Hopp til innhold

Hamen ekskludert

Styret i Norsk Forening for Fartøyvern har ekskludert M/S Hamen fra foreningen.

MS Hamen har hatt status som vernet siden 2005, men Riksantikvaren trakk i sommer vernestatus og penger tilbake fra prosjektet, fordi man ikke lenger anså at det er realistisk å jobbe videre med bevaring av skipet.

Dermed forsvant 1,5 millioner kroner i statlige midler.

Nå kommer et nytt tilbakeslag for eierne, i og med at styret i Norsk Forening for Fartøyvern - der MS Hamen er et av medlemsskipene, har vedtatt å ekskludere skipet fra foreningen.

Fra før av var MS Hamen suspendert fra foreningen etter et møte i september i år.

- Årsmøtet 2011 har vedtatt å ekskludere medlemsfartøyet MS Hamen fra foreningen, sier styreleder Jan Welde til NRK.no.

Det er de mange negative oppslagene rundt det norske skipsvraket MS Hamen som får Fartøyvernforeningen å reagere.

Les også:

M/S Hamen

GIKK NED MED AKTERENDEN. Både Strømstad kommune og beboere på svensk side av Iddefjorden frykter at MS Hamen går ned. I mars i år sank skipet til bunns med akterenden.

Foto: Pål Andersen/NRK

I akutte problemer

Da MS Hamen ble kjøpt fra et svensk båtopphuggeri på Hälle i Iddefjorden i 2003 skulle den hugges, men ble reddet.

Skipet ble lagt i opplag i Iddefjorden på svensk side og havnet i løpet av årene i en elendig forfatning.

Det lekker vann inn både gjennom skroget og dekket. Eierne har på nettsider beskrevet status for Hamen som "akutt".

MS Hamen skal være det eneste gjenværende fartøyet i sitt slag som gikk i Nordsjø- og Østersjøfart fra 1930-årene til langt ut på 70-tallet, og eiernes intensjon er at det skal bli et flytende museum.

Tidligere eier tilbød seg i sommer å ta skipet tilbake, for å få det ut av fjorden. Så langt er ikke dette forholdet avklart, etter det nrk.no erfarer.

Les også:

M/S Hamen

PÅ SLEP TIL DANMARK? Tåler MS Hamen et slep til Danmark denne høsten? I følge eierne er det planer om å slepe skipet til Grenå.

Foto: Rainer Prang / NRK

Slepes til Danmark

MS Hamen skal vekk fra Iddefjorden, og til reparasjoner i Grenå i Danmark

Skipets eier venter nå på godt vær og tillatelse fra Sjøfartsdirektoratet til å forberede det rustne skipet til overfarten. To taubåter er ment å skulle trekke MS Hamen til dansk havn i høst.

Turen på hundre og åtti nautiske mil er forventet å ta trettiseks timer ved fem knop.

NRK har forespurt det danske selskapet Fornaes, som har tilhold på Grenå og driver stort innen båtopphugging og reparasjoner, om det er dit MS Hamen skal, men danskene avviser at de skal ta imot MS Hamen.

Danskene kjenner til Hamen etter å ha fått forespørsel fra eierne av det norske skipet, men sier skipet ikke skal taues til Fornaes i Danmark.

MS Hamen juli 2011

OLJE OG KJEMIKALIER. I sommer lakk det olje og kjemikalier fra MS Hamen ut i Iddefjorden. Den svenske Kustbevakningen har nå lenset skipet.

Foto: Privat

Flytende verneobjekt endte som miljøproblem

M/S “Hamen” ble bygget i 1949 og representerer et stort antall norske utenriksfartøy som gikk i fart fra 1930-tallet til frem mot slutten av 1970-tallet.

Stiftelsen MS Mamen, som eier skipet, har hatt ambisjoner om å pusse opp skipet og legge det til i Norge, som et flytende museum.

Men årene har krevd sitt av MS Hamen, og i mars i år gikk skipet ned i Iddefjorden. Det var da 60 centimeter tykk is i fjorden, og en redningsoperasjon ble iverksatt for å heve skipet.

I etterkant av at skipet sank har MS Hamen dels vært holdt flytende ved at eierne selv har holdt lensepumper gående ombord, og den svenske Kustbevakningen har også lenset skipet.

Det er i sommer oppdaget lekkasjer i fjorden, som trolig stammer fra olje og andre kjemikalier ombord, som Kustbevakningen har fjernet.

- Tåler ikke enda en vinter

Rune Karlsson, som bor på Hälle, har i årevis jobbet for å få MS Hamen vekk.

- Dette skipet tåler ikke en vinter til, og det haster med å få MS Hamen vekk herfra før høststormene kommer, og isen legger seg i fjorden, sier Karlsson til nrk.no.

Skulle MS Hamen bli liggende på bunnen her, vil forurensning spre seg, frykter han.

Karlsson mener områder både på norsk og svensk side av fjorden vil bli berørt, og i verste fall for lengre tid.

- Det kan komme til å innvirke på dyre- og plantelivet, samt rekreasjonsmulighetene langs fjorden, sier han.