NRK Meny
Normal

Krever at kommunen griper inn mot ulovlig bygging

Svalerødkilen velforening er skeptiske til om lokalpolitikere og forvaltning i Halden klarer å håndheve lover og behandle alle likt.

Svalerødkilen, Halden

I HARNISK OVER KOMMUNALT VEDTAK. Styret i Svalerødkilen velforening representerer rundt 200 hytteiere og fastboende. Velforeningen krever at kommunen griper inn mot ulovlige byggetiltak og stengsler i strandsonen i Svalerødkilen.

Foto: Privat

Det har i flere år pågått krangler mellom naboer, og mellom grunneiere og Halden kommune i Svalerødkilen.

Nå har velforeningen kastet seg inn i kampen med full tyngde, og etter et styremøte som involverte både representanter for fastboende og hytteeierne i området, ble det besluttet å sende et brev til kommunen.

Svalerødkilen velforening er bekymret for medlemmenes oppfattelse av lokaldemokratiet og forvaltningen, om de ikke nå opplever at lover og regler berammer alle likt.

Les også:

- Uakseptabel bygging i strandsonen

Det har til nå vært enkeltpersoner, som har tatt opp kampen mot Halden kommune rundt det fastboende og hytteeiere mener er ulovlig reiste byggverk på eiendommer på stedet.

Et sentralt stridstema er eiendommen Svalerødkilen bad, som i mer enn 20 år er bebodd som en vertikaltdelt tomannsbolig, men som ikke formelt har vært regulert til tomannsbolig.

På denne eiendommen er det reist flere byggverk det aldri har vært søkt om byggetillatelse for, i følge kommunen selv.

Den 16. januar i år vedtok Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk å godkjenne Svalerødkilen bad som vertikaltdelt tomannsbolig. Kommunen vil også kunne godkjenne en del byggverk på eiendommen, det har vært bråk om.

Men naboene finner Halden kommunes vedtak uspiselig, og det er kommet flere klager.

- Etter det vi forstår har meget skjedd uten tillatelser, og uten varsel til berørte naboer.

Dette bør være uakseptabelt i strandsonen, og særlig der utbygging kun tjener private formål og innebærer visuelle stengsler mot sjøen, skriver leder i Svalerødkilen velforening Ingrid Sivesind Mehlum i et brev til rådmann Gudrun Haabeth Grindaker i Halden kommune.

Les også:- Krever handling mot selvtekt

Svalerødkilen, Halden

PÅSTANDER OM SOMMEL. Både Oslofjordens friluftsråd, fastboende og hyttefolk mener Halden kommune har somlet med å følge opp ulovlig bygging i Svalerødkilen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Svalerødkilen velforening ønsker ikke å ta stilling til enkeltsaker, men poengterer overfor Halden kommune i sin skriftlige henvendelse forhold de mener er av stor betydning for allmennheten, og for medlemmene som består av 200 familier - hytteeiere og fastboende.

Velforeningen skriver i sitt brev, at det er selvtekt, som har foregått i Svalerødkilen.

- Vellet har registrert de konflikter som har oppstått, og den selvtekt som har funnet sted, heter det i brevet fra Sivesind Mehlum.

Brevet uttrykker sterk skepsis til at kommunen nå gir sin etterfølgende aksept av en omfattende utbygging av eiendommer i strandsonen, uten at dette ser ut til å få nevneverdige konsekvenser for dem som har utført dette.

- Kommunen viser her en ettergivenhet, som strider mot intensjonen med strandloven og mot praksis i en rekke andre kommuner, heter det fra velforeningen.

Øyvind Holt, MDG

LAR ADMINISTRASJONEN JOBBE I FRED. - Vi har registrert en del klager på vårt vedtak i januar, og lar administrasjonen jobbe seg ferdig med sakene, sier Hovedutvalgsleder Øivind Holt.

Foto: Rainer Prang / NRK

Har fått flere klager

- Jeg registerer at det har kommet inn klager på de vedtak som ble fattet i Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk (HPML) i forrige møte vedrørende sakene i Svalerødkilen.

Administrasjonen arbeider med klagene, men var ikke kommet langt nok til å legge fram noen sak i hovedutvalget førstkommende onsdag denne uka, sier Øivind Holt, som leder hovedutvalget til NRK.

