– Frykter feig fylkesmann

Grunneiere og hyttefolk i Svalerødkilen i Halden frykter at Fylkesmannen i Østfold dropper opprydding i strandsonen.

Bjørn Spernes

FRYKTER FYLKESMANNEN TREKKER SEG. - Fylkesmannen roter det til for seg selv, når de ikke følger opp egne vedtak, sier grunneier Bjørn Spernes.

Foto: Rainer Prang / NRK

På Svalerødkilen bad er det gjennom mer enn 20 år gjennomført en rekke ulovlige byggetiltak, og det er bodd ulovlig i mange år på det gamle kurbadet.

Fylkesmannen omgjorde i fjor kommunens godkjenning av byggetiltakene på Svalerødkilen bad og pekte på feil lovanvendelse.

Nå har Fylkesmannen i Østfold sendt er forhåndsvarsel som naboene til det tidligere kurbadet oppfatter som useriøst og en reversering av Fylkesmannens egne vedtak fra 2013.

– Vi synes det hele blir en farse fra A til Å og anser dette som en ugyldig og unnfallende saksbehandling, sier Torild Andreassen, som er en av naboene til Svalerødkilen bad.

Les også:

Svalerødkilen, Halden

SKAL SETTE OPP SKILT. Steinfyllingen kan bli liggende, men det må settes opp skilt ved 'Holmen' midt i bildet.

Foto: Privat

- Roter det til for seg selv

Heller ikke grunneier Bjørn Spernes er imponert over saksbehandlingen han finner hos Fylkesmannen i Østfold i Svalerødkilen bad-saken.

– I 1989 fikk eier av Svalerødkilen bad nei fra både fra Halden kommune og fra Fylkesmannen til å etablere helårsbolig på stedet. Nå vet vi alle sammen hva som har skjedd. Det er bodd på helårsbasis der etterpå, og det er seksjonert i bygget, sier Spernes.

Det er i tillegg gjennomført en rekke byggetiltak i strandsonen, som det aldri er søkt om. Dette er slått ettertrykkelig fast av kommunale myndigheter og av fylkesmannen, sier Spernes til NRK.

Når nå Fylkesmannen i Østfold varsler at moloen - som er et av de ulovlige tiltakene de ville slå ned på i fjor - kanskje kan få bli stående, mener Spernes fylkesmannen roter det til for seg selv.

– Av brevet fra fylkesmannen fremgår det at eierne av Svalerødkilken bad kan få slippe å rive den ulovlig bygde moloen hvis de setter opp et skilt med ordlyden «Fri ferdsel langs sjøen, vis hensyn». Dette er en parodi på håndtering av et lovbrudd, sier Spernes.

Les også:

– Ikke tatt noen avgjørelse

Det er rådgiver Yngve R. Romsvik hos Fylkesmannen i Østfold som har forfattet brevet med overskriften «Forhåndsvarsel om endring av vilkår for dispensasjon - Gbnr. 23/ 74».

I brevet heter det blant annet:

«Den 24.10.13 fattet Fylkesmannen nytt vedtak i klagesak. Fylkesmannen opprettholdt kommunens vedtak om å innvilge dispensasjon, men vi satte en rekke vilkår for tillatelsen. Blant annet satt vi vilkår om at steinfyllingen som er anlagt ut i sjøen sør for eiendommen skulle fjernes.»

I brevet står det videre:

«Fylkesmannen besiktiget eiendommen og steinfyllingen den 19.05.14. Vi vurderer nå å endre dette vilkåret slik at steinfyllingen kan bli liggende....»

Romsvik understreker overfor NRK at det langt i fra er tatt noen avgjørelse i saken.

– Vi har fått inn en søknad om at det lempes på dette vilkåret, fordi det er økonomisk kostbart for grunneier å fjerne moloen og at effekten av fjerningen er begrenset, sier han til NRK.

Dyrt å fjerne ulovlig molo

Romsvik sier at forhåndvarselet som nå er sendt ut skal gi et grunnlag for fylkesmannen, slik at det kan tas stilling til søknaden fra eierne av Svalerødkilen bad.

– Da må vi varsle at vi vil vurdere å omgjøre vedtaket, og da får alle berørte anledning til å komme med innspill, sier Romsvik til NRK.

Eierne av Svalerødkilen bad har fått et pristilbud fra en lokal entreprenør, som viser at det vil koste 87.000 kroner pluss moms å få fjernet moloen.

– Hvis Fylkesmannen i Østfold hadde fått en søknad om at moloen skulle få bli liggende, men med et langt lavere pristilbud på fjerning enn det det her er snakk om - ville dere da sagt tvert nei til å gi dispensasjon uten noen høringsrunde?

– Jeg kan ikke gå inn å kommentere noe utover det som står i brevet, og jeg kan ikke kommentere beløpene. Forhåndsvarselet gis fordi de som har fått beskjed om å fjerne steinfyllingen mener det blir kostbart for dem. Jeg kan ikke kommentere alternative priser eller hypotetiske forhold, sier han.

Les også:

Svalerødkilen, Halden

SKEPTISKE NABOER. - Vi synes det hele blir en farse fra A til Å, og anser dette som en ugyldig og unnfallende saksbehandling, sier nabo til Svalerødkilen bad Torild Andreassen.

Foto: Privat

Kort svarfrist

Et annet forhold som berørte naboer til Svalerødkilen bad reagerer på er det de mener er en kort svarfrist, satt av Fylkesmannen i forhåndsvarselet.

– Brevet er datert den 4. juni i år, og svarfristen er satt til 16. juni. I og med at vi har vært overkjørt av Halden kommune på feil premisser i årevis - noe Fylkesmannen i Østfold slo ned på i fjor, frykter vi at dette blir en saksbehandling som går over stokk og stein atter en gang, sier Torild Andreassen.

Hun peker på at flere av vilkårene Fylkesmannen i Østfold ga klar beskjed om i fjorårets vedtak, og som skulle ha vært fulgt opp av Halden kommune innen april i år, ikke er gjennomført.

– Fjerningen av moloen var like åpenbart en merkostnad for eierne av Svalerødkilen bad i 2013, da Fylkesmannen etter befaring på eiendommen gjorde sitt vedtak, som nå.

At man velger å vurdere å gi dispensasjon for lovbrudd i strandsonen virker påfallende, sier hun og varsler samtidig at saken vil bli sendt til Miljøverndepartementet dersom Fylkesmannen ikke følger opp egne vedtak.

– Når det gjelder svarfristene, beregnes de i forhold til Forvaltningsloven. Det holder å komme med innspill og få postlagt disse den 16. juni. Skulle noen ha behov for utsatt frist, vil vi etter alle solemerker innvilge det, sier Ynge R. Romsvik til NRK.

– Naboene frykter at Fylkesmannen etter hvert vil fire på flere krav knyttet Svalerødkilen bad fra 2013 - hva sier du til det?

– Det er ikke noe annet det er snakk om eller søkt om. Nå kan beboerne på stedet kommentere det vi har sendt dem forhåndvarsel om, sier Ynge R. Romsvik til NRK.