Hopp til innhold

Studenter får mindre penger til psykisk helse neste år

Regjeringen gir 40 millioner med den ene hånden, og fjerner nær 70 millioner med den andre. Kritikken hagler fra flere hold.

Anne Katrine Ravnanger

SKUFFET: Anne Katrine Ravnanger er tydelig på at pengene bør brukes på studentene – ikke tas ut og returneres til statskassa.

Foto: privat

– Det fremstår som om det blir gitt mer til oss, mens det egentlig er tatt vekk øremerkede penger til studentenes psykiske helse, noe som er veldig trist, sier Anne Katrine Ravnanger.

24-åringen er medisinstudent på Universitetet i Oslo og har et ønske om å jobbe med psykisk helse.

Hun mener hver eneste krone teller.

– Vi har akkurat fått beskjed om at det blir mer digital undervisning. Det blir litt tilbake til start, at man sitter alene og har det vanskelig, sier hun oppgitt.

Norske studenter har i lang tid slitt med psykiske plager.

– Det er åpenbart blitt en gruppe som har blitt sidesatt, mistet ekstrajobber og ellers bodd alene under denne pandemien, sier 24-åringen.

Inndrar 70 millioner

Regjeringen velger nå å gi 40 millioner kroner til tiltak som skal bedre studenters psykiske helse.

Samtidig inndrar de inntil 70 millioner som var ment til det samme i 2021, fordi pengene ikke er brukt, ifølge Khrono.

Styreleder i Samskipnadsrådet, Hans Erik Stormoen forklarer at det er flere årsaker til at midlene som blir inndratt ikke er brukt opp av Studentsamskipnadene.

Den største andelen av pengene ble brukt til å ansatte studenter.

Hans Erik Stormoen, dir Studentsamskipnaden i Vestfold

​​​​​​​Styreleder i Samskipnadsrådet, Hans Erik Stormoen.

Foto: Anne Melsom Bjerke / NRK

– Når studiesteder har strenge smittevernstiltak, da er det vanskelig å etablere møteplasser for studentene. En annen årsak er at vi ønsker at midlene skal treffe så mange studenter som mulig, det krever både tid og god planlegging, sier Stormoen.

Rødt: Store behov

Rødt peker på den store SHoT-undersøkelsen som gjennomføres med jevne mellomrom. Tallene fra sist undersøkelse er dystre.

Leder for utdanningskomiteen, Hege Bae Nyholt (Rødt), mener den psykiske helsen til studentene stadig blir verre.

Partiet Rødt samler sin nye stortingsgruppe.

Leder for utdanningskomiteen, Hege Bae Nyholt (Rødt).

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Vi vet at nedstenginga har ramma og vil ramme studentene hardt. Da må vi sørge for at pengene kommer fram til denne gruppa unge. Lavterskelmøteplassene er kjempeviktige, sier Nyholt.

I slutten av november sendte regjeringen en melding til Stortinget om at de ubrukte 2021-pengene som var bevilget til psykisk helse blir trukket tilbake i 2022.

Tidligere i år fikk de nesten 300 millioner kroner totalt.

– Det er store behov innenfor velferdstjenestene for studentene. Det er mangel på møteplasser og mange sliter med ensomhet, sier Nyholt.

Sender ballen til offentlige helsetilbud

Kunnskapsdepartementet ønsker ikke å svare på kritikken fra Rødt, og sender skylden for omdisponeringen til Stortinget.

– Penger som er ubrukt og trekkes tilbake, havner tilbake i statskassen og fordeles på nytt. Det er Stortinget som vedtar budsjettene, sier statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel.

For at de «nye» pengene skal komme ut til studentene må regjeringen få flertall på Stortinget.

Hoel hevder de har gjort mye for studentene, og viser til enigheten i budsjettforliket om 20 millioner kroner til psykisk helse og studenter.

– Studentsamskipnadene har en forebyggende oppgave og ikke en behandlende, det er kommunenes og det offentliges ansvar, sier han.

Ventetiden for psykologtime er flere måneder lang, og mange synes det er krevende å vente når hjelpen trengs som mest.

Mener pengene kommer for sent

Pengene kommer for sent, mener leder i Norsk studentorgansisasjon, Tuva Todnem Lund.

Tuva Todnem Lund , leder norsk studentorganisasjon

Leder i Norsk Studentorganisasjon, Tuva Todnem Lund, er bekymret for at flere studenter vil falle fra studiene.

Foto: Petter Larsson / NRK

– Jeg synes det er bra at regjeringen legger penger på bordet nå. Det er mange som sliter. Men jeg er skuffet over at pengene som vi ble lovet tidligere ikke kom oss til gode.

Lund mener behovet er enormt stort, og at flere tiltak må iverksettes fort.

– Vi har ikke rett på dagpenger på samme måte som andre arbeidsgivere har. Vi må også ha tiltak som tar vare på de som blir sittende alene på hybelen sin, sier hun.