NRK Meny
Normal

Ber kommunene vurdere å drive asylmottak

Kommunalt drevne akuttmottak kan være en måte å takle det sterkt økende behovet for innkvartering av asylsøkere, mener Fylkesmannen i Rogaland.

Syriske flyktninger ved Hvalsmoen asylmottak

Syriske flyktninger kommer til Hvalsmoen transittmottak tidligere i høst. Hvalsmoen drives av Hero Norge, og også de aller fleste andre mottakene drives av private firma. Nå bes også kommuner og frivillige organisasjoner vurdere om de skal drive akuttmottak.

Foto: Tormod Strand / NRK

Nye akuttmottak for asylsøkere blir nå daglig etablert rundt om i kommunene på svært kort varsel. De aller fleste blir drevet av private firma, og flere kommuner har kritisert at de ikke blir skikkelig informert om det som skjer.

– Men kommunene kan komme på banen og drive akuttmottak selv, sier assisterende fylkesberedskapssjef i Rogaland, Gry Evensen.

UDI positive

Etter å ha fått en del spørsmål om store private firma må drive alle mottakene, tok Fylkesmannen saken opp med Utlendingsdirektoratet, UDI.

Gry Evensen

Kommunale akuttmottak kan være en god ide, mener assisterende fylkesberedskapssjef i Rogaland, Gry Evensen.

Foto: Marianne Terjesen / NRK

– Svaret er at UDI er veldig interessert i at kommunene kommer på banen, og ser for seg at de godt kan drive mottaksarbeid selv, sier Evensen.

Hun oppfordrer derfor kommunene, og også frivillige organisasjoner, til å vurdere om dette kan være noe for dem. Og hun ser flere fordeler.

– Ikke økonomisk byrde

– Kommunene kan få bedre tid til å forberede seg, kanskje har de lokaler eller personell de kan bruke, og det kan være en god ide for kommunen å ha oversikten over hvem som kommer, men tanke på skole, helsestell og barnehager og slikt.

Økonomisk skulle det heller ikke være noe å tape, mener Evensen.

– De private firmaene driver jo med dette for å tjene penger, så kommunene kan vel også kanskje tjene litt på det.

Gry Evensen tror ikke kommunal mottaksdrift er noe for alle kommuner, men for noen.

Ser behovet for flere aktører

– Det er selvsagt aktuelt å vurdere en slik tanke når den kommer fra fylkesmannen, sier kommunalråd for Venstre i Stavanger, Per A. Thorbjørnsen.

Per A. Thorbjørnsen

Venstres kommunalråd i Stavanger, Per A. Thorbjørnsen mener kommunen må diskutere helheten i kommunens rolle, inkludert oppfordringen fra Fylkesmannen

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

– Selv om vi er fornøyd med den jobben Hero Norge gjør i dag, kan ikke de bare vokse og vokse og vokse. Her bør nok flere aktører inn, og kommunen kan være en slik, legger han til.

Likevel er han svært usikker på om det er dette kommunen skal bruke kreftene på nå.

– Bosetting største utfordring

Fredag kom meldingen om at kommunene neste år blir bedt om å ta imot 18.000 flyktninger som allerede har fått opphold.

De er også Thorbjørnsens største bekymring.

– Kommunens største utfordringen, er å sikre boliger til de 250 kvoteflyktningene fra Syria vi har sagt at vi skal ta imot, og til dem som sitter og venter i mottak. Skulle vi nå konsentrere de kommunale kreftene rundt et eget mottak, som er et statlig ansvar, er jeg litt redd vi tar oppmerksomheten vekk fra primæroppgaven vår, sier han.

Thorbjørnsen varsler ellers at han i kommunalutvalget førstkommende tirsdag vil ta opp hele flyktning- og asylsøkerproblematikken og kommunens rolle.