Hopp til innhold

– Eleven dro strupehodet ut og vrei om

Lektor Clemens Saers ble livsvarig skadet av en elev ved en videregående skole.

Lektor Clemens Saers

STRUPETAK: Eleven på Oslo handelsgymnasium holdt et hardt grep om Clemes Saers sin hals og tok tak i selve strupehodet. Skadene gjør at han bruker høyttaler i undervisning i dag, tre år etter volden.

Foto: NRK

En 18-årig elev ved Oslo Handelsgymnasium krevde å få komme inn i klasserommet der lektor Clemens Saers hadde undervisning. Han hevdet at en av elevene skyldte ham penger.

Saers ville ikke slippe ham inn og skubbet 18-åringen bakover for å lukke døra. Men tenåringen fikk stoppet døra før den gikk igjen.

– Det skjedde veldig fort. Jeg hadde en hånd på brystkassen hans, han ropte «ikke rør meg!», sier lektoren.

Tenåringen tok tak i strupen til læreren med en hånd og holdt et hardt grep.

– «Hvor sterk han er» tenkte jeg. Så tok han tak i selve strupehodet og dro det ut. Han vred om. Jeg kunne høre et «klikk» i halsen og hodet falt bakover.

Grepet om halsen varte lenge nok til at han ble rød i ansiktet, ifølge beskrivelsen av hendelsen i en dom fra Borgarting lagmannsrett.

– Jeg tenkte at det gjør ikke vondt å dø. Det var ikke smerte, bare en forbauselse. Det sa «pang» i øret mitt, deretter ble jeg borte, sier Saers.

Vold i Oslo-skolene

I fjor ble det anmeldt dobbelt så mange volds- og trusselepisoder i de videregående skolene, i forhold til året før. De ferskeste tallene fra Utdanningsetaten i Oslo viser at økningen har fortsatt i år.

Første halvår i år anmeldte skolene 216 svært alvorlige voldshendelser, mot 94 i samme periode i fjor. Tallene gjelder barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler. Over 70 prosent av hendelsene var på spesialskoler, med flere elever med en voldelig atferd ifølge utdanningsetaten.

Anmeldte voldsepisoder i Oslo-skolene

Registrerte hendelser 1. halvår

2016

2017

Lite alvorlige

386

459

Alvorlige

359

552

Svært alvorlige

94

216

Hvor mange voldshendelser skolene har anmeldt etter sommerferien i år, har ikke Oslo kommune tall på ennå. Politet opplever at det anmeldes mer vold tidlig på høsten enn resten av året.

Jarle Kolstad, leder forebyggende avsnitt ved Stovner politistasjon

VOLD ØKER: Etter at vold blant unge gikk kraftig ned for omtrent ti år siden, har politiet nå sett en økning igjen de siste to til tre årene. - Det bekymrer oss, sier Jarle Kolstad, leder for forebyggende arbeid ved Stovner politistasjon.

Foto: Arild Sandsvik / NRK

– Problemet blir kanskje forsterket når de begynner på skolen etter sommerferien. Elever begynner i nye klasser og det oppstår konflikter, sier Jarle Kolstad ved Stovner politistasjon.

Kolstad leder det forebyggende arbeidet i Øst politidistrikt i Oslo. De siste to til tre årene har de sett en økning i vold blant unge under 18 år, og særlig blant jenter.

Ble ikke utvist

To år etter voldshendelsen på Oslo handelsgymnasium i mai 2014, ble 18-åringen dømt for to tilfeller av vold og trusler, og fikk en kortere fengselsstraff.

Clemens Saers har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse og vil kreve erstatning fra kommunen. Lektoren sier han trenger mikrofon og høyttaler til undervisningen, fordi skader på strupehodet gjør at stemmen er nedsatt og kan svikte. Saers reagerer på at eleven ikke ble utestengt fra skolen etter hendelsen.

– Vi tar selvfølgelig vold mot elever og lærere svært alvorlig, og vi har heldigvis hatt få tilfeller av det ved Oslo Handelsgymnasium, sier nylig ansatt rektor Camilla Mehl ved Oslo handelsgymnasium.

Rektor ved Stovner videregående skole, Terje Wold, varslet nylig kommunen om i vold og trusler mot elever og lærere på skolen.

– Vi har en situasjon ved skolen vi ikke kan leve med over tid. Jeg kjenner på uro for at elever og lærere kan bli skadet, sa Wold til Dagsavisen, som omtalte varselet først.

Skoler i Oslo - Frogner bydel.

IKKE UTVIST: Ifølge Saers ble ikke 18-åringen utvist etter at han tok strupetