NRK Meny
Normal

Ingen Allsang-avklaring

TV2 og Grense Arena as diskuterer Allsang på grensen. Kommunen holder fast ved 1,6 millioner i støtte.

Allsang på grensen, Halden

TV2 ER I SAMTALER MED GRENSEARENA. Det arbeides for en ny allsang-sesong i Halden i 2014. Foreløpig er det uklart om TV2 kommer til enighet med den lokale arrangøren GrenseArena as.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Diskusjonen rundt Allsang på grensen skjøt fart, da rådmann Gudrun Haabeth Grindaker i høst foreslo at kommunen skulle bruke inntil 1,6 millioner kroner i støtte for 2014 og at arrangementet deretter skulle stå på egne ben.

Halden kommune sliter med økonomien, og rådmannen mente kommunen ikke kunne bruke så mye penger som det har vært gjort de siste årene på et ikke lovpålagt tiltak som Allsang på grensen.

Les også:

Samtaler pågår

Daglig leder i Grense Arena as (GA), Per Olav Andersen, svarte NRK i oktober i år at GA var i samtaler med TV2 om neste års arrangement.

Til NRK i dag gjentar han dette budskapet, men han vil ikke utdype innholdet i samtalene.

Det er hevdet blant annet fra ordføreren i Halden, Thor Edquist, at Grense Arena as vil kunne gjennomføre allsangarrangementene rimeligere enn det kommunen selv har klart.

På forespørsel til Per Olav Andersen, som sammen med Ole Evenrud er opphavsmenn til Allsang på grensen, om hvordan de ser for seg å gjøre arrangementet rimeligere for 2014 svarer han i dag

- Jeg viser til min mail 23. oktober der vi selv bekrefter at vi er i dialog med TV2. Men som påpekt der kommer vi ikke til å kommentere innholdet i forhandlingene før de er avsluttet, sier Andersen.

Les også:

Allsang er viktig for Halden. Det er det bred politisk enighet om i kommunen. I går vedtok bystyret å bevilge 1,6 millioner kroner til "Allsang på grensen" neste sommer - to millioner kroner mindre enn det de gav denne sommeren.

Mindre penger til allsangen

- 1,6 millioner er rammen

Da Grense Arena as presenterte sine forslag for formannskapet i september i år ønsket GA to millioner i tilskudd, to millioner i underskuddsgaranti og at Halden kommune kjøpte seg inn i aksjeselskapet med rundt 33 prosent.

Dette var helt uaktuelt for rådmannen å gå inn for.

Det er helt klart at de fleste politikerne i Halden ønsker at det svært godt besøkte og svært populære TV-programmet på TV2 skal fortsette.

I den politiske behandlingen av tilskudd til allsang-arrangementene i oktober i år fastholdt kommunestyret at 1,6 millioner kroner er taket for 2014 til Allsang på grensen.

- Kommunestyret har vedtatt bevilgning på 1,6 millioner kroner og som skal innarbeides i budsjett 2014. Det er denne bevilgningen som er forespeilet til de aktørene som har vist interesse, sier økonomisjef i Halden kommune Roar Vevelstad til NRK.

Les også:

Allsang på grensen, Halden

STOR OPPSLUTNING. Allsang-arrangementene er viktige for Halden. I 2013 var det rundt 40.000 besøkende under arrangementene på Fredriksten fetning. Flere hundre tusen tv-seere i Norge, Sverige og Danmark kunne se de populære musikkprogrammene fra festningen.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Ingen anbudsrunder

Allsang på grensen var et privat initiativ fra Ole Evenrud og Per Olav Andersen, og det første arrangementet gikk av stabelen på Fredriksten festning i 2007.

Begge er i dag ansatt i Grense Arena as.

Fram til og med i år har kommunen i disse årene stått som arrangør og finansiert arrangementet, som gikk i minus med 3,7 millioner i år, minus 2,6 millioner i fjor og minus 3,7 millioner i 2011.

Når Halden kommune nå vil ut av samarbeidet med TV2 om et arrangement TV2 har rettighetene til, mener Roar Vevelstad at det ikke er noe grunnlag for å utlyse anbud fra kommunens side, rundt hvem som skal stå for arrangementene lokalt.

- Allsang på Grensen er ikke kommunens arrangement. Kommunens ønske for 2014 er å ikke være kontraktspart med TV2, som vi har vært tidligere år.

Slikt sett har Halden kommune ikke noe å legge ut på anbud i forhold til dette arrangementet, sier han.

Les også:

- Har ikke fått på plass et møte

Tidligere i høst svarte Vevelstad NRK at Fredriksten Arena (FA), som meldte sin interesse for å ta på seg arrangementet kommunen ikke lenger ønsker å stå for, hadde trukket seg.

Slik oppfattet Fredriksten Arena det ikke selv. FA mente de hadde gitt uttrykk for, at 1,6 millioner i tilskudd var for lite, men at de når som helst var klare dersom kommunens økonomiske tilskudd ble økt.

Men det har ikke vært møter mellom partene i den senere tid.

- Fredriksten Arena har bedt om møte, men vi kunne desverre ikke finne tidspunkt som passet for partene forrige uke.

Med hensyn til Fredriksten Arena sin interesse for Allsang på Grensen, med et tilskudd på 1,6 millioner kroner, er dette avklart, og status er som tidligere, sier Roar Vevelstad til NRK.

Fått flere forespørsler

I høst meldte NRK Østfold at NRK Aktivum hadde kontaktet Halden kommune etter at kommunen gjennom media ga uttrykk for at de var på jakt etter samarbeidspartnere rundt Allsang på grensen-arrangementene.

Det er TV2 som har rettigheter til arrangementet, og derfra har det ikke vært mulig å få kommentarer til hvordan man ser for seg neste års gjennomføring.

- Halden kommune har svart på henvendelser fra NRK Aktivum og Eyeworks Dinamo. Vi vet ikke om hvorvidt disse har vært i kontakt med TV2.

De nevnte to interresenter har fått informasjon om Allsang på Grensen og fått oversendt de politiske vedtak som er gjort i saken, sier Vevelstad.

Når skal kommunen møte TV2?

- Kommunen har på nåværende tidspunkt ingen avtalte møter med TV2, sier han.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Ingen eksplosjon

    Hullet i asfalten på Kråkerøy ungdomsskole ble ikke skapt av en eksplosjon. Operasjonsleder i Øst politidistrikt, Gisle Sveen sier til NRK at de ikke har mottatt noen meldinger om eksplosjonsstøy fra de boligene i nærheten. – Folk ville hørt det, og da hadde vi fått meldinger om det. Hva som har forårsaket hullet vet vi ikke.

  • Tredje vannlekkasjen under kontroll

    Status for beboere i Onsøy 22. juli kl. 08.00: Ledningsnettet fylles nå med vann. Når vannet er tilbake kan det være luft i ledningene og vannet kan være noe misfarget. Vi anbefaler å la kaldt vann renne og tappe siler på tappestedene til vannet er klart, melder Fredrikstad kommune.