Nå begynner Viken-arkitekten å tro på Viken igjen

Da den gigantiske region Viken ble vedtatt, sa fylkesordfører Ole Haabeth at det var umulig å argumentere for nyvinningen han selv hadde forhandlet frem. Nå ser han lysere på det.

Akershus + Østfold + Buskerud + Vestfold = Viken

VAR FORNØYD: Buskeruds Roger Ryberg, Østfolds Ole Haabeth, Akershus´ Anette Solli og Vestfolds Rune Hogsnes var med da navnet Viken ble lansert som en mulig storregion. Senere valgte Vestfold å vende seg mot Telemark.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Går dette gjennom, så har vi oppgaver som rettferdiggjør den nye fylkesinndelingen, sier Ole Haabeth (Ap).

Tidligere i dag fikk kommunalminister Monica Mæland overlevert en rapport som foreslår å flytte 5000 statlige arbeidsplasser fra staten til fylkene. Utvalget vil legge ned fem direktorater, og flytte både arbeidsplasser og oppgaver fra staten til fylkene.

Selv om det er et stykke fra en slik rapport og til at politikerne vedtar alle endringene, betyr det spesielt mye for dem som jobber med å stable på beina de nye fylkene.

Mange av dem har nemlig etterlyst nye oppgaver.

Mer positiv

En av dem er fylkesordfører Ole Haabeth i Østfold. Han var sentral i forhandlingene som endte med at Buskerud, Akershus og Østfold ble til den omstridte region Viken.

Men selv om han i forhandlingene hadde rollen med å overbevise både politikere og befolkningen om at Viken var en god idé, var han svært skeptisk da regjeringen vedtok opprettelsen av Viken i juni.

Grunnen var at han ikke ante hvilke arbeidsoppgaver de nye region ville få.

– Det var helt umulig å argumentere for dette når det fremsto som en ren geografiregion. Spørsmålet ble hele tiden «hvorfor?» sa Haabeth den gang.

Nettopp derfor blir han også langt mer positiv når han nå vet at kommunalministeren sitter på en stor rapport som betyr mange nye oppgaver.

– Jeg har håp og en tiltro i alle fall til Stortinget. De har vektlagt at man må overføre oppgaver for å legitimere og rettferdiggjøre denne fylkesinndelingen. Derfor tror jeg dette i all hovedsak kommer til å gå gjennom i Stortinget, sier han.

Laster kart, vennligst vent...

UTEN OSLO: Mange i nye region Viken har vært skeptiske til regionen som vil få 1,2 millioner innbyggere. En av grunnene er at Oslo er utelatt.

Advarer mot press

Kollega Roger Ryberg i Buskerud støtter Haabeths forsiktige optimisme.

– Ved første gjennomgang ser dette lovende ut. Jeg syns ekspertutvalget har er meget offensiv i tankegangen, og de har i store trekk hørt på innspillene fra et samlet fylkesordførerkollegium i Norge. Dette ser lovende ut for arbeidet videre, sier fylkesordføreren i Buskerud.

Kollegaen i Trøndela, Tore O. Sandvik, mener alt ligger til rette for at de nye fylkene skal kunne løse disse oppgavene.

Tore O Sandvik

– LØFTE: Fylkesordfører Tore O. Sandvik i Trøndelag mener stortingspolitikerne har forpliktet seg til å gi regionene nye oppgaver. Nå ber han rikspolitikerne levere på dette.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

– Det sløses enorme midler i Norge i dag på at man ikke er samordna. Det viktigste nå er overføringa av makt, så vi kan bygge ned direktoratene og få mer igjen for penger, sier han.

Han ber politikerne på Stortinget om ikke å gi etter for press fra kreftene som vil jobbe for å beholde oppgavene i statlige direktorater.

– Nå kommer det til å gå et tog av byråkrater fra direktoratene inn til Stortinget for å hindre effektiviseringa, sier Sandvik.