Hopp til innhold

Viktig skog kan bli hugget og sprengt vekk

Viktig skog kan bli ofret for å lage nye skytebaner. Den inneholder enda flere rødlistearter enn tidligere kjent, viser ny kartlegging.

Soppeksperten Edvin Johannesen fotograferer sopp på stamme

Soppeksperten Edvin Johannesen mener det ville være synd om den gamle granskogen ved Lahaugmoen går tapt.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Gelesopp, konstaterer Edvin Johannesen.

Soppeksperten som i miljøet bare går under navnet Eddi, står med ansiktet helt oppi en granstamme.

Han ser på to små oransje kuler som gjemmer seg i barken.

De er mindre enn knappenålshoder.

Trolig verken sjeldne eller sårbare.

– Men det må undersøkes i mikroskop, konkluderer han.

Sopp-kjennere leter etter rødlistede sopper på Lahaugmoen.

Det er allerede slått fast at denne skogen er et viktig område for sjeldne og rødlistede sopparter. Nå vil soppkjennerne se om det er enda mer å finne. Pekende i midten biolog Kåre Homble.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Bevæpnet med luper

Rundt ham i den gamle granskogen ved den nedlagte militærleiren Lahaugmoen knaker det i greiner.

Rundt 15 personer med sekker og vindjakker rykker rolig fram gjennom terrenget bevæpnet med luper.

Alt fra lyng, pinner, stående trær og råtnende stokker undersøkes nøye med tanke på sopp.

– Vi prøver å finne flere rødlistearter, sier Siv Moen som er ansvarlig for kartleggingen i regi av Romerike sopp- og nyttevekstforening.

– Vi gjør dette for å vise at området her er spesielt, legger hun til.

Rødlistet betyr at artene er sårbare eller truet av utryddelse i Norge.

Og i denne skogen er det fra tidligere funnet mange slike sopper.

Finger peker på to bittesmå oransje sopp på en bjørkestamme

Sopp finnes i mange størrelser og fasonger. Her knøttsmå sopp på en trestamme.

Med soppen rynkeskinn i hånda

En liten del av soppen rynkeskinn som står på den norske rødlista.

Mann kikker på tynn kvist med lupe

Soppeksperten ser etter små slimsopp som kan skjule seg i lyngen.

Oransje sopp på bakken fotograferes med mobil

Soppene dokumenteres med bilder.

Området kan bli sprengt bort

Noe av det som har gjort skogen spesiell, er at den har ligget ved en gammel militærleir. Det har beskyttet den mot moderne hugst-metoder.

Men nå kan det gå mot hugging. En gang for alle.

Deler av kollen som skogen ligger på, kan til og med bli sprengt bort.

Dette for å gi plass til hele fire skytebaner med en gedigen støyvoll rundt. På det høyeste vil den rage 27 meter opp i luften.

Tegning av skytebane på Lahaugmoen

Markagrensen ble for noen år siden flyttet slik at skyteanlegget blir liggende utenfor. Deler av de store støyvollene blir likevel liggende innenfor.

Illustrasjon: Sweco

Lokale skyttere har lenge sett er en erstatning for skytebanen de har hatt på Skjetten. Der ligger skytebanen helt inntil et boligområde.

Allerede for 11 år siden ble området ved Lahaugmoen «tatt ut av» marka slik at det skulle være mulig å bygge anlegget.

Utbyggingen nærmer seg nå andre og avgjørende behandling av kommunestyret i Lillestrøm.

At saken har kommet så langt, innebærer at et flertall av politikerne i utgangspunktet er positive.

Gjør nye funn

– Egentlig er det veldig tidlig på året for å finne sopp, sier Siv Moen.

Men nå er tida knapp.

Høringsfristen som Lillestrøm kommune har satt, utløper 25. april.

Siv Moen

Siv Moen er ansvarlig for kartleggingen av skogen, som skjer i regi av Romerike sopp- og nyttevekstforening.

Foto: Rolf Petter Olaisen

– Her!

På undersiden av en liggende gran har Gaute Moen Jensen oppdaget noe. Han viser med et speil.

Et gråbrunt lag dekker stammen på undersiden.

Det viser seg å være en av soppene på den norske rødlista, og en som ikke har vært registrert her tidligere.

– Rynkeskinn heter den, forteller Jensen.

Også arten svartsonekjuke blir funnet i nærheten.

Begge har status som nær truet.

Med det som er funnet tidligere, er antallet rødlistede sopparter nå oppe i 14.

Mann med soppen rynkeskinn

På undersida av en liggende trestokk fant Gaute Moen Jensen, soppen rynkeskinn som står på den norske rødlista.

Foto: Rolf Petter Olaisen / nrk

Avskrekker ikke skytterne

Men at det er oppdaget enda mer biologisk mangfold i planområdet, avskrekker ikke lederen for Skedsmo skytterlag.

– Nei, vi mener de samfunnsmessige fordelene er så store at det er verdt det, sier Tore Martinussen.

Han veiver mot bolighusene som ligger bare noen meter fra dagens bane.

– Man får redusert støyen for beboerne på Skjetten. Man får ryddet opp i en gammel skytebane og økt kapasiteten for sportsskyttere, politi og forsvar, oppsummerer han.

Leder av Skedsmo skytterlag Tore Martinussen

Sopp skal ikke stoppe banen, mener lederen for Skedsmo Skytterlag, Tore Martinussen.

Foto: Rolf Petter Olaisen

Turfolket som bruker Gjelleråsmarka sør for Lahaugmoen, frykter at skytestøyen vil flyttes dit. Til et skogsområde som er i hyppig bruk av folk fra Groruddalen, Lillestrøm og Nittedal.

Men ifølge beregningene i planen skal dette visstnok ikke bli noe problem.

Les også Her er Norges største natur­inngrep

Collage med byggefelt

– Sopp kan flyttes

Bak forslaget om skytebanene står Lahaug Skytebane AS.

De nye soppfunnene endrer ikke noen konklusjoner, mener de.

I en e-post til NRK skriver selskapet at det er planlagt tiltak for å ivareta miljø og natur.

– Ettersom det allerede er identifisert rødlistearter på døde vedstokker er det planlagt at disse skal flyttes over til tilgrensende områder med tilsvarende habitat, skriver Randi Wartland Kortegaard.

Politikerne skal avgjøre

Løsningen skal altså være å flytte stokkene med sårbare sopp-arter til et annet sted.

Det blir i første omgang lokalpolitikerne som skal avgjøre om natur eller skyttere skal ha forrang.

Å bare flytte på noen av soppene er ikke en løsning for soppkjennerne og naturvernene.

De gamle granene og soppene rundt dem må få bli stående, mener de.

–Vi håper i det lengste, sier Kåre Homble.

30 meter høye grantrær

Skogen ved Lahaugmoen har flere gamle og svært høye grantrær.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK