Truer med å stenge sykehus i Oslo

Arbeidstilsynet truer med å stenge deler av Oslo universitetssykehus, hvis ikke det blir satt i gang omfattende utbedringer.

Ullevål

Arbeidstilsynet ble nylig ferdig med sin rapport om tilstanden ved Oslo universitetssykehus på Radiumhospitalet og Ullevål. Den viser elendig vedlikehold og neglisjering av tidligere pålegg om utbedringer.

Foto: Odd Iversen / NRK

Det kommer fram i en ny rapport om tilstanden ved Radiumhospitalet og Ullevål.

– Tilstanden er veldig kritisk. Det er blant annet avdekket stort omfang av muggsopp, alvorlig vedlikeholdsmangel og farlig oppbevaring av kreftfremkallende kjemikalier, sier seniorinspektør i Arbeidstilsynet, Bengt Eriksson.

– I tillegg er det sprekker i vinduer og mangelfull ventilasjon i store deler av bygningsmassen. De lager lettvegger av papirkasser, og det virker som store deler av bygningen holdes sammen av tape og kitt.

Hva syns du om funnene i rapporten? Diskuter nederst i artikkelen.

Uforsvarlig arbeidsforhold

Rapporten viser elendig vedlikehold og neglisjering av tidligere pålegg om utbedringer ved Oslo universitetssykehus.

– Det er totalt uforsvarlige arbeidsforhold i store deler av Oslo universitetssykehus, sier Eriksson til NRK.

Nå truer tilsynet med å stenge deler av sykehuset, hvis ikke ledelsen griper inn.

– Sykehuset laget en vedlikeholdsplan for åtte år siden som ikke er fult opp i sin helhet, og derfor har vi gitt pålegg. Nå får de en frist til å utføre de tiltakene som må gjøres, og hvis de ikke overholder disse må vi vurdere tvangsmulkt, politianmeldelse eller i verste fall stenging.

De lager lettvegger av papirkasser, og det virker som store deler av bygningen holdes sammen av tape og kitt.

Seniorinspektør Bengt Eriksson i Arbeidstilsynet

Oslo universitetssykehus er midt i en vanskelig prosess der fire sykehus skal slås sammen. Samtidig skal det spares 500 millioner kroner.

Artikkelen fortsetter under videoen

Video Skal spare 500 millioner

Oslo universitetssykehus skal spare 500 millioner.

– Dette tvinger frem en løsning

Hvor mye det vil koste å utbedre påleggene fra Arbeidstilsynet er foreløpig usikkert, men inspektør Bengt Eriksson antar at det blir dyrt.

– Å skulle rette opp mangler og vedlikeholdsetterslep fra flere tiår tilbake i tid er svært kostbart, men arbeidsmiljøet må opp på et forsvarlig nivå.

Sykehusledelsen skal onsdag møte arbeidstilsynet, og vil foreløpig ikke uttale seg til NRK.

Men hovedverneombud ved Oslo Universitetssykehus, Per Oddvar Synnes er glad arbeidstilsynet nå har grepet inn, og håper det endelig kan bli en bedring.

– Vi er i en situasjon der vi har arvet veldig, veldig mange år med fravær av systematisk vedlikehold. Når Arbeidstilsynet nå likevel krever et pålegg, representerer det på mange måter et lyspunkt fordi det tvinger frem løsninger.

Krevende omstilling

– Vi har mottatt rapporten fra Arbeidstilsynet, og ser alvorlig på de problemstillingene som er belyst. Sykehuset er inne i en krevende fusjonsprosess og omstillingstid, og vi opplever at tilsynet er en ressurs for oss. Nå skal vi ha møte med Arbeidstilsynet for å diskutere de varslene om pålegg vi har fått, sier Sølvi Andersen, fungerende kvalitetsdirektør ved Oslo universitetssykehus.

Noe av det Arbeidstilsynet har påpekt skal utbedres i løpet av sommeren, mens annet er gitt frist lenger frem i tid.