NRK Meny
Normal

- Gir kommunen et formelt tilbud

GrenseArena as, som har tilbudt Halden kommune å overta Allsang og bli arrangementsansvarlig i Halden ishall, bruker helgen på tydeliggjøre sitt tilbud.

Allsang på grensen, Halden

SLUTT FOR PUBLIKUMSSUKSESS? Rådmannen vil ikke at kommunen bruker penger på Allsang mer enn for 2014, og da i langt mindre målestokk enn i dag. Politikerne vil ha en videreføring av det økonomiske tilskuddet til Allsang-arrangementene.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Det har over noen tid blåst friskt rundt Allsang på grensen og GrenseArena as.

Politikere i Halden NRK har vært i kontakt med ønsker å videreføre arrangementet, men vil ikke bruke så mye penger som i dag.

Fra rådmannen er det kommet et forslag om at det brukes mer tid på å finne ut om kommunen lovlig kan sponse arrangementet.

Rådmannen ønsker også å få klarhet i om det er rom for å inngå avtaler med GrenseArena as, uten at andre tilbydere har fått anledning til å melde sin interesse.

Les mer:

Gudrun Haabeth Grindaker, rådmann i Halden

FLERE SKJÆR I SJØEN. Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker er av den oppfatning at det pr i dag ikke foreligger tilstrekkelig med faktaopplysninger til å kunne fatte en konkret og forsvarlig beslutning til GrenseArenas forslag.

Foto: Privat

Ikke lovpålagt underskuddsforetak

Siden 2007 har Halden kommune i egen regi stått for Allsang-arrangementet på Fredriksten festning.

I rådmannens dokumenter til formannskapets møte kommende torsdag fremgår at for 2012 var kostnadsrammen for Allsang på 10.482.000 inklusive moms.

Samlede inntekter for dette året var kr. 7.887.000,-, og besto i hovedsak av billettsalg, sponsorer, standutleie, parkering og stolutleie.

Halden kommunes tilskudd i 2012 utgjorde om lag 2,6 millioner kroner. For 2011 utgjorde tilskuddet rundt 3,7 millioner kroner.

Kommunens netto utgift for 2013 ser ut til å bli på 3,7 millioner kroner, samt lønn til prosjektlederstilling.

- På bakgrunn av ubalansen i Halden kommunes økonomi, foretas det en gjennomgang av kommunens bruk av økonomisk støtte til oppgaver som ikke er lovpålagte.

Det økonomiske bidraget til Allsang på Grensen faller innunder denne type oppgaver, heter det fra rådmann Gudrun Haabeth Grindaker til formannskapet.

Les også:

Styreleder i Radio Prime Per Olav Andersen

FORMELT TILBUD. Per Olav Andersen i GrenseArena as bruker helgen til å komme med et formelt tilbud til Halden kommune.

Foto: NRK

- Vil gi et formelt tilbud

GrenseArena as mener å kunne videreføre arrangementet på en rimeligere måte enn det kommunen har klart til nå.

Det er så langt ikke presentert noe konkret fra selskapet, som sier hvordan de skal makte å gjøre arrangementet rimeligere enn det kommunens Allsang-organisasjon bygget opp gjennom sju år, har klart det.

- Vi registrerer rådmannens innstilling. For vår del har vi presentert vårt selskap og våre ideer for utviklingen av Allsang på Grensen til administrasjonen og politiske ledere.

For å kunne være ytterligere konkrete kommer vi i løpet av helgen til å gi et formelt tilbud til kommunen som tydeliggjør kostnader og besparelser for Halden kommune, slik at vi forhåpentligvis kan rydde av veien en del av de usikkerhetsmomenter som er pr. i dag, sier daglig leder i GrenseArena as, Per Olav Andersen, til NRK.

Les også:

Allsang på grensen, Halden

ALLSANG TIL MILLIONER. I 2012 laget PwC en rapport som viste at 42.000 besøkende stod for en verdiskapning lokalt på 15,2 millioner kroner. Mediebyrået Retriever har beregnet verdien per spaltemillimeter presseoppslag knyttet til Allsang og Halden til 10 millioner. Verdien på selve TV- sendingen, hvis det hadde vært betalt tid, er beregnet til rundt 90 millioner kroner.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Bråstopp i tilskudd

Rådmannen i Halden mener Allsang-prosjektet kan få et tilskudd på 1,6 millioner kroner i 2014, og at det deretter skal være helt slutt på bruk av kommunale midler på Allsangen.

I dokumentene fra rådmannen pekes det på at en EØS-regel kan komme inn i bildet, og som begrenser offentlig sponsing av det privateide aksjeselskapet GrenseArena as.

