NRK Meny
Normal

Trekker seg fra Allsang?

Halden kommune hevder Fredriksten Arena, som er den ene av to interessenter til å arrangere Allsang på grensen, har trukket seg. - Det er feil, sier Fredriksten Arena.

Allsang på grensen, Halden

FRISTER FOR 2014 NÆRMER SEG. Både GrenseArena as og NRK Aktivum har fått frist til 24. oktober med å komme med innspill til 2014-sesongen av Allsang på grensen.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Fredriksten Arena (FA), som i september meldte seg på som potensiell arrangør av Allsang på grensen i Halden i konkurranse med Grense Arena as, har trukket seg som arrangør, melder Halden kommune overfor NRK.

Men FA sier selv de ikke har vært så bastante overfor kommunen at svaret fra sammenslutningen kan tolkes til å være noen fullstendig retrett som arrangør.

- Fredriksten Arena har med bakgrunn i de rammer som kommunestyret har vedtatt, et tilskudd på 1,6 millioner koner for 2014-arrangementet, meddelt at de ikke er potensiell arrangør og avtalepart med TV2, sier kommunens økonomisjef Roar Vevelstad, som holder i trådene rundt neste års arrangement.

- Det er feil at vi har trukket oss, sier Magne Rekstad som er talsmann for Fredriksten Arena.

Les også:

Magne Rekstad

- VI HAR IKKE TRUKKET OSS. Magne Rekstad mener Halden kommune drar forhastede slutninger i forhold til at Fredriksten Arena har trukket seg som interessent til å arrangere Allsang på grensen.

Foto: Privat

- Holder skarpt fokus på kommunen

- Det vi har sagt er at 1,6 millioner som tilskudd fra kommunen er for lite. Men hvis det dukker opp flere penger, som kommunestyret skal behandle på et senere tidspunkt i forbindelse med budsjettet, eller kommunen tilbyr utstyr som en del av pakken for en arrangør, da stiller saken seg helt annerledes for oss, sier Magne Rekstad.

FA, som har ytret ønske å ta opp konkurransen med GrenseArena as om Allsang-arrangementene, består av Kongshallene, Curtisen og Fredriksten festningshotell, som alle tre er etablissementer med tilhold på Fredriksten festning.

I tillegg kommer «Allsammen», som er en sammenslutning av 13 lokale klubber, lag og foreninger med sterk tilknytning til organiseringen av Allsang på Grensen fra 2007 og fram til og med i år.

Også Halden Tourist, som jobber med å markedsføre Halden internt og eksternt, har sluttet seg til Fredriksten Arenas planer i forhold til innspill om å overta Allsang på grensen, når Halden kommune fra neste år selv ikke ser seg i stand til å arrangere de tv-sendte showene.

- Vi kommer til å følge svært nøye med på hva som nå skjer. Hvis totalrammen endelig lander på 1,6 millioner, da er saken klar og vi er ikke aktuelle.

Men skulle det dukke opp flere forhold under senere behandling av saken, i form av penger og utstyr - som vi så langt ikke er forespeilet i det kommunen nå setter bort arrangementet til andre, da kommer vi til å reagere, sier Rekstad til NRK.

Les også:Har ikke råd

Allsang på grensen, Halden

1,6 MILLIONER ELLER MER? Rådmannen har foreslått 1,6 millioner i tilskudd til egnet ekstern arrangør av allsangen på Fredriksten festning i 2014. Midler til arrangementet skal innarbeides i kommunens budsjett, som er under arbeid.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Allsang-arrangementene generer sterkt økt handel- og serviceaktivitet i Halden på sommeren. Det er svært god markedsføring av kommunen, når sju programmer vises på TV2 i Norge og på tv i Sverige og Danmark.

Derfor har kommunen et ønske om at arrangementet videreføres. Men i år går Allsang-arrangementet 3,7 millioner i minus, i fjor var det en minus på 2,6 millioner og i 2011 var det 3,7 millioner i minus, som kommunen måtte dekke.

Halden kommune er på ROBEK-listen over norske kommuner med dårlig økonomi, og rådmannen har slått fast at at det må gjennomføres store kutt overfor innbyggerne. Derfor kan ikke Halden kommune betale hele Allsang-gildet lenger.

Dette har rådmann Gudrun Haabeth Grindaker fått tilslutning til fra politikerne.
Rådmannens opprinnelige forslag var at kommunen bruker 1,6 millioner på Allsang på grensen i 2014, og at arrangementet deretter skulle klare seg uten kommunale midler.

I kommunestyret den 10. oktober i år vedtok flertallet at kommunen skal bidra med 1,6 millioner og at beløpet skal innarbeiedes i budsjettet.

Les mer:

- Skal forholde seg til TV2

I utgangspunktet var GrenseArena as (GA) alene om å melde interesse for å overta Allsang på grensen fra Halden kommune.

Når Halden kommune nå har konkludert med at Fredriksten Arena har trukket seg, forteller Vevelstad til NRK at GrenseArena as er informert om kommunestyrets vedtak av 10. oktober i år.

Han sier kommunen avventer en tilbakemelding fra GA i løpet av kommende torsdag (24.10.13).

Tidligere denne måneden ble det kjent at NRK Aktivum hadde henvendt seg til Halden kommune, for å få opplysninger om Allsang på grensen etter at Aktivum hadde registrert kommunens uttalelser i media om at de søkte samarbeidspartnere til allsangarrangementene.

- NRK Aktivum har fått den samme informasjon som GrenseArena AS, og den samme forutsetningen, når det gjelder det å kontakte TV2 og for å gjøre sonderinger i sponsormarkedet, sier Vevelstad.

Les også:

Frist til 1. november

Fra år til år etter oppstart av Allsang på grensen i 2007, har Halden kommune og TV2 året i forveien før en ny allsang-sesong, blitt enige om rammene for kommende sesong, etter først å ha foretatt oppsummering av sesongen for det inneværende året.

Om få dager går flere frister ut i forhold til 2014-sesongen av Allsang på grensen.

- Det er gjort en avklaring med TV2 i forhold til at eventuelle interessenter (GrenseArena AS og NRK Aktivum) kan ta direkte kontakt med TV2, i forhold til sine vurderinger knyttet til å være medarrangør og avtalepart.

Videre er det foretatt en avklaring på om fristen 01.11.13 vil være tilstrekkelig i forhold til å avgi svar om Allsang 2014 kan arrangeres på Fredriksten Festning, sier Vevelstad.

Grensearena AS og NRK Aktivum har begge fått frist til å melde tilbake til Halden kommune innen 24.10.13.

- Resultatet av disse forhandlingene vil avgjøre hvordan den videre saksgangen vil være, sier Roar Vevelstad til NRK.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Mann anmeldt etter E6-ulykke

    Føreren av bilen som kolliderte på E6 i Rygge, en mann i 40 årene, er anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand, skriver politiet på Twitter. Mannen er også anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort. Føreren fremstår som uskadd, opplyser politiet.

  • Trafikkulykke i Rygge

    Alle nødetatene er på vei til en trafikkulykke på E6 i Rygge. Ulykken skal ha skjedd i nordgående retning, opplyser politiet på Twitter.