Hopp til innhold

Sendte henvisninger som ingen fant

Flere tusen henvisninger har ligget ubehandlet på en server hos Oslo universitetssykehus. Sykehuset visste de var der, men trodde det bare var kopier.

Rikshospitalet

Fastlegene i Søndre Nordstrand har sendt 46 henvisninger til Oslo universitetssykehus siden nyttår. Ingen av disse er behandlet.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

– Pasienter bør selv ta kontakt med sykehus eller fastlege hvis de ikke får svar på henvisning innen fire uker.

Anders Baalsrud er leder for pasientsikkerhet ved Oslo universitetssykehus (OUS). Han oppfordrer pasienter til selv å passe på om deres henvisninger er blitt riktig registrert.

2700 henvisninger blir nå sjekket opp mot pasientjournaler for å se hvem som har falt utenfor.

– Hvis henvisningene blir borte, kan folk med kritiske sykdommer være skikkelig ute å kjøre.

Det sier Terje Risanger, fastlege i Søndre Nordstrand. Siden nyttår har han, og resten av legene i bydelen, kunnet sende henvisninger elektronisk i stedet for på papir. Dessverre kom ikke henvisningene dit de skulle.

– Vi oppdaget at våre pasienter ikke hadde fått timer. Da vi sjekket med poliklinikken fikk vi vite at de ikke hadde fått henvisningene vi sendte.

Fant henvisninger på server

Andre Baalsrud

Anders Baalsrud er leder for pasientsikkerhet ved Oslo universitetssykehus

Foto: Oslo universitetssykehus

– IT-avdelingen ved sykehuset fant henvisningene når vi ba dem om å lete etter dem. De hadde bare ikke klart å sende henvisningene videre til poliklinikkene.

I alt hadde Risanger og hans kolleger sendt 46 henvisninger. De eldste av disse hadde ligget siden nyttår.

Slik forklarer Baalsrud hva som har skjedd:

– Vi har en server som kan ta imot henvisningene, men ikke noe system som fordeler dem videre i sykehuset.

Bakgrunnen for systemet med elektroniske henvisninger ble lagt i 2003. Da startet et pilotprosjekt mellom OUS og enkelte fastleger i Oslo. Selv om prosjektet ble avsluttet i 2005, har flere fastleger fortsatt å bruke systemet.

– Vi er forbauset

– Legene har bare sendt inn henvisningene, og regnet med at vi ville fange dem opp. Så ble de forbauset når vi ikke gjorde det, sier Baalsrud

Risanger forteller at de spurte OUS om de kunne motta elektroniske henvisninger før de ble sendt. Ifølge Baalsrud skal dette ikke ha skjedd.

– Vi har ikke klart å bekrefte at noen ved sykehuset har sagt at vi kan ta imot slike henvisninger. Hvis det er spurt om en teknisk funksjon; om vi har forberedt et apparat for slike henvisninger, kan svaret ha vært ja.

Lederen ved pasientsikkerhet mener at legene har et selvstendig ansvar for å forsikre seg om at meldingene blir behandlet riktig.

– Vi er forbauset over at fastlegene godtar et sånt svar uten å være sikre på at henvisningene kommer helt inn dit de skal.

Flere norske sykehus har allerede systemer som kan ta imot elektroniske henvisninger. I Oslo vil det fremdeles brukes papir fram til 2012.

Alle regionhelseforetakene forbereder seg på bruk av elektroniske henvisninger. Foreløpig har Helse Nord kommet lengst.

2 700 henvisninger

Nå arbeider OUS med en gjennomgang av alle mottatte elektroniske henvisninger. Ifølge Baalsrud vil det gå flere uker før de er sikre på at ingen er glemt.

– I første omgang skal vi gå gjennom 2 700 henvisninger som har kommet til denne serveren i løpet av det siste året. Dette gjør vi for å være sikre på at det ikke finnes e-henvisninger som ikke er fulgt opp av oss.

Kan dette ha gått ut over liv og helse?

– Ja, hvis en henvisning blir liggende lenge, uten at pasientene eller fastlegen følger det opp. Da kan man tenke seg det.