Hopp til innhold

Vil ekskludere Hamen

Styret i Norsk Forening for Fartøyvern har suspendert M/S Hamen med øyeblikkelig virkning, og foreslår for årsmøtet at Hamen ekskluderes fra foreningen.

MS Hamen i Iddefjorden

KAN BLI EKSKLUDERT. Styret i Norsk Forening for Fartøyvern har suspendert MS Hamen fra foreningen med umiddelbar virkning, og det er enstemmighet for at skipet ekskluderes.

Foto: Rainer Prang / NRK

Da MS Hamen ble kjøpt fra et svensk båtopphuggeri på Hälle i Iddefjorden i 2003 skulle den hugges, men ble reddet.

Skipet ble lagt i opplag i Iddefjorden på svensk side og havnet i løpet av årene i en elendig forfatning.

Det lekker vann inn både gjennom skroget og dekket. Eierne har på nettsider beskrevet status for Hamen som "akutt".

MS Hamen skal være det eneste gjenværende fartøyet i sitt slag som gikk i Nordsjø- og Østersjøfart fra 1930-årene til langt ut på 70-tallet, og eiernes intensjon er at det skal bli et flytende museum.

Tidligere eier tilbød seg i sommer å ta skipet tilbake, for å få det ut av fjorden. Så langt er ikke dette forholdet avklart, etter det nrk.no erfarer.

Les også:

M/S Hamen

MED FLAGGET TIL TOPPS. Motbør på norsk side av grensen, med fjerning av vernestatus og suspensjon fra fartøyvernforeningen til tross, det norske flagget vaier i vinden på Hamen på svensk side av Iddefjorden.

Foto: Rainer Prang / NRK

Vil ekskludere

MS Hamen har hatt status som vernet siden 2005, men Riksantikvaren trakk i sommer vernestatus og penger tilbake fra prosjektet, fordi man ikke lenger anså at det er realistisk å jobbe videre med bevaring av skipet.

Dermed forsvant 1,5 millioner kroner i statlige midler.

Nå kommer et nytt tilbakeslag for eierne, i og med at styret i Norsk Forening for Fartøyvern, der MS Hamen er medlemsskip, har vedtatt å suspendere skipet fra foreningen med øyeblikkelig virkning.

- Styret vil foreslå for årsmøtet 2011 å ekskludere medlemsfartøyet MS Hamen fra foreningen, sier styreleder Jan Welde.

Han forteller at eierne av MS Hamen er varslet.

Det er styrets oppfatning at Hamen-saken over lang tid har vært en belastning for fartøyvernmiljøet.

Styret mener nå at tiden er inne for å reagere.

- Dette er vår enstemmige konklusjon i styret. Vi anser ikke det Hamen-eierne står for, for å være en hensiktsmessig form for fartøyvern, sier Welde til nrk.no.

Foreningen har årsmøte i oktober i år.

Les også:

M/S Hamen

AKUTT TILSTAND. Eierne av MS Hamen har beskrevet skipets tilstand som akutt, med lekkasjer fra dekk og skrog. I vinter sank skipet i isen, og ble stående med akterenden på bunnen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Seiret i Miljødomstolen

Strømstad kommune ville ha Hamen fjernet i fjor sommer, men fristen ble forlenget til 1. november.

Strømstad kommune truet med å bøtelegge eierne med 30 000 svenske kroner per måned, om ikke skipet ble fjernet og fikk støtte fra Västra Götalands Länsstyrelse for sitt syn.

Dette godtok ikke Hamen-eierne, og de anket avgjørelsene til Vänersborgs Tingsretts Miljødomstol.

Domstolen har denne uka vedtatt at skipet kan bli liggende uten at stiftelsen trenger å betale bøter.

Tingsrettens dom

Kustbevakningen ved MS Hamen

ET MILJØPROBLEM. Den svenske kystvakta har flere ganger vært ved Hamen og lenset det for vann og olje. Naboer til skipet krever nå at den svenske miljøvernministeren innfinner seg i Iddefjorden, og griper fatt i saken.

Foto: Privat

Rasende naboer

Svenske og norske naboer til MS Hamen, raser mot Miljødomstolens vedtak.

Hamen lekker olje og kjemikalier til fjorden, og naboene frykter at skipet kommer å synke, slik det gjorde i mars i år, dersom det blir liggende enda en vinter.

- Vi mener dommen er en skam, og at den er fattet på helt feil grunnlag, sier Rune Karlsson på vegne av naboene.

Nå krever naboene at den svenske miljøvernministeren selv kommer til Iddefjorden.

- Dette skipet ligger i et naturvernområde beskyttet av EU. Dette skipet utgjør en miljøtrussel i en unik, svensk terskelfjord.

Hvis ikke den svenske miljøvernministeren ser at dette er et problem, da har Sverige et problem, sier Karlsson.

Flere nyheter fra NRK Østfold

Nødetatene på alvorlig trafikkulykke i Råde.

Ung mann omkom i MC-ulykke i Råde

En smilende kvinne med lyst hår

Mai Kjersti Orseth (62) ble drept i Aremark