-Kutt i Allsangen er greit for Frp

Fremskrittspartiet i Halden mener rådmannens forslag til kutt i Allsang-tilskudd er på sin plass.

Per Egil Evensen, Frp Halden

VIL TRAPPE NED. Per Egil Evensen (Frp) mener rådmannens forslag er i tråd med Frps forslag, men ønsker en mindre radikal nedtrapping enn det rådmannen foreslår.

Foto: Kjetil Berg

Siden 2007 har Halden kommune selv arrangert Allsangen på Fredriksten festning.

For 2013-sesongen hadde Halden kommune en sponsordel-avtale med TV2 pålydende 1,6 millioner kroner eksklusive moms, og i tillegg kom en avtale mellom kommunen og TV2 om produksjonsstøtte, som for 2013 lyder på 4.4 millioner kroner eksklusive moms.

Kommunens netto utgift for 2013 ser ut til å bli på 3,7 millioner kroner, samt lønn til prosjektlederstilling.

Nå må millionforbruket til Allsangen kuttes, i følge rådmannen.

- Det er helt i tråd med vårt program, sier Fremskrittspartiets gruppeleder i Halden kommunestyre Per Egil Evensen til NRK.

Les rådmannens forslag til Allsang og GrenseArena i dokumentene til formannskapets møte den 26. september i år (fra side 85 og nedover) her

Kutte all støtte fra 2015

Rådmann Gudrun Haabeth Grindaker peker på at det å arrangere Allsang på grensen ikke er et lovpålagt gjøremål, og i en tid der kommunen sliter med økonomien og befinner seg på ROBEK-listen, finner ikke rådmannen rom for støtte til Allsangen.

Hun vil bidra med 1, 6 millioner kroner til den som tar på seg arrangementene for neste år, og kutte ut avtalene med TV2.

Fra 2015 skal arrangementene stå på egne ben, uten kommunal støtte, om rådmannen får det som hun vil.

Les også:

Gudrun Haabeth Grindaker, rådmann i Halden

KOMMUNEN BØR KUTTE UT MILLIONTILSKUDDET. I følge rådmann Gudrun Haabeth Grindaker er kostnadsrammen for Allsanger 2013 på 12 millioner kroner. Inntektene ser ut til å bli ca 8,3 millioner pluss lønn til prosjektleder. Styringsgruppa arbeidet ut i fra et budsjett med et antatt tilskudd på 2,5 millioner, mens politikerne vedtok et budsjett på 2 millioner kroner.

Foto: Privat

Gradvis nedtrapping

- Rådmannens innstilling er noe vi kan gå inn for, men vi mener det må foregå en nedtrapping, sier Evensen til NRK.

Han understreker at Fremskrittspartiet i Halden har programfestet, at kommunalt tilskudd til Allsang og opera på Fredriksten festning bør fjernes.

- Men vi ser at mange har et eierforhold til Allsang, og derfor mener vi det må foregå en forsvarlig nedtrapping av det kommunale tilskuddet, sier han.

Evensen sier Halden står foran markeringen av to store jubileer de kommende to årene.

Fremskrittspartiet vil diskutere om det rett tidspunkt å kutte tilskudd til Allsang i jubileumsåret for Grunnloven i 1814 og påfølgende års 350 års-jubileum for Halden.

Les også:

Allsang på grensen

PUBLIKUMSMAGNET. I 2012 laget PwC en rapport som viste at 42.000 besøkende stod for en verdiskapning lokalt på 15,2 millioner kroner. Mediebyrået Retriever har beregnet verdien per spaltemillimeter presseoppslag knyttet til Allsang og Halden til 10 millioner. Verdien på selve TV- sendingen, hvis det hadde vært betalt tid, er beregnet til rundt 90 millioner kroner.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Bringer millioner i inntekter

Diskusjonen rundt Allsangen på grensen, og hvor mye det skal koste kommunen har pågått i flere år siden oppstarten i 2007.

Årlig besøker titusener av mennesker Allsang-arrangementene på festningen sommertid, og i 2013 har hele 40.000 tilskuere vært på festningen i Halden.

Det er hevdet at man årlig genererer inntekter på 18-19 millioner kroner knyttet til Allsangen, men kommunen sitter med utlegg.

At TV-bildene fra Halden og Fredriksten kringkastes ukentlig på sommeren til det ganske land, og nå også til Sverige og Danmark har en enorm markedsbetydning for kommunen.

Rådmannen er av den oppfatning at Allsang på grensen er et meget positivt arrangement for Halden.

Men arrangementet er ikke lovpålagt, og for en kommune med enormt oppsamlet underskudd må tilskuddet til Allsangen vekk etter 2014, ifølge henne.

Les også:

Allsang på grensen Halden

MÅ HA GODKJENNING. Halden kommune står på ROBEK-listen over kommuner med anstrengt økonomi. Rådmannen peker på at det hefter usikkerhet ved om fylkesmannen vil godkjenne en underskuddsgaranti til Allsang-arrangementet.

Foto: Rainer Prang / NRK

Vil ha flere aktører inn

I kommende møte i Halden kommunes næringsutvalg skal saken om Allsang på grensen og GrenseArena as behandles.

GrenseArena as har tilbudt seg å overta arrangeringen av Allsang, og også presentert et tilbud om et samarbeide for Halden ishall .

