Skolevolden i Oslo skal granskes

Utdanningsetaten varsler full gjennomgang av skolenes arbeid mot vold. Arbeidet skal gjøre de ansatte bedre rustet til å håndtere utfordrende elever, forebygge vold og trusler.

Etterstad

VOLD: Nylig ble tre personer dømt etter en grov skolevold-sak i Oslo. Bildet er tatt utenfor Etterstad videregående, som er først ut av skolene i hovedstaden som skal vurderes i granskingen.

Foto: Politiet

Mandag ble rektorer ved alle Oslos 23 videregående skoler varslet om at skolenes arbeid med å forebygge vold og trusler skal kontrolleres, skriver Dagsavisen.

Det er Utdanningsetaten som har startet hastearbeidet.

Først ut er skolene Etterstad, Hersleb, Kuben, Persbråten, Stovner, Ulsrud, Hellerud, Bjørnholt og Bjerke.

Disse skolene opplever en opphopning av svært krevende elever, ifølge avisen. Arbeidet starter allerede neste uke.

NRK har tidligere sett nærmere på flere brutale voldsepisoder ved videregående skoler i Oslo:

Ulsrud videregående skole i Oslo.

ULSRUD: Ansatte ved Ulsrud videregående skole har meldt om skjellsord, tyveri, vold og trusler fra elevene. En elev truet med å brenne ned lærerens hus, mens en annen skulle finne fram en pistol om læreren ikke gjorde som han sa.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Skolene skal under lupen

Målet er å øke kvaliteten på skolenes arbeid med forebygging, håndtering og beredskap knyttet til vold og trusler.

Les mer om hva som skal undersøkes her:

Bakgrunnen for granskingen er blant annet et økende voldsproblem ved flere Oslo-skoler den siste tiden.

Debatten blusset opp for alvor da rektor på Stovner videregående, Terje Wold, sa til Dagsavisen at han på grunn av vold, trusler og uro ikke lenger kan tilby ansatte og elever ved Stovner et trygt og godt arbeidsmiljø.

Konstituert kunnskapsminister Henrik Asheim (H) kalte deretter inn til et hastemøte.

Vold på Oslo skoler, Terje Wold, rektor Stovner

BEKYMRET: Rektor Terje Wold ved Stovner videregående skole varselet om behov for akutt hjelp etter flere voldsepisoder ved skolen.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Mer vold mot lærere

Lektor Clemens Saers ble livsvarig skadet av en elev ved en videregående skole i Oslo da eleven dro strupehodet hans ut og vred om.

I fjor rapporterte lærerne i hovedstaden om 1.940 tilfeller av vold mot lærere. Hele 901 av dem var alvorlige eller svært alvorlige hendelser med spark, slag med gjenstander, trusler med kniv og biting.

Dette var en dobling fra året før.

Lektor

STRUPETAK: Eleven på Oslo handelsgymnasium holdt et hardt grep om Clemes Saers sin hals og tok tak i selve strupehodet. Skadene gjør at han bruker høyttaler i undervisning i dag, tre år etter volden.

Endring i arbeidsmiljøloven

I tillegg ble arbeidsmiljølovens forskrift om utførelse av «arbeid som kan medføre fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold» skjerpet fra 1. januar 2017.

– Endringene krever mer av skolene når det gjelder rutiner for oppfølging av vold- og trusselhendelser. Nå har det gått noe tid, og det er viktig for oss at vi gjør det vi kan for at elever og ansatte er trygge og at vi oppfyller lovens krav, sier områdedirektør i Utdanningsetaten, Pål Riis, til Dagsavisen.

Pål Riis

UNDER LUPEN: Samtlige videregående skoler i Oslo skal under lupen for å vurdere skolenes arbeid knyttet til vold og trusler på arbeidsplassen, sier Pål Riis til Dagsavisen.

Foto: Ullern videregående skole