Universitetet vil ha næringsliv og studentboliger på NRK-tomt

Marienlysts nærmeste nabo kaster seg inn i kampen om den verdifulle tomten i Oslo.

Nrk huset

FREDET: En fremtidig kjøper må regne med at både radiohuset (avbildet) og Store studio blir fredet av Riksantikvaren.

Foto: Ole Kaland / NRK

– Dette er et drømmeområde. Vi ønsker at hele eller deler av Marienlyst skal reguleres til et prioritert campusutviklingsområde i Oslo, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo (UiO).

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo

Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo (UiO).

Foto: Henriette Mordt / NRK

Eksempler på slike virksomheter er kunnskapsbasert næringsliv, studentboliger, kunnskapsinstitusjoner og videregående skoler.

– På den måten vil vi sikre et yrende liv på området også etter klokken 17 på ettermiddagen.

Stor interesse for tomta

I februar i fjor bestemte styret at NRK planlegger å flytte fra hovedkvarteret på Marienlyst. Forutsatt at NRK klarer å få solgt bygningsmassen på Marienlyst, og at de selv klarer å finansiere et nytt hovedkontor.

Hvor NRK eventuelt skal flytte er ikke avklart, men flere eiendomsselskap har ytret at de er klare til å kaste seg inn i kampen dersom statskanalen gjør alvor av flytteplanene. Og nå gjør altså universitetet det samme.

– Hvis vi bare er omgitt av boliger så får ikke vi til vårt samfunnsoppdrag. Jeg håper at vi i samarbeid med Oslo kommune, kan passe på at den ikke blir brukt til utbygging av flere boliger, men blant annet til et nærere samarbeid mellom universitet og næringsliv, sier Stølen om tomta, som i dag er regulert til næring.

Men når en eventuell flytting kan bli skrevet inn i historiebøkene, avhenger av om et salg av eiendommen kan finansiere et nytt NRK et annet sted i hovedstaden.

Jon Espen Lohne, som er direktør for ny lokalisering av NRK, syns forslaget til UiO er spennende.

– Men da må området reguleres til flere forhold, blant annet boliger. Jeg skjønner universitetet godt og tror det er mulig å få til både campuslignende aktiviteter i kringkastingshuset, høy boligandel og annen type næringsaktivitet. Tomta er tross alt på 85 mål, sier Lohne.

Politikerne bestemmer

Rektor Svein Stølen er også opptatt av å få med Oslo kommune med på laget, når det gjelder framtiden for Nedre Blindern. Det er kommunen som til slutt skal regulerere hva området kan brukes til.

– Universitetet kommer med et spennende innspill her. Men vi er tidlig i en prosess hvor det er mye som skal tas hensyn til, sier Hanna Marcussen (MDG), byråd for byutvikling i Oslo kommune.

Hanna E. Marcussen

Byråd for byutvikling i Oslo kommune Hanna Marcussen (MDG).

Foto: Henriette Mordt / NRK

Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti foreslo tidligere i år at bystyret skulle arbeide for å flytte statskanalens planlagte nye hovedkontor til Groruddalen, og starte reguleringsarbeidet så snart som mulig. Men Arbeiderpartiet mente at NRK var kommet altfor kort i prosessen til å bestemme lokalisering. Forslaget ble dermed nedstemt.

Hanna Marcussen understreker at det er viktig hva NRK selv ser for seg.

– Men det er viktig å få til noe som skaper et godt byliv og som er en miks av boliger, næringsvirksomhet og annen næring som spiller på lag med universitetets oppdrag, sier byutviklingsbyråden.