Det er også foreslått at Halden kommune kjøper seg inn i det privateide aksjeselskapet, og at kommunen overtar 33 prosent av eierskapet ved å skyte inn en tribune verdt en halv million i selskapet.

Rådmannen sier hun trenger mer tid til å utrede spørsmålene, og det er usikekrhet rundtom kommunen kan inngå en slik eksklusiv avtale med et selskap, ifølge rådmann Gudrun Haabeth Grindaker.

Heller ikke Fremskrittsartiet i Halden mener kommunen kan plukke seg ut en aktør i markedet for videre samarbeid, uten at flere får konkurrere om å arrangere.

- Det er vi skeptiske til. Det kan ikke bare være slik, at GrenseArena skal sitte ved bordet, når dette avgjøres.

Vi mener det allerede er flere aktører på plass. Jeg nevner for eksempel det helkommunalt eide selskapet Halden Byutvikling as.

Byutviklingsseslakpet kunne ha hatt en rolle i dette. Derfor må dette utredes nærmere, og det må ikke være noen hastebeslutning, sier Per Egil Evensen.

Per-Kristian Dahl
Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

- Må sees på i en helhet

Geir Helge Sandsmark, Venstre Halden

POSITIVE TIL ALLSANG. Per Kristian Dahl (øverst) og Geir Helge Sandsmark er positive til Allsang på grensen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Per Kristian Dahl, som er gruppeleder i Halden Arbeiderparti, har vært ordfører under seks av sju Allsang-arrangementer fra 2007.

Han er positiv til Allsang på grensen.

- Arbeiderpartiet er positive til Allsang på grensen og vi mener selve arrangementet er positivt for Halden, sier Dahl til NRK.

Dahl peker på at Allsang på grensen må sees på i helhet sammen med alt annet i kommunen.

- Dette og mye annet vil være et tema på Arbeiderpartiets gruppemøte førstkommende mandag.

Vi kommer nå til å bruke helgen til å gå igjennom rådmannens saksfremlegg slik at vi kan ta en riktig beslutning når den tid er inne, sier han.

- Finne samarbeidspartnere i åpenhet

- Etter det jeg kan se, er rådmannens innstilling i godt samsvar med samarbeidspartienes vedtatte budsjett for 2013 og økonomiplanen.

Der ønsker vi å trappe ned kommunens utgifter til Allsang på Grensen, sier Venstres gruppelder Geir Helge Sandsmark til NRK.

Han ønsker nedtrapping, heller enn brått kutt, for å kunne beholde arrangementet i Halden.

- Detaljer om vedtakstekst og beløp, får vi komme tilbake til i den politiske behandlingen, sier han.

Sandsmark deltok i et gruppeledermøte mandag denne uka, og opplevde der det han beskriver som et utdig salgspress fra selskapet GrenseArena underveis i møtet.

- Det er også viktig at det videre arbeidet med å finne samarbeidspartnere for kommunen skjer i åpenhet og sikrer likebehandling for alle som måtte ha interesse.

Her må vi se på helheten i et slikt samarbeide, slik at vi også ivaretar hensynet til andre aktører innen reiseliv og kulturarrangementer på en god måte, sier han.

- Har vært intensjonen hele tiden

- Målet har jo hele tiden vært at Allsangen skal klare å stå på egne ben og at kommunen skal trappe ned bidraget, sier Vibeke Julsrud fra Miljøpartiet De Grønne.

MDG mener at kommunen åpent bør søke etter potensielle firmaer og organisasjoner, ikke bare binde seg til en aktør uten en åpen prosess/anbudsrunde.

- Det må også bes om opplysninger rundt hvilken betaling og krav det stilles, for å overta driftsansvar, sier Julsrud til NRK.

Odd A. Sæthre, Pensjonistpartiet Halden

GALT Å BRUKE PENGER PÅ ALLSANG. - Med den dårlige økonomien Halden kommune har, bør de si nei til Allsang, sier Pensjonistpartiets Odd A. Sæthre.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Galt å bruke penger på det

Halden Pensjonistparti har ikke blitt spurt om synspukter omkring Allsang på grensen, sier leder Odd A. Sæthre til NRK.

Men partiets konklusjon på om kommunen bør fortsette å bruke penger på Allsang-prosjektet er utvetydig.

- Halden Pensjonistparti mener at det er galt at Halden kommune skal bruke penger på det. Kommunen er i økonomisk krise og her er det en post som den kan si nei til med god samvittighet, sier Sæthre til NRK.

Han mener næringsdrivende, som tjener direkte på Allsangen, må sterkere inn i finansieringen.

- De som tjener på arrangementet er forretninger, reiseliv og kultur – kanskje også arbeidslivet. Dermed må det være disse som må ta utgiftene med slike arragementer. Det er Pensjonistpartiets syn, sier Odd A. Sæthre.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se nyhetene fra Østfold 23.05

    Martin Tangen-Schmidt gir deg nyhetene fra Østfold klokka 22:55.
  • Sarping ble matchvinner

    Det holdt med ett mål for Norge i kampen mot Bulgaria. Landslaget vant 1-0 etter skåring av sarpingen Mohamed «Moi» Elyounoussi i første omgang.