NRK Meny
Normal

– Kan ikke utvide SFO-tilbudet under lærerstreiken

Foreldre kan ikke regne med å få ha barn som rammes av lærerstreiken, på skolefritidsordningen (SFO) hele skoledagen.

En liten jente med ranselen sin. Illustrasjonsbilde

Mange foreldre kan på kort varsel måtte finne en alternativ løsning for skolebarna sine dersom de rammes av det utvidede lærerstreiken fra skolestart. De største norske bykommunene sier at det ikke blir aktuelt å gi barna et økt antall timer på SFO.

Foto: Jan Haas / NTB scanpix

– Vi kan ikke gi ekstra SFO-tid utover det vanlige antall timer man har, da beveger vi oss utover vanlige spilleregler i en streik, sier Elin Rognes Solbu, kommunaldirektør for organisasjon i Trondheim kommune, til NRK.

Utdanningsforbundet har varslet en kraftig opptrapping av lærerstreiken ved skolestart. Ifølge streikekomiteen i Utdanningsforbundet kommer flere tusen lærere til å bli tatt ut i streik, og de er forberedt på at streiken kan bli langvarig.

Hvilke og nøyaktig hvor mange skoler som rammes, offentliggjør de først få dager før skolestart.

Dermed kan det bli mange foreldre som på kort varsel må finne en alternativ løsning for skolebarna sine.

De kan imidlertid ikke belage seg på å ha dem på SFO hele skoledagen.

Vil ikke minimere effekten av streiken

Elin Rognes Solbu

– Utgangspunktet er at SFO er åpen som vanlig, og at man må forholde seg til den SFO-tiden man vanligvis har, sier Elin Rognes Solbu i Trondheim kommune.

Foto: Morten Karlsen / NRK

– På SFO er det ikke så mange medlemmer i Utdanningsforbundet, så de kommer trolig til å være på jobb som vanlig, og ungene har sin tid der. Men SFO kan ikke utvide virksomheten og ta imot unger den tiden de ellers skulle ha vært på skolen, sier Elin Rognes Solbu.

– Hvis Ole på 9 år har avtalefestet tid i SFO fra et visst tidspunkt til et annet, kan vi ikke sette inn ekstra mannskap for å gi Ole ekstra tid. Da minimerer vi jo effekten av streiken. Vi kan ikke sette inn arbeidskraft i større omfang enn vanlig for å avhjelpe streikesituasjonen.

Dersom et barn vanligvis har SFO-tid for eksempel én time om morgenen og et par timer etter skoletid om ettermiddagen, kan det ifølge Solbu bli aktuelt å gjøre det mulig å slå sammen timene til sammenhengende tid, men dette er foreløpig ikke diskutert med partene eller bestemt.

– Utgangspunktet er at SFO er åpen som vanlig, og at man må forholde seg til den SFO-tiden man vanligvis har, sier hun.

– Vi kan ikke øke SFO-timene

SFO er et kommunalt tilbud for elever i første til fjerde klasse.

NRK har sjekket hvordan SFO-tilbudet kommer til å være i en opptrappet lærerstreik i de fem største bykommunene: Bergen, Kristiansand, Stavanger, Tromsø og Trondheim.

Oslo er et eget tariffområde og omfattes ikke av lærerstreiken.

– Man har mulighet til å samle SFO-tiden innenfor ett tidsrom, men en har ikke anledning til å øke timetallet, sier Tom Fossmark, forhandlingssjef i Stavanger kommune.

– Man kan altså legge det totale antall SFO-timer i løpet av en dag i én samlet bolk, men vi utvider ikke antall timer. Da begynner man å bevege seg over mot streikebryteri.

Heller ikke i Tromsø utvides SFO-tilbudet.

– Det er ikke slik at SFO blir gjort om til et heldagstilbud. Vi kan gi et tilbud et visst antall timer, men det kan være en mulig løsning å gå i drøftinger slik at man forskyve tidene, sier Anne-Stine Rørnes, skolefaglig rådgiver i Tromsø kommune.

I Kristiansand opplyser fungerende oppvekstdirektør Gro Holte at SFO går som normalt dersom de ansatte ikke tas ut i streik.

Men heller ikke der kan foreldre belage seg på SFO hele dagen.

– Vi har ikke diskutert dette ennå, men barna må trolig være på SFO bare den tiden som de har krav på. Jeg vil ikke tro at vi åpner for at barna kan være på SFO den tiden de skulle ha vært på skolen, sier Holte.

Øker ikke bemanningen, men vil forsøke å skåne barn og foreldre

I Bergen understreker Anne-Marit Presterud at de ikke kan gi noe klart svar før de vet nøyaktig hvem og hvor mange som tas ut i streik, men legger til at de ikke kan øke SFO-bemanningen.

– Vi må ha den bemanningen vi pleier å ha, og i utgangspunktet de tidene vi pleier å ha. Men dersom det er en assistent som vanligvis pleier å være i en klasse, som ikke er tatt ut i streik, kan jo vedkommende brukes på SFO. Vi er jo pliktig til å gi de ansatte som ikke er i streik, et arbeid også, sier Presterud, kommunaldirektør i byrådsavdeling for barnehage og skole i Bergen kommune.

Ifølge Presterud vil man i Bergen først se hvilke ressurser og hvilket mannskap man har til rådighet, og ut fra det vurdere hvilket SFO-tilbud som kan gis.

– Vår generelle holdning til streik er at vi selvfølgelig skal følge arbeidslivets spilleregler. Vi skal ikke bli tatt for streikebryteri, sier hun.

– Men så har vi en tredjepart, altså barna og foreldrene, som vi vil forsøke å ramme så lite som mulig. Det er disse vurderingene som må gjøres for hver enkelt skole.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger