To asylmottak i Rogaland legges ned

Økt bosetting og færre asylsøkere gjør at UDI sier opp avtaler for totalt 1610 mottaksplasser i Norge. I Rogaland rammes 26,5 årsverk av nedleggelsene.

Asylmottaket på Hå

Mottaket for enslige mindreårige på Nærland i Hå, legges ned.

Foto: Rolv Christian Topdahl / NRK

I Rogaland legges Hå mottak for enslige mindreårige asylsøkere og Haugesund statlige mottak ned.

Totalt blir 26,5 årsverk rammet av nedleggelsene. 19 i Hå og 7,5 i Haugesund.

– Dette har vi vært gjennom flere ganger det siste året. Nå gjennomgår vi forskjellige prosesser, som fører til avvikling av de nevnte avdelingene, forteller driftsdirektør Hero Norge, Vidar Torheim.

Henholdsvis 40 og 220 plasser forsvinner fra mottaket i Hå og Haugesund.

50 færre mottak

Det siste året har Hero Norge sagt opp mellom 600 og 700 personer grunnet UDIs nedrustning av mottaksplasser.

– De ansatte i Haugesund vil miste jobben. I Hå har vi statlig mottak i tillegg, men 19 årsverk vil forsvinne.

På samme tid i fjor hadde Hero Norge nærmere 50 flere mottak enn hva som er tilfellet nå.

Torheim forstår situasjonen som har oppstått, men innrømmer at det får en alvorlig konsekvens for selskapet.

– Det er trasig for dem som mister jobben, og det er tøft for dem som bor på mottaket og har knyttet seg til en plass. Hero Norge er fortsatt den største aktøren i markedet, men vi må også omstille oss. Som et ledd i den prosessen har vi etablert tre mottak i Tyskland og har økt aktiviteten i Sverige.

Kun tre mottak igjen

I sommer ble det kjent at Strand statlige mottak og Gjesdal statlige mottak legges ned. Torsdag 31. august utløper oppsigelsestiden og mottakene avvikles.

Nedleggelsen av Hero Norges mottak på Strand rammer 133 beboere og ansatte i seks årsverk.

Leder Bjørn Halvorsen i Stiftelsen Sana bekrefter at mottaket i Gjesdal har rundt 150 plasser og mellom fire og fem årsverk rammes av nedleggelsen.

På listen med 17 mottak UDI kvitter seg med er åtte ordinære mottak og ni mottak for enslige, mindreårige asylsøkere.

– Bakgrunnen for oppsigelsene er lave mottakstall, opplyser assisterende regiondirektør ved UDI region Vest, Sissel Mehammer.

Fra 39.000 til 7100 plasser

I årsskiftet 2015–2016 hadde UDI rundt 39.000 mottaks- og akuttplasser. Når 17 nye mottak nå legges ned, har UDI rundt 7100 plasser igjen. I tillegg kommer ankomstsenteret i Østfold.

– I tillegg er det flere mottak for enslige mindreårige som har mer ledig kapasitet enn forventet. Det skyldes blant annet at enslige mindreårige, som har fått opphold, nå kan bosettes i en kommune selv om deres identitet er udokumentert, utdyper fungerende avdelingsdirektør Borghild Fløtre i en pressemelding.

Når to nye asylmottak i Rogaland forsvinner, er det kun Hå statlige mottak, Lund statlige mottak og Sandnes statlige mottak for enslige mindreårige igjen i fylket.

Svekket beredskap

Hero Norge tror det blir vanskeligere å mobilisere slik de har gjort tidligere. Det siste året har de redusert bemanningen i administrasjon og ledelsen. I tillegg har de avsluttet mottaksdrift i enkelte regioner.

– Vi har gitt klar beskjed til UDI at vi ikke vil klare å håndtere en tilsvarende eskalering av ankomster, som vi opplevde for to år tilbake. Det er flere driftsoperatører som tidligere har hatt flere mottak, men som nå ikke har noen, sier Torheim.

Flere nyheter fra Rogaland