Fylkesordfører venter «tog av byråkrater»: – Nå må politikerne levere

Fylkesordføreren i Trøndelag hilser nye oppgaver til fylkene velkommen. Etatene som er foreslått nedlagt er skeptiske. – Vi fraråda det, melder direktøren i Imdi.

Tore O Sandvik

MÅ LEVERE: – Dette er ei oppskrift for å desentralisere makt. Det er et flertall på Stortinget som har gått til valg på at de er enige i denne modellen, så nå må de levere på det de har lovt velgerne, sier fylkesordfører i nylig sammenslåtte Trøndelag fylke, Tore O. Sandvik.

Foto: Linda Bjørgan / NRK

Et ekspertutvalg foreslår torsdag en storstilt nedlegging av direktorater, og overføring av nesten 5000 arbeidsplasser til norske fylker.

Målet er å flytte oppgaver fra statlig nivå til fylkene. Fylkesordføreren i nylig sammenslåtte Trøndelag fylke, håper forslaget går gjennom.

– Nå må også politikerne på Stortinget levere og ikke bøye etter. For nå kommer det til å gå et tog av byråkrater fra direktoratene inn til Stortinget for å hindre effektiviseringa, sier Sandvik.

Han lover at oppgavene skal bli godt ivaretatt av fylket, dersom politikerne sier ja til forslaget.

– Det sløses enorme midler i Norge i dag på at man ikke er samordna. Det viktigste nå er overføringa av makt, så vi kan bygge ned direktoratene og få mer igjen for penger, sier han.

Leder av nedleggingstrua etat: – Vi tror det skal gå veien

De fem etatene Statped, Siva, Imdi, Bufetat og Distriktssenteret foreslås nedlagt i den nye rapporten.

Gina Lund

Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Gina Lund, direktør i Kompetanse Norge, uttrykker skepsis til forslaget, men mener det ikke er opp til henne å vurdere om etaten hun leder bør bestå.

– Blir du en del av det toget av byråkrater som Sandvik venter seg?

– Jeg blir i alle fall ikke med i noe tog i en polemikk med politikere. Det viktige for oss er hva brukerne tenker, sier Lund, og viser til at deres brukere blant annet er innvandrere med behov for norskopplæring.

– Framover er det behov for sterkere nasjonale føringer i kompetansepolitikken, heller enn det motsatte, sier Lund.

Direktør ved hovedkontoret til Distriktssentret i Steinkjer, Halvor Holmli, håper regjeringa går imot forslaget.

Halvor Holmli, Distriktssentret

Direktør ved Distriktssentret, Halvor Holmli, sier at forslaget om nedleggelse skaper usikkerhet blant de ansatte.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

– Vi har tro på at dette skal gå vegen og tror ikke Distriktssentret blir nedlagt. Utvalget har gått kraftig til verks og dette er et av mange av forslag, sier Holmli.

Senteret har blant annet som oppgave å hjelpe nye og sammenslåtte kommuner.

– Går utover sårbare grupper

Etaten Statped på sin side begynner å bli vant med utvalg som foreslår nedlegging.

– Det er tredje gangen et utvalg foreslår det siden vi ble starta i 2013, så vi har vært gjennom det noen ganger, sier direktør Tone Mørk.

Tone Mørk

Direktør i Statped, Tone Mørk.

Foto: Statped

Tror du ikke det kan komme til å skje denne gangen?

– Det vet jeg jo ikke. Jeg må se mer på bakgrunnen for forslaget, sier hun.

Synes du selv dere bør bestå?

– Ja, det er klart at dette vil gå utover en del av brukerne våre, som er små og sårbare grupper med behov for spesialkompetanse. Vi har vært nødt til å samle tjenesten for å sikre denne kompetansen, som ikke finnes alle steder i landet, sier hun.

Libe Rieber-Mohn

Direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Libe Rieber-Mohn.

Foto: Bjurn Avlesen

Også direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Libe Rieber-Mohn, mener etaten bør bestå.

– I vår vurdering til utvalget underveis fraråda vi overføring av Imdis oppgaver. Det er i dag et godt samarbeid mellom stat og kommunene. Vi må sikre rask bosetting og at flest mulig kommer i jobb, sier hun.

Siva: – En utfordring

Siva ønsker debatten om organisering velkommen, men mener Siva driver effektivt allerede i dag og stiller spørsmål ved om den foreslåtte løsninga er mer kostnadseffektiv enn dagens ordning.

– Det vil være en utfordring å bygge opp det samme kompetansemiljøet i hver eneste region. Der er ikke vi sikker på hvordan det skal løses, sier kommunikasjonsdirektør i Siva, Roy Strømnes.

Den nye kommunalministeren, Monica Mæland (H), sier at regjeringa ikke har konkludert. Saken sendes nå ut på høring i seks uker.