Hopp til innhold

– Uaktuelt med lisensjakt på ulv

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim sier at lisensjakt ikke kommer på tale innenfor forvaltningsområdet.

Ulv i snøen

Det blir ikke lisensjakt på ulv med det første, ifølge miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Foto: Liv Engholm / NRK

Solheim kom med sin vurdering av jaktproblematikken etter et spørsmål fra Høyres Østfold-representant Ingjerd Schou.

– Må nå bestandsmålet først

Solheim skriver at siden bestandsmålet for ulv ikke er nådd innenfor forvaltningsområdet, blir det ikke aktuelt å åpne for lisensjakt innenfor dette området.

Og siden Østfold i sin helhet inngår i forvaltningsområdet for ynglende ulv, kommer det ikke på tale å sette i gang lisensjakt i fylket.

Ferske sporinger av ulv kan komme til å vise at nye ulver har etablert seg i Østfold .

Men ifølge Solheim må dette undersøkes før Stortinget senere i år igjen behandler ulvesaken.

«Bestandsmålet for ulv ble gjennom rovviltforliket i Stortinget våren 2004 fastsatt til 3 årlige helnorske ynglinger innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv. ... I perioden fra rovviltforliket ble inngått og frem til i dag har vi så langt ikke lykkes å nå bestandsmålet, og jeg anser det ikke som aktuelt å åpne for lisensfelling av ulv innenfor forvaltningsområdet før bestandsmålet er nådd,» skriver Solheim.

– Vil ikke svekke bestanden

Men han minner om at det utenfor forvaltningsområdet er åpnet for lisensfelling ved flere anledninger, senest i desember 2009 da to ulver ble skutt på lisensfelling i Hedmark.

Solheim skriver at Regjeringen har til hensikt å foreta en ny vurdering av bestandsmålet for ulv og at fordelingen av grenseulv skal diskuteres med svenske myndigheter.

Inviterer til forlik

Men han gir ingen signaler i retning av en tøffere rovdyrpolitikk.

«For meg er det viktig at et nytt bestandsmål ikke svekker bestandssituasjonen for ulv, og jeg er opptatt av at Norge skal ta ansvar for å ivareta deler av den felles skandinaviske ulvestammen,» skriver Solheim.

Han tilføyer:

«Stortinget vil bli invitert til et nytt forlik om bestandsmålet for ulv innen utgangen av 2010.»

– Tar ikke situasjonen på alvor

Ingjerd Schou er skuffet over svaret fra Solheim.

«Jeg er svært skuffet over at ministeren ikke er villig til å ta situasjonen på alvor - og medvirke til at gjennomgangen av bestandstallene forseres. I mellomtiden lever folk i utrygghet og både friluftsliv og næringsvilkår forringes. Jeg oppfordrer berørte til å dokumentere spor og holde trykket i en helt uholdbar situasjon for næringsliv og friluftselskere i grensetraktene.»