Ber om habilitetsvurdering

Halden-ordfører ber formannskapet vurdere om han kan delta i behandlingen av Allsang på grensen under dagens møte.

Thor Edquist (H)

BER FORMANNSKAPET OM VURDERING. Halden-ordfører Thor Edquist (H) ber formannskapet vurdere om hans sponsing av GrenseArena as gjør ham inhabil i forhold til å behandle en politisk sak i torsdagens møte.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Høyre i Halden kan ha skaffet seg et habilitetsproblem med sine nære forbindelser til eventselskapet GrenseArena as, det sa Oddvar Overå, ekspert på kommunalrett og habiltet til NRK tidligere denne måneden.

Haldens ordfører Thor Edquist(H) sponset selskapet GrenseArena as med 20.000 kroner av egen lomme, og Overå mente ordføreren hadde passert grensen for hva han kan foreta seg før han blir inhabil i forhold til selskapet, både i forhold til politisk behandling i offentlige fora og i partiets gruppe.

- Man kan også si, at når en person er opplagt inhabil, er det litt smakløst at vedkommende skal være med i behandlingen av saken i partigruppemøtene.

Jeg synes når du begynner å sponse av egen lomme, da er du over grensen, sa Overå til NRK.

Høyres varaordfører og en annen kommunestyrpolitiker for Høyre har allerede erklært seg inhabile i forhold til GrenseArena as. Regnskapsfirmaet de jobber i har GrenseArena as som kunde.

Les også:

Trakk tilbake pengene

Thor Edquist mente ideen bak selskapet var så god, at han i våres ga aksjeselskapet GrenseArena AS 20.000 kroner fra egen lomme.

GrenseArena har inntil nylig vært den eneste interessenten til å overta Allsang på grensen, hvis kommunen trekker seg ut.

Ordfører inviterte i forrige uke til et møte med gruppelederne i kommunestyret, der selskapet fikk presentere seg og sine planer for Allsang på grensen, som kommunen ønsker at eksterne skal overta.

Fra i våres, da sponsingen fant sted og fram til NRK tok opp saken tidligere i september, har ikke inhabilitet vært noe tema i forhold til ordførers private sponsing og GrenseArena as.

Selv mente Edquist at han var habil, men han valgte allikevel å ta tilbake de 20.000 kronene.

- Vi har blitt enige om at de 20.000 kronene, som jeg ga GrenseArena AS fordi jeg syntes at det å skaffe idrettslag i Halden en potensiell inntektskilde var bedre enn direkte sponsing, tilbakeføres til meg. Så finner jeg et annet godt formål for de pengene, sa ordfører til NRK.

Les også:

Allsang på grensen, Halden

POPULÆRT ARRANGEMENT. Allsang-arrangementene trekker årlig rundt 40.000 mennesker til Fredriksten festning, og sees på fjernsyn av flere hundre tusen i Norge, Danmark og Sverige.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

- Vil be formannskapet vurdere habilitet

I torsdagens formannskapsmøte skal blant annet Allsang på grensen og Grense Arena as diskuteres.

Rådmannens innstilling er at kommunen bevilger 1,6 millioner kroner i 2014, og deretter kutter ut kommunale bevilgninger. Rådmannen ønsker at kommunen bruker mer tid på tilbudet som er kommet fra GrenseArena as før det fattes en beslutning.

GrenseArena as har bedt om en underskuddsgaranti, to millioner kroner i støtte og om at kommunen kjøper seg inn med en tredejedel, 500.000 kroner, i selskapet for å overta Allsang på grensen fra kommunen.

Etter at det mandag denne uka ble kjent at Fredriksten Arena kaster seg inn i kampen om å få arrangere det populære allsangarrangementet har politikerne mer å forholde sge til enn rådmannens papirer, som ble sendt ut torsdag i forrige uke.

- Jeg kommer til å legge fram habilitetsvurderingen fra KS og spørre om hva formannskapets medlemmer mener, sier Edquist til NRK.

Les også:

- Ikke inhabil

Thor Edquist har forelagt sin egen sponsing av GrenseArena as for advokat Jostein Selle i Komunenes sentralforbund (KS).

Selles vurdering er at Edquist ikke er inhabil i videre politisk behandling av saker knyttet til GrenseArena as.

Selle skriver

" Min umiddelbare vurdering er at alene det faktum at ordfører har donert penger til selskapet ikke kan føre til inhabilitet i den aktuelle saken. Jeg nevner for ordens skyld at min vurdering er basert på de faktaopplysninger som framgår av din mail 24. september. Dersom faktum skulle vise seg å avvike fra dette, vil også den rettslige vurdering og konklusjon kunne bli annerledes.

