NRK Meny
Normal

Det kommer 2000 asylsøkere til Stavanger

Politikerne i Stavanger blir tirsdag formiddag orienterte om hvor mange som kommer, og hvilke ressurser som blir satt inn.

Asylsøkere

Stavanger skal ta mot rundt 2000 asylsøkere og flyktninger det beste året.

Foto: NRK

I løpet av året og neste år skal Stavanger til sammen ta mot minst 490 kvoteflyktninger. Innvandringsdirektoratet har allerede varslet at det kommer spørsmål om å ta mot flere.

Samtidig forbereder kommunen seg på å ta mot rundt 1 500 asylsøkere. Disse fordeler seg på akuttmottak til for inntil 1000 i det såkalte pre-asylmottak som trolig blir opprettet i EXPO-hallen, 250 i Hero mottak på Alstor og rundt 200 i desentraliserte mottak som Hero skal etablere i byen.

Dette ble politikerne orienterte om på møte i Kommunalutvalget tirsdag formiddag.

– Det er så stort påtrykk når det gjelder mottak av flyktninger at det er umulig å si noe om dette utover de vi vet kommer, men at trykket vil bli større det er jeg ganske sikker på, sier Per Harr, kommunaldirektør for oppvekst og levekår i Stavanger.

Hotel Alstor i Stavanger

Hotel Alstor i Stavanger skal fungere som pre-asylmottak for 250 asylsøkere.

Foto: Anders Fehn / NRK

Tolv årsverk

Kommunens ansvar for flyktningene er å skaffe bolig, helsetjenester, sosialhjelp, introduksjonsprogram, grunnskole for barna og barnehageplass for mindre barn.

Når det gjelder asylsøkerne skal kommunen sørge for primærhelsetjenester, barnevernstjenester og grunnskoleopplæring.

Det som ikke er lovpålagt, men som kan komme i tillegg, er 250 timer norskopplæring,
barnehagetilbud til fire og femåringer og forebyggende helsetiltak.

Stavanger legger opp til å styrke mottaksapparatet med åtte årsverk i flyktningseksjonen og fire årsverk ved Johannes læringssenter.

– Helt ekstraordinær situasjon

Per A. Thorbjørnsen

Per A. Thorbjørnsen (Venstre) beskriver situasjonen som helt ekstraordinær.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Husk at det at vi nå ser ut til å få tusenvis av asylsøkere til vår region på forholdsvis kort tid, har knapt lagt inne i noen beredskapsplaner, sier Per A. Thorbjørnsen.

Venstres gruppeleder i bystyret, er opptatt av at politikerne blir fortløpende informert om situasjonen. Han mener det nå er viktig at Kommunalutvalget får en klarere rolle og mer operativ funksjon, at kommunene på Nord-Jæren samarbeider og at det er god kontakt med BUF-etat og UDI som administrerer de enslige, mindreårige asylsøkerne.

– Vi må stille noen grunnleggende spørsmål om hvordan vi organiserer oss når vi står overfor en situasjon som er helt, helt ekstraordinær, sier Thorbjørnsen.