Hopp til innhold

Vil flytte 5000 arbeidsplasser til fylkene - og legge ned fem direktorater

Et ekspertutvalg foreslår å flytte nær 5000 arbeidsplasser og oppgaver for 24 milliarder kroner til de nye fylkeskommunene. De statlige etatene IMDi, Kompetanse Norge, Siva, Statped og Distriktssenteret foreslås nedlagt.

Terje P. Hagen leverer rapport om overføring av oppgaver til fylkeskommunene, til Monica Mæland

Utvalgsleder Terje P. Hagen leverer rapport om overføring av oppgaver til fylkeskommunene, til næringsminister Monica Mæland.

Leder i ekspertutvalget for regionreformen, Terje P. Hagen, overleverte rapporten til kommunalminister Monica Mæland torsdag.

Utvalget har sett på hvilke oppgaver som kan overføres fra staten til fylkeskommunene.

Flere oppgaver

Trøndelag er det første fylket som er slått sammen fra 1. januar 2018, mens de andre fylkene følger etter fra 2020.

– Når fylkene blir betydelig større i folketall legger det til rette for overføring av ansvar og oppgaver fra staten, sa Hagen da han la fram rapporten.

Forslagene omfatter endringer innen nær sagt alle forvaltningsområder, med størsteparten innen næring, innovasjon og forskning, kultur, samferdsel og integrering og barnevern.

Større ansvar

Dette er blant oppgaverne som utvalget foreslår å overføre fra staten til fylkeskommunene:

  • Nedleggelse av Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) utgjør 3600 årsverk.
  • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) utgjør 245 årsverk.
  • Statlig pedagogisk tjeneste (Statped) foreslås nedlagt og overført, og berører 745 årsverk.
  • Nedleggelse av Kompetanse Norge (tidligere VOX) utgjør 95 årsverk,
  • Selskapet for industrivekst (SIVA) utgjør 45 årsverk.
  • Kompetansesenter for distriktsutvikling, utgjør 25 årsverk. Det såkalte Distriktssenteret jobber i dag med å styrke kommunene og regionene sin evne til å utvikle attraktive lokalsamfunn.
  • Ansvar for klima- og miljøoppgaver overføres fra fylkesmannen

– Vi foreslår at fylkeskommunen får et betydelig større ansvar for tilskudd og driftsmidler. Totalt overføres 24 milliarder kroner fra staten til fylkeskommunen, sa Hagen.

Regjeringa har ikke konkludert

Den nye kommunalministeren, Monica Mæland (H), sa ved fremleggelsen at utvalget har gjort et grundig arbeid, og at de kommer med viktige innspill.

– Dette blir veldig krevende og vanskelig. Dette er et forslag som vi skal gå igjennom og drøfte skikkelig, sa Mæland.

Saken sendes nå ut på høring, med en frist på seks uker.

– Oppfølgingen av utvalgets forslag vil vi se i sammenheng med de prosessene vi allerede har gående for å vurdere nye oppgaver til fylkeskommunene, forklarte kommunalministeren.