Vurderingstemaet er om det kan utgjøre et såkalt "særegent forhold" etter forvaltningsloven § 6 annet ledd som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet. I prinsippet kan et særlig sterkt forhåndsengasjement til fordel for en bestemt løsning i en sak være et "særegent forhold", men for en folkevalgt skal det her mye til.

Det "engasjement" som her er utvist gjennom å gi økonomisk støtte til Grensearena AS - og som for så vidt impliserer at ordfører støtter opp om selskapets formål og virksomhet - har imidlertid ikke direkte sammenheng med det spørsmål som skal drøftes i formannskapet.

Når ordfører ikke har andre fordeler eller ulemper av sakens utfall, kan jeg ikke se at det faktum at ordfører gjennom sin gave til selskapet har vist at han generelt støtter selskapets formål og virksomhet gjøre ham inhabil til å delta ved behandlingen av den aktuelle saken.

Edquist har lagt ut Selles svar på sin egen blogg Her

- Tillit er viktig

Da NRK snakket med Oddvar Overå om saken tidligere i september, ga han uttrykk for at det nettopp var et "særegent forhold" forvaltningsloven § 6, punkt 2, som gjorde at han mente Edquist var inhabil.

Men han var også klar på at det blant jurister er uenighet om hvem som er inhabil og ikke i ulike saker.

Oddvar Overå pekte spesielt på, at det for politikere er svært viktig å ta et steg tilbake fremfor et steg fram, dersom det kan reises spørsmål om habilitet.

- Tillit er et viktig begrep innen politikken, og for å si det på engelsk; "not only must justice be done - it must also appear to be done", sier Overå til NRK.

Oversatt til norsk betyr dette at rettferdighet ikke bare må skje, det må også vises at det skjer.

Jan Frithjof Bernt

BEGEISTRING GIR IKKE INHABILITET. - På generelt grunnlag vil jeg si, at hvis en politiker er begeistret for en sak eller et formål, skaper det ikke inhabilitet. Men hvis det finnes bånd gjennom sosiale kontakter og nettverk, vil saken stille seg annerledes, sier jusprofessor Jan Frithjof Bernt.

Foto: NRK

- Ikke helt enig

En jurist, som nettopp er delvis uenig med Overås konklusjon om Edquists inhabilitet, er jusprofessor Jan Frithjof Bernt, som blant annet har har skrevet kommentarutgaven til Kommuneloven sammen med nettopp Oddvar Overå.

Bernt er professor ved Universitetet i Bergen og han sier at han bare noe enig i Overås konklusjon.

- Det at en ordfører har latt seg begeistre og har gitt 20.000 kroner til det han oppfatter som et godt formål, gjør ham ikke inhabil. Men hvis det bak dette ligger noe personlig vennskap og engasjement på innsiden av selskapets virksomhet, da kan vurderingen bli en annen, sier Bernt til NRK.

Ordfører Thor Edquist har overfor NRK understreket at hans sponsing er gjort til det han benevner som et "ideelt selskap", som ikke skal ta ut fortjeneste, men tilbakeføre eventuelle overskudd til lag og foreninger i Halden.

Fra ordførerens side er det hevdet at GrenseArenas tilbud vil spare kommunen for utgifter til Allsangen, uten at dette er dokumentert nærmere.

Edquist har innrømmet at han har lagt inn et godt ord for GrenseArena as hos rådmann Gudrun Haabeth Grindaker, men han sier at han aldri instruerte henne på noen måte.

- Slik denne saken ser ut, er ikke ordfører i den situasjonen at han kunne ha fått noe tilbake for de 20.000 han sponset med, og han er således ikke inhabil slik jeg ser saken, sier Bernt til NRK.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Grace Bullen til finalen i u-23 VM

    Bryteren Grace Bullen fra Fredrikstad er klar for finalen i u-23 VM. Hun vant 8-2 over japanske Kumano i semifinalen onsdag ettermiddag. Bullen kontrollerte kampen og ledet på det meste 8-0. Hun bryter finalen torsdag mot en kinesisk jente.

  • Advarer i Trollhättan

    Den svenske kommunen Trollhättan har gått ut med en advarsel om en person som går omkring i byen med en utkledning lik den drapsmannen Anton Lundin Petterson hadde under skoleangrepet i 2015. Fire personer døde som følge av angrepet, inkludert gjerningsmannen.