Halden Arbeiderblad skriver at en kommune kun har lov til å gi såkalt «bagatellmessig» tilskudd til næringslivet.

Grensen for et slikt tilskudd er etter EØS-reglene på 1,6 millioner kroner (200.000 Euro) over en treårs-periode.

- For vår del er det viktig at det er rammer i et slik prosjekt for det kommende året, som gjør at arrangementet utvikles og holder et tilstrekkelig høyt kvalitetsnivå.

Utover dette vil vi avvente den politiske behandlingen av sakene, sier Per Olav Andersen til NRK.

Les også:

Odd A. Sæthre, Pensjonistpartiet Halden

- SI NEI TAKK. - De som tjener på arrangementet er forretninger, reiseliv og kultur - kanskje også arbeidslivet må ta utgiftene, mener Odd A. Sæthre i Pensjonistpartiet.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Kan takke nei med god samvittighet

- Halden Pensjonistparti mener at det er galt at Halden kommune skal bruke penger på Allsangen. Kommunen er i økonomisk krise og her er det en post som den kan si nei til med god samvittighet, sier partiets leder Odd A. Sæthre til NRK.

Han mener næringsdrivende, som tjener direkte på Allsangen, må sterkere inn i finansieringen.

- De som tjener på arrangementet er forretninger, reiseliv og kultur - kanskje også arbeidslivet. Dermed må det være disse som må ta utgiftene med slike arragementer. Det er Pensjonistpartiets syn, sier Odd A. Sæthre.

Sæthre deler dermed oppfatningen både i Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Fremskrittspartiet, som ingen av dem ønsker at kommunen skal fortsette å gi bidrag. For Venstre og Frps del mener man det må komme en forsvarlig nedtrapping, slik at ikke Halden mister arrangementet.

Halden kommune er den kommunen i Norge med størst akkumulert underskudd, og hadde et minus på 214 millioner ved årsskiftet. I 2013 vil dette underskuddet øke, og årets underskudd er estimert til 60 millioner kroner.

Per-Kristian Dahl i Halden Arbeiderparti sier til NRK at de er positive til Allsang, men at arrangementet må sees på i en helhet med annen kommunal virksomhet.

Krever raske beslutninger

Høyres ordfører Thor Edquist har pekt på at det er lang kø av interesserte, som gjerne vil overta Allsang på grensen fra Halden.

NRK Østfold har ikke fått bekreftet at det finnes noen slik kø hos Allsangens prosjektleder Bård Eriksen i TV2, som ikke ønsker å si noe om saken. Av bykommunene i Østfold (Askim, Eidsberg, Fredrikstad, Moss og Sarpsborg), er det kun Fredrikstad som har stilt seg i kø.

TV2 sier heller ikke noe om når de må ha en endelig beskjed fra Halden kommune på at det blir Allsang på grensen i 2014.

Når NRK spør ordfører Thor Edquist om hvilken tid på året man fra 2007 og fram til og med 2013 har blitt enige med TV2 om gjennomføringen tidligere år, har ikke han heller noe konkret svar.

- Litt forskjellig når kontrakten er skrevet under, men intensjonen har ofte vært klar tidligere enn kontrakten, sier ordføreren i Halden.

Halden ishall

HÅNDBALL OG HOCKEY. Det jobbes med planer om å gjøre Halden ishall til håndballarena og konsertlokale.

Foto: Rainer Prang / NRK

Avtale ikke undertegnet

I forslaget fra GrenseArena as til samarbeide med Halden kommune om Allsang på Grensen ligger også et forslag til samarbeid om Halden ishall.

Det er kommunen selv som per i dag har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av Halden ishall, og det er fremforhandlet et forslag til avtale med ishockeyklubben Comet, som gjelder bruk av ishallen med tilliggende lokaler.

Avtaleforslaget er ikke undertegnet av kommunen, da den ikke er behandlet av formannskapet.

Comet skal i henhold til avtaleforslaget dekke deler av kommunens fellesutgifter, ha ansvar for renhold og bidra med ispreparering, og vakthold i hallen på kvelder og helger.

Comet skal etter avtaleforslaget ha ansvar for fordeling av istider, frigåing, og bruk av kontor/vip-delen av bygget.

Ishallen kan etter avtale med Comet brukes som håndballarena, og kommunen har vedtatt budsjettbevilgning for 2013 på 3 millioner kroner.

Forventet leieinntekt fra Comet i 2013 er ca 930.000 kroner. Kommunens rentekostnad på hallen er 732.000 i året.