Halden kommune har bekreftet at det aldri er søkt om tillatelse til en del av tiltakene, men ville legge bråket i Svalerødkilen bak seg.

Etter en befaring i Svalerødkilen i januar i år fattet HPML flere vedtak det nå er kommet klager på.

Han sier HPML skal vurdere klagene, og dersom kommunen finner å ta dem til følge vil forholdene bli rettet opp. Hvis HPML ikke finner å ta klagene til følge, vil sakene med kommunens påtegning bli sendt til Fylkesmannen i Østfold.

Holt sier han nå vil gi saksbehandlerne arbeidsro med Svalerødkilen-sakene.

- Jeg venter derfor på administrasjonens vurderinger før jeg diskuterer saken ytterligere, sier Øivind Holt.

Les også:


Sår tvil om lokaldemokratiets tilstand

Svalerødkilen, Halden

IKKE UTE ETTER BRÅK. Velforeningens styre understreker at de ikke er ute etter bråk, men vil ikke akseptere at kommunen lar ulovlige byggetiltak bli stående.

Foto: Privat

Svalrødkilen velforenings styre skriver:

"Videre er det naturlig å påpeke at håndteringen av saken, både historisk og med den løsningen som kommunen nå skisserer, bidrar til å så tvil om lokaldemokratiet og forvaltningen i Halden kommune evner å håndheve loven og behandle alle likt."

- Blir løsningen stående, sender det et sterkt signal om at selvtekt er et alternativ, at det er enklere å få tilgivelse enn tillatelse.

For fremtiden kan dette by på utfordringer som verken Halden kommune eller Svalerødkilen vel ønsker velkommen, skriver velforeningsleder Ingrid Sivesind Mehlum i sitt brev til rådmannen.

Thor Edquist (H)

HAR TILLIT. Ordfører Thor Edquist sier i en kommentar til utspillet fra Svalerødkilen velforening, at han stoler på de vurderinger som er gjort, og vil bli gjort, er basert på god kunnskap om saken, og at likebehandlingsprinsippet blir fulgt.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Har tillitt til saksbehandlingen

Halden-ordfører Thor Edquist (H) sier i en kommentar, at han har full tillit til at rådmannen behandler innspillet fra velforeningen korrekt.

- Likhetsprinsippet står sterkt. Jeg stoler på at rådmannen, som har mottatt klagen, behandler den korrekt, sier Edquist til NRK.

Edquist sier Halden kommune skal ha en forvaltning, som er lik for alle.

- At lokaldemokratiet fungerer skal velgerne få se ved neste valg, for vi skal ikke ha noen uoppklarte saker etter oss da. Det har vi hatt nok av i Halden, sier han.

Halden-ordføreren sier han ikke kjenner historikken bak denne saken godt nok, men han sier han stoler på at de vurderinger som er gjort av kommunen, og vil bli gjort, er basert på god kunnskap om saken, og at likebehandlingsprinsippet blir fulgt.

Ønsker ikke bråk

Svalerødkilen er primært et ferie- og rekreasjonsområde, der folk kommer for å søke ro og avkopling og ha det hyggelig.

Krangelen på stedet og kommunens trusler om å fjerne hardt tiltrengte båtplasser, som har vært på stedet i generasjoner, er noe av det som setter sinnene i kok.

- Det er viktig at disse sakene nå prioriteres og bringes til en konklusjon som tjener fellesskapet, og ikke enkeltpersoner, skriver Sivesind Mehlum.

Svalerødkilen velforening presiserer at de har konkrete forventninger, når det gjelder allmennhetens tilgang og ferdsel i området.

Foreningen ønsker at det legges til rette for at hytteeiere og andre kan beholde nødvendige båtplasser og tilgang til badeplasser på Holmen.

Videre har velforeningen sett seg lei på de praktiske og visuelle sperrer som i dag finnes eiendommen Svalerødkilen Bad, som kommunen tidligere har definert som tilgjengelige for allmennheten.

SISTE NYTT FRA ØSTFOLD:

  • Se NRK Østfolds TV-sending 22:55!

  • Nytt slagord for Fredrikstad

    Bystyret i Fredrikstad har i kveld vedtatt at det nye mottoet, eller visjonen for byen, er "Fredrikstad - den lille verdensbyen". Dette erstatter det gamle slagordet «Byen der det årnær sæ for alle – gjennom kunnskap, kultur og klima».