Normal

Streik på seks skoler i Skedsmo

Utdanningsforbundet trapper opp lærerstreiken fra og med mandag. I Akershus rammes seks skoler i Skedsmo, der 230 lærere blir tatt ut i streik.

Skedsmo videregående skole
Foto: Hallgeir Braastad / NRK

På landsbasis blir 5.500 lærere i 22 kommuner og 18 fylkeskommuner tatt ut i streik. Foreløpig er det kun lærere ved ungdomsskoler og videregående skoler som skal streike fra og med mandag.

Les mer om hvordan streiken trappes opp i hele landet.

I Akershus er det foreløpig bare Skedsmo kommune som blir rammet. Det er varslet streikeuttak ved disse skolene. Antall personer tatt ut i streik står i parantes:

  • Lillestrøm videregående skole (57)
  • Skedsmo videregående skole (62)
  • Kjellervolla skole (27)
  • Stalsberg skole (18)
  • Stav skole (27)
  • Tæruddalen skole (35)

Streiken kan ramme 3.420 elever

Kristin Løver

Kristin Løver i Utdanningsforbundet er streikeleder i Akershus.

Foto: Eirin Eikås / NRK

Streikeleder i Skedsmo Kristin Løver, sier at det i første omgang vil gå utover lærernes planleggingsdager før skolestart.

– Hovedhensikten med streiken er å ramme arbeidsgiver, og det gjør vi ved at planene for neste skoleår ikke blir lagt, sier Løver til NRK.

Dersom streiken fortsetter uken etter, vil også elevene og deres familier merke streiken.

– Elevene vil ikke kunne møte ved skolen og få den undervisningen de får til vanlig. Jeg vet ikke hvordan arbeidsgiver har tenkt til å løse det.

Løver sier at hun ikke kjenner til hvilke kommuner i Akershus som blir rammet i en eventuell opptrapping av streiken.

– De planene har jeg ikke oversikt over nå. Det er vi som er uttakskommunen i denne runden. Men vi har flere lærere som vi kan ta ut hvis det blir aktuelt å trappe opp streiken etter hvert, sier hun.

Skolestart som planlagt på Skedsmo videregående skole

Rektor ved Skedsmo videregående skole, Stein Pettersen, sier at de foreløpig vet lite om hvordan streiken vil ramme skolen, siden de bare vet hvor mange, men ikke hvem som er tatt ut i streik.

– Vi er gjort kjent med at det er tatt ut 62 lærere ved skolen. Vi vet foreløpig ikke hvem som er tatt ut, om det er avdelingsledere og lærere, eller bare lærere. Det får vi en orientering om utover kvelden, sier Pettersen.

Til sammen jobber litt over 200 personer ved skolen, som har over 1.100 elever. TIl tross for streikevarselet i dag, sier Pettersen at planen foreløpig er skolestart for elevene som planlagt mandag 18. august.

– Vi har planleggingsdager fra onsdag neste uke, og så får vi avklare hva som skjer videre etter hvert. Det vil selvfølgelig være avhengig av om streiken utvides og hvordan uttaket blir videre. 62 lærere er en vesentlig del av medarbeidergruppa. Men i utgangspunktet blir det skolestart 18. august, sier han.

Streikeleder Kristin Løver sier at skolestarten ikke bør være helt som vanlig.

– Jeg stiller meg undrende til hvordan de skal klare å holde undervisning som normalt med så mange lærere i streik, sier Løver.

– Klar for å trappe opp ytterligere

– Vi krever en arbeidstidsavtale som anerkjenner lærerjobbens egenart. Vi streiker for mer fleksibilitet i skolehverdagen, for mindre detaljstyring helt inn i klasserommene, og for å styrke lærerrollen, sier Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied.

– Og dette er bare andre streikeuttak. Vi trapper opp fortløpende, tusenvis av lærere i hele landet står klare til å gå ut streik i nye runder, understreker hun.

I Oslo, som er et eget tariffområde, stemte 55 prosent av medlemmene ja til den fremforhandlede avtalen. Skolene i hovedstaden er dermed ikke en del av streiken.

Fra 1. juli ble 36 lærere tatt ut i streik på Rothaugen skole i Bergen. Det skjedde etter at 73 prosent av lærerne som stemte ved uravstemningen, sa nei til avtalen som var blitt meklet frem mellom Utdanningsforbundet og KS.

Det er særlig innholdet i den foreslåtte arbeidstidsavtalen som mange lærere har reagert på. Den innebærer at lærerne blir pålagt å være på skolen 7,5 timer hver dag i løpet av arbeidsuka, og at rektorene får større styring med lærernes arbeidstid.

Tidligere i dag sa KS at de var villige til å diskutere alt, også arbeidstiden, for å unngå en streik.

Utdanningsforbundet, som organiserer 93.000 lærere, har hele tiden varslet en kraftig opptrapping ved skolestart, og deretter flere opptrappinger utover høsten. De sier at de er klare for en langvarig streik.