Hopp til innhold

– Ulvejakt kan bli aktuelt i år

Dersom bestandsmålet for ulvestammen i Norge blir oppfylt i år, må jakt diskuteres, mener lederen for rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold.

Ulv skutt

Spørsmålet om ulv skal skytes dersom bestandsmålet nås, bør diskuteres, mener lederen i rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold, Eirik Milde. Arkivfoto.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Dersom den nye ulveflokken i Østfold yngler i år, kan myndighetenes bestandsmål for den norske ulvestammen bli oppfylt.

– Diskusjonen kan komme til høsten

Da vil spørsmålet om jakt komme opp, sier Eirik Milde, leder i rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold.

– Vi skal ha en sak om det nå til høsten. Det kan bli nå, hvis det blir tre eller flere ynglende familiegrupper i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark, som også er en del av ulvesonen. Da kan det hende at diskusjonen om lisensjakt dukker opp, sier Milde.

I går gikk fem ordførere ut og krevde svar på hvor mange ulv det egentlig er i Østfold.

– Handler om forvaltning

Han mener at det i så fall må bli en diskusjon hvor jakt vurderes som et reelt alternativ. Han mener at myndighetene må ta inn over seg forvaltningsansvaret for ulvebestanden.

– Det er et veldig viktig prinsipp i norsk politikk, at man er med og forvalter en bestand, og når målet er nådd, må man diskutere om man skal skyte ned litt, og det tror jeg er en helt riktig måte å gjøre det på, også når det gjelder ulv, sier Milde.

– Bør telle med grenseulvene

Viltnemndlederen mener også at flokkene som holder til på grensen mellom Sverige og Norge, bør telles med når rovdyrforvaltningen utformes.

– Regjeringen har sagt at man skal se på dette og de skal dele disse ulveflokkene på grensen mellom Norge og Sverige. Det skal bli interessant å se hva som skjer, for de ulvene telles i Sverige, men ikke i Norge, sier han.

– Ulv i nabolaget telles ikke

Milde mener at siden folk som bor langs grensen føler en belastning på grunn av grenseulvenes nærvær, må disse ulvene telles med når man gjør opp regnskap for den norske ulvebestanden.

– Jeg tror det er veldig riktig at man nå prøver å dra med grenseflokkene inn i forvaltningen, for den frustrasjonen man har i grensekommunene, forstår jeg veldig godt. De har jo ulv, men den telles bare ikke med, sier Milde.