Hopp til innhold

Nå starter jakten i ulvesonen: Tre flokker kan bli utryddet

Nødvendig for å holde bestanden nede, mener regjeringen. Forkastelig, sier rovdyrverner.

En ulv som er skutt ligger på bakken.

Denne hannvalpen ble felt i Rømskogreviret 23. februar 2022.

Foto: Statens naturoppsyn / Miljødirektoratet

1. nyttårsdag startet lisensfellingen av ulv i ulvesonen.

Det er åpnet for felling av totalt 14 ulver, ifølge statsforvalterne i Innlandet og Oslo og Viken:

6 i det helnorske reviret Rafjellet, 6 på norsk side av grensereviret Fjornshöjden og 2 på norsk side av Rømskogreviret.

Mandag formiddag er det ingen ulver som er skutt, opplyser statsforvalterne til NRK.

– Det er mye snø i fellingsområdet, så det har vært helt stille hittil, sier seniorrådgiver i Oslo og Viken Christian Hillmann.

Det er ikke åpnet for felling av ulv på svensk side av grenserevirene.

NRK forklarer

Hva er lisensfelling?

Hva er lisensfelling?

Spesiell jakttype for de store rovdyrene.

De tre store rovdyrene jerv, ulv og bjørn, kan kun felles via det som heter lisensfelling.

Gaupe er unntaket, den kan jaktes på via ordinær jakt.

Hva er lisensfelling?

Jegere må være registrert

For å kunne drive med lisensfelling må jegere registrere seg som lisensjegere i Jegerregisteret.

Lisensfelling er mulig fordi den er basert på en paragraf i naturmangfoldloven (§18), som åpner for unntak fra vernet ulv, jerv og bjørn i utgangspunktet har.

Hva er lisensfelling?

Forskjellen fra kvotejakt

Den store forskjellen på kvotejakt og lisensfelling er at lisensfelling er ment som skadeforebygging, mens vanlig kvotejakt er helt ordinær jakt som altså har hensikt om å brukes for å høste ressurser.

Dette er også grunnen til at det heter lisensfelling og ikke lisensjakt. Når man ikke skal høste fra fellingen er det en felling, ikke jakt.

Hva er lisensfelling?

Men hva med skadefelling?

Det finnes også en tredje form for lovlig jakt av rovdyr, og dette er noe som heter skadefelling.

Dette er en type jakt hvor man har lov til å drepe et dyr som er til akutt fare for å skade eller drepe husdyr som sau eller tamrein.

Dette er et tiltak som kun brukes i akutte situasjoner for å forebygge skade.

Kilde: Besøkssenter for rovdyr

– Forkastelig

En rekke aktivister fra ulike interesse­organisasjoner har funnet veien til Rømskogreviret 1. nyttårsdag.

– Vi er imot denne jakten, så vi følger den for å dokumentere og ta bilder for å vise medlemmene og følgerne våre hva som skjer, sier Anne Margrethe Vadder.

Over 20 personer står oppstilt fordelt på fire rekker i en skog. Mens enkelte har på refleksvest, har andre «bare» stilt i normal vinterbekledning.

Mer enn 20 aktivister fra Aktivt Rovdyrvern, Extinction Rebellion, Naturvernforbundet, Noah og Rovviltets Røst samlet seg i Rømskogreviret 1. nyttårsdag for å vise sin motstand mot lisensfellingen av ulv.

Foto: Anne Margrethe Vadder / Rovviltets Røst

Hun er leder i Rovviltets Røst, og snakker med NRK over telefon fra reviret der ett ulvepar foreløpig er i live.

– Disse ulvene skal skytes innenfor ulvesonen, der de skal ha fortrinnsrett. Det er helt forkastelig, sier Vadder.

Anne Margrethe Vadder, leder i Rovviltets Røst

Anne Margrethe Vadder brukte 1. nyttårsdag til å følge med på jegerne som er i gang med lisensfellingen av ulv.

Foto: Rovviltets Røst

Kan endre kvoten

Vinteren 2022/2023 ble det registrert mellom 89–92 ulver som helt eller delvis oppholdt seg i Norge, ifølge Miljødirektoratet.

Kvoten for lisensfelling i ulvesonen utgjør i dag 14 ulver.

Statsforvalterne kan endre kvoten, jaktområdene og perioden for jakten, dersom de mener det er behov for det.

Blir et lederpar skutt, er det kun et spørsmål om tid før ulv fra andre revir kan gå inn i fellingsområdet, sier Christian Hillmann hos statsforvalteren.

– Da er det vår jobb å påse at kvoten endres fortløpende, og at fellingsområdet eventuelt også justeres.

Tagging av "nei til ulv" på en fjellvegg i Rømskog-reviret.

«Nei til ulv» var skrevet på en fjellvegg i Rømskogreviret da aksjonister fra Aktivt rovdyrvern passerte den nyttårsaften.

Foto: Aktivt Rovdyrvern

Lisensfellingen i ulvesonen på norsk side kan pågå frem til 15. februar.

– Uten slik lisensfelling er det grunn til å tro at det våren 2024 vil være flere ynglinger enn bestandsmålet tilsier, på grunn av ulvens reproduksjonsrate og ulv som vandrer inn fra Sverige, skrev Klima- og miljødepartementet (KLD) i en pressemelding før jul.

NRK har vært i kontakt med KLD mandag. Ingen politikere fra departementet har hatt anledning til å stille til intervju.

Les også Verdifullt DNA på Hvaler-ulven

Her tusler ulven over en gressplen på Hvaler dagen før angrepet skal ha skjedd.