Ønsker å drifte ishallen

GrenseArena as (GA) foreslår blant annet overfor kommunen:

Halden kommune som eier av hallen står for vaktmestertjeneste, vedlikehold og nødvendige bygningsmessige oppgraderinger av hallen.

Videre foreslår GA at det avklares i hvilken grad kommune og fylke skal ha tilgang til hallen og at det inngås avtale med GA om å drifte hallen for øvrige.

Dette inkluderer ishockey, håndball og alle andre aktiviteter som er aktuelle for ishallen.

GrenseArena skal ha hovedansvar for markedsmessig utnyttelse av hallen og avtale med blant annet ishockey og håndball.

Foreslår seg selv som konsulent

I tilknytning til Halden ishalls fremtid er det diskutert om byens to 1. divisjonsklubber innen håndball på dame- og herresiden, kan få slippe til med spill i ishallen.

Begge håndballklubbene sliter i dag med "gymsal-lignende" tilstander, og skulle et opprykk komme for en eller begge klubber, vil de møte problemer i Norges Håndballforbund i forhold til hall.

For kort tid siden ble det invitert til et møte i Halden ishall, der håndballforbundet og håndballklubbene var tilstede.

- Det stemmer at det var GrenseArena AS som tok initiativ til dette møtet. Møtet hadde som formål å undersøke om Halden Ishall tilfredsstiller Norges Håndballforbunds krav til kampavvikling i Postenligaen.

Som kjent er det vurdert som meget sannsynlig at et eller to av Haldens håndballlag rykker opp i Postenligaen kommende sesong, og da er ingen haller i byen godkjent for spill eller vil få dispensasjon, sier Per Olav Andersen.

Han sier at hallproblemet også gjelder haller i nærliggende kommuner, som Sarpsborg og Rakkestad.

- I Fredrikstad har Kongstenhallen en dispensasjon som løper ut, og dette innebærer at Haldens nærmeste godkjente arena vil være i Ski. Dette vil være en uholdbar situasjon for klubbene og GrenseArena AS har derfor tatt initiativ for å se om vi kan bidra til å sikre håndballsatsingen i Halden, sier Andersen til NRK.

I sitt forslag til Halden kommune pekes det på at det kan kjøpes inn et dekke til ishallen, som i løpet av få timer kan legges på og fjernes, alt etter om hallen skal brukes til ishockey, håndball eller konserter.

Fra deler av hockeymiljøet er dette pekt på som uheldig, og en trusselmot Comet. Men fra talsperson Lena Johanson i Comet heter det at klubben ser positivt på å hjelpe håndballen.

Knyttet til fremtidig bruk av Halden ishall som allbrukshall ber GrenseArena AS om et konsulentoppdrag fra Halden kommune for å utrede saken videre med målsetting om en avklaring i løpet av høsten.

- Anbud i åpenhet

Fra Venstre, Frp og Miljøpartiet De Grønne heter det at Halden kommune ikke kan gå inn i en avtale med GrenseArena as verken av årsaker som at "det haster" eller fordi det antas å være en kø i tilknytning til Allsangen-arrangører, som vil overta for Halden.

- Fremskrittsartiet i Halden mener kommunen ikke kan plukke seg ut en aktør i markedet for videre samarbeid, uten at flere får konkurrere om å arrangere.

- Det er vi skeptiske til. Det kan ikke bare være slik, at GrenseArena skal sitte ved bordet, når dette avgjøres, sier Frps gruppeleder Per Egil Evensen til NRK.

Han sier Frp mener det allerede er flere aktører på plass, som kan ta seg av Allsangen.

- Jeg nevner for eksempel det helkommunalt eide selskapet Halden Byutvikling as. Byutviklingsseslakpet kunne ha hatt en rolle i dette. Derfor må dette utredes nærmere, og det må ikke være noen hastebeslutning, sier Evensen.

Venstres gruppeleder Geir Helge Sandsmark deltok i et gruppeledermøte sist mandag, og opplevde der det han beskriver som et utdig salgspress fra selskapet GrenseArena underveis i møtet intiert av ordfører.

- Det er også viktig at det videre arbeidet med å finne samarbeidspartnere for kommunen skjer i åpenhet og sikrer likebehandling for alle som måtte ha interesse.

Her må vi se på helheten i et slikt samarbeide, slik at vi også ivaretar hensynet til andre aktører innen reiseliv og kulturarrangementer på en god måte, sier Sandsmark.

Les rådmannens forslag til Allsang og GrenseArena i dokumentene til formannskapets møte den 26. september i år (fra side 85 og nedover) Her

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD: