida, opplyser forskere ved University of Central Florida. Havskilpadder er blant verdens eldste skapninger, og er i dag sterkt ruet av menneskelig aktivitet.

 • Salmonellamistanke på hest

  Det er mistanke om salmonella på hos en nylig kolikkoperert hest på hesteklinikken ved NMBU Veterinærhøyskolen. Sikkert svar er ventet over helgen. Hesteklinikken stengte inntaket av hester da en opererte hesten fikk diare, melder Mattilsynet.

 • Ikkje harepest som er årsaka

  I ein ny statusrapport frå Veterinærinstituttet utelukkar dei at det er harepest som er årsaka til den alvorlege hundesjukdomen som har herja i landet den siste tida, melder NTB. Dei utelukkar derimot ikkje at det kan skuldast ein sesong-relatert sjukdom, som er kraftigare enn normalt.

  En hund fra Hedmark obduseres på Veterinærinstituttet i Oslo
  Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK
 • Veterinær fratas rett til dyrehold

  En gårdbruker fra Melhus, som også er veterinær, har mista retten til å drive med dyrehold etter at hun tapte søksmålet mot Staten. I dommen opprettholder Sør-Trøndelag tingrett dermed Mattilsynets vedtak fra i fjor om at alle dyra på gården må slaktes eller omplasseres.
  I dommen vises det blant annet til at dyr som har gått ute hele året ikke har hatt kontinuerlig tilgang til drikkevann. Mattilsynet har gitt pålegg om drifta over 12 år.

  Veterinær saksøkjer Mattilsynet som vil avvikle gardsdrifta hennar
  Foto: Mattilsynet
Reporter Line Haus snakker med fugleekspert Asbjørn Lie.