NRK Meny
Normal

Går i dialog med TV2

Kommunestyret i Halden vedtok torsdag at rådmannen skal gå i samtaler med TV2 om å sikre Allsang på grensen for neste år.

Allsang på grensen

POLITISK VILJE. Det er et bredt politisk flertall for å beholde Allsang på grensen i Halden. Hvor mye penger kommunen har rom for og lov til å bruke er foreløpig ikke avklart.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Halden er den norske kommunen med størst akkumulert underskudd (214 millioner), og for inneværende år er det ventet et ytterligere underskudd på mer enn 90 millioner kroner.

Derfor letes det med lys og lykte etter innsparinger, og rådmannen har foruten kraftige kutt i skole- og helsesektor også foreslått at kommunen struper igjen millionforbruket knyttet til Allsang på grensen.

I formannskapets møte den 26. september i år ble det vedatt at kommunen skulle forsøke å finne en ekstern aktør, som kan gjennomføre Allsang på grensen til en rimeligere pris for neste år.

Torsdag vedtok kommunestyret at bevilgning til allsangen må sees på i sammenheng med neste års budsjett, som vedtas i desember i år.

1,6 millioner ble vedtatt for Allsang på grensen i 2014.

Les også:

Allsang på grensen, Halden

INGEN HASTVERKSBESLUTNING. Fra flere hold er det pekt på at det haster med å få på plass avtaler med TV2 og en lokal arrangør. Med gårsdagens kommunestyrvedtak er det klart gitt signal til rådmannen om å gjennomføre forhandlinger og at bevilgningsspørsmålet må komme knytet til budsjettet for 2014.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Går i dialog med TV2 og arrangører

Kommunens netto allsang-utgift for 2013 ser ut til å bli på 3,7 millioner kroner, samt lønn til prosjektlederstilling.

I 2011 og 2012 var kommunens netto utgift til Allsang på grensen henholdsvis 3,7 og 2,6 millioner.

Rådmannen har foreslått for politikerne at Halden kommune tildeler 1.600.000,- i støtte til en egnet ekstern aktør for gjennomføring av Allsang på grensen 2014.

Fra talerstolen i kommunestyret i går ble det gitt uttrykk for skepsis til om 1,6 millioner vil være nok til å få arrangert allsangen, som gir Halden mye publisitet og trekker mange besøkende til byen.

Inntil nylig var det kun selskapet GrenseArena as, som hadde meldt interesse for å arrangere Allsang på grensen neste år, men for kort tid siden meldte også sammenslutningen Fredriksten Arena sin interesse for arrangementet.

Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker fikk i går klarsignal for å gå i dialog med TV2 og de lokale arrangørene, som har meldt interesse.

Les også:

- TV2 bestemmer

Tidligere denne uka ble det kjent at NRK Aktivum hadde henvendt seg til Halden kommune, for å få opplysninger om Allsang på grensen.

Aktivum hadde registrert kommunens uttalelser i media om at de søkte samarbeidspartnere til allsangarrangementene.

Inntil NRK Aktivum har gjennomgått dokumentasjonen fra Halden kommune, er det usikkert om eller hvordan selskapet skal medvirke.

- NRK produserer for TV2 både her og der. Vi får se om det i det hele tatt er slik at vi skal ta oss av dette, sier Ann-Kristin Holen, direktør for avdeling Arrangement/Event i Aktivum.

Formannskapssekretær Martin Vik sier til NRK, at det er TV2 som eier konseptet Allsang på grensen, og at det derfor er naturlig at TV2 involveres i forhold, som for eksempel valg av lokal arrangør.

- Programserien Allsang på grensen innehas av TV2, hvor TV2 sitter på retten til å overdra programserien. I denne saken som vi nå står ovenfor har formannskapet bedt rådmannen vurdere en viderføring av Allsang på grensen ved å sette dette ut til private aktører.

En forlengelse av dette innebærer at TV2 står fritt til å velge hvem de inngår avtale med når det gjelder denne programserien, sier Martin Vik.

Bringer millioner i inntekter

Diskusjonen rundt Allsang på grensen, og hvor mye det skal koste kommunen, har pågått i Halden i flere år siden oppstarten i 2007.

Årlig besøker titusener av mennesker Allsang-arrangementene på festningen sommertid, og i 2013 har hele 40.000 tilskuere vært på festningen i Halden.

At TV-bildene fra Halden og Fredriksten kringkastes ukentlig på sommeren til det ganske land, og nå også til Sverige og Danmark, har en enorm markedsføringsbetydning for kommunen.

Det er hevdet at man årlig genererer inntekter på 18-19 millioner kroner knyttet til allsangen, men det er til syvende og sist en hardt prøvet kommunekasse som sitter med utgiftene.

Derfor er det etterlyst større medvirkning fra andre parter i samfunnet, som kan spleise på regningen.

Fra talerstolen i kommunestyret i går ble ideen om å etablere noe lignende som "Byen Vår Drammen" lagt frem.

I Drammen har kommunen, sammen med gårdeiere, butikker og andre næringsdrivende startet et selskap for å fremme positiv aktivitet i byen og regionen.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Ulykken er på Rolvsøyveien

    Frontkollisjonen på Rolvsøy har skjedd på Rolvsøyveien, melder politiet. To personer er lettere skadet. Tre biler er involvert i ulykken. Det er omkjøring om Dikeveien og lange køer i området.

  • Front mot front på Rolvsøy

    To personer er lettere skadet etter en front mot front ulykke i Dikeveien på Rolvsøy i Fredrikstad. Det er trafikale problemer på stedet, melder politiet.