Hopp til innhold

Arkitekter vurderer Marienlyst

NRK vil finne ut av hvilke muligheter som ligger i eiendommen på Marienlyst og inviterer arkitekter til å bidra.

Radiohuset - NRK Marienlyst

NRKs hovedkontor ligger i dag på en 85 mål stor tomt på Marienlyst i Oslo. Nå inviteres arkitektfirma til å se på mulig etterbruk hvis NRK flytter til mer moderne lokaler.

Foto: Ole Kaland / NRK

Gjennom å lyse ut et såkalt parallell- eller utredningsoppdrag inviteres arkitektfirmaer til å se hvilken etterbruk en kan tenke seg. Et slikt oppdrag er ingen konkurranse og de ulike arkitektgruppene kan samarbeide på kryss og tvers underveis.

Oppstarten skjer ved at arkitektfirmaer, politikere, forvaltning og journalister inviteres til en nærmere presentasjon av det hele tirsdag 28. februar i NRKs lokaler på Marienlyst.

Før dette er NRK-oppdraget blitt tilgjengelig i Doffin (Den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser).

Bakgrunnen for å lyse ut et slikt oppdrag er at NRK-styret i 2016 vedtok at arbeidet med å utrede et eventuelt nytt hovedkontor for NRK, skal fortsette.

Parallelloppdraget som offentliggjøres, er den viktigste aktiviteten for å kunne anslå hvor mye Marienlyst-området er verdt. Nå skal tre til fem arkitektfirmaer velges ut til å gjennomføre en mulighetsstudie av hva Marienlyst kan være uten NRK.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen vil ha belyst hvilket potensiale som ligger i NRK-eiendommen på Marienlyst.

Foto: Anders Leines / NRK

Les mer: NRK planlegger å flytte

Sterkt forhold til området

- Vi har fantastiske omgivelser på Marienlyst, fulle av historier, opplevelser og minner flere generasjoner nordmenn har delt. Vi er mange som har et sterkt forhold til området. Likevel mener jeg det nå er viktig at vi ser på mulighetene for et nytt hovedkontor, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

Han peker på at Marienlyst ble bygd i pionertiden for allmennkringkasting i Europa.

- I dag er medievirkeligheten en helt annen, med andre krav til bygningsmasse og infrastruktur, sier Eriksen.

Flytting ikke vedtatt

Det er ikke vedtatt at NRKs virksomhet på Marienlyst skal flytte, men dette er et premiss i oppdraget som gis arkitektene.

Utfallet av parallelloppdraget vil brukes i den videre utredningen av en eventuell flytting.

Les utlysningen: Parallelloppdrag: NRKs eiendom på Marienlyst