Hopp til innhold

Vil ta tilbake problemskip

Tidligere eier tilbyr seg å kjøpe tilbake rustholken MS Hamen for å få fjernet skipet fra Iddefjorden.

Det norske skipsvraket MS Hamen har gjennom flere år vekket sterke, negative følelser i Sverige.

Både lokalbefolkning rundt det idylliske stedet Hälle ved Iddefjorden og svenske myndigheter er lei av den norske båten, som inntil i sommer har hatt vernestatus i Norge.

I juli trakk Riksantikvaren tilbake vernestatusen med den begrunnelse at skipet ikke var til å redde, og fordi eierne ikke hadde fremlagt den dokumentasjonen Riksantikvaren etterspurte.

Les også:

MS Hamen

VIL TA TILBAKE SKIPET. MS Hamen skulle opprinnelig ha vært hugget opp på Hälle på svensk side av Iddefjorden, der skip har vært skrotet og solgt som stål til gjenbruk i årtier. Det svenske selskapet Lupin Shipping, som tidligere eide MS Hamen, har tilbudt de norske eierne av skipet å oppheve kjøpekontrakten og ta MS Hamen tilbake.

Foto: Privat

Vil kjøpe tilbake

MS Hamen var i norsk eie fra 1960 til 1996, og i svensk eie fra 1996 til 2004.

Skipet lå på Hälle, på vent for opphugging, da det ble oppdaget av nordmenn som ville kjøpe det.

Lupin Shipping solgte da MS Hamen til nordmenene. Etter det NRK.no kjenner til er det et punkt i kjøpekontrakten om at skipet skulle fjernes raskt.

- Det svenske selskapet Lupin Shipping, som tidligere eide MS Hamen, har tilbudt seg å kjøpe skipet tilbake fra den norske stiftelsen som nå eier det, sier advokat Jan Wang i Halden, som representerer det svenske selskapet.

Hensikten med å kjøpe det forfalne skipet tilbake er å sørge for at det endelig blir fjernet fra Iddefjorden - etter at det i mange år har ligget og rustet ved Hälle på svensk side.

Les også:

Kustbevakningen ved MS Hamen

KYSTVAKTEN MED REGNING. Den svenske kystvakten har flere ganger vært ved MS Hamen, og vil presente en regning til Hamen-eierne for jobben de har hatt.

Foto: Privat

Kostbare forsinkelser

MS Hamen - som ligger i Iddefjorden på grensen mellom Norge og Sverige, skulle ha vært flyttet i november fjor etter pålegg fra Strømstad kommune. Kommunen ville bøtelegge eierne med 30 000 kroner per måned, dersom skipet ikke ble fjernet.

Eierne anket Strømstad kommunes vedtak, og senere også Västra Götalands länsstyrelses vedtak - som støttet Strømstad kommune - til Miljødomstolen i Vänersborgs tingsrett, der saken har ligget siden.

I mars i år sank skipet, og den svenske Kystvaken måtte bistå. Kystvakten har vært ved skipet flere ganger, for å lense det, og har også en regning liggende til eierne av MS Hamen.

I tillegg har Lupin Shipping liggende et krav om leie av arealer til eierne av MS Hamen.

Les også:

MS Hamen

SANK TIL BUNNS. I begynnelsen av mars i år sank aktereden på skipet, og det ble stående på bunnen. Etter en redningsaksjon fra eiernes side kunne skipet heves igjen, og har siden hatt lensepumper gående fordi det fortsatt tar inn vann.

Foto: Privat

Kan få stor betydning for skipets fremtid

Tilbudet fra Lupin Shipping om å ta tilbake MS Hamen fra den norske stiftelsen som nå eier skipet, kan få betydning for hva som kommer til å skje med det.

Da Riksantikvaren fjernet skipets vernestatus, betød det i praksis at eierne ikke lenger kan regne med offentlige penger til vedlikehold av skipet.

Kommende tirsdag skal miljødomstolen i Vänersborgs tingrett behandle spørsmålet om Strømstad kommune har rett til å ilegge eierne av skipet månedsbøter inntil det blir flyttet.

Dersom anken fra eierne ikke fører fram, vil kommunen trolig igjen gi varsel om bøter. Om den situasjonen oppstår, kan det bli fristende for de norske eierne å gi skipet tilbake til selskapet de kjøpte det fra.

Dermed kan eierne bli kvitt både et økonomisk problem, og ikke minst det praktiske problemet med å fjerne MS Hamen fra Iddefjorden.

Ville lage flytende museum

Det 1 350 tonn tunge lasteskipet MS Hamen fra 1949 ser ikke imponerende ut der det ligger rustent og slitent på et temmelig øde sted på svensk side av Iddefjorden.

Skipet representerer en fartøytype fra utenriksflåten, som seilte i nordeuropeisk, Nordsjø- og Østensjøfart, først som dampskip senere som motorskip.

Arne Øistein Holm, som er styreleder i Stiftelsen MS Hamen, har tidligere i år fortalt at eierne ønsker å sette skipet i stand, slik at det kan være et flytende museum i en norsk kystby.

NRK har ikke klart å komme i kontakt med eierne av MS Hamen i forbindelse med at den tidligere eieren nå tilbyr seg å ta tilbake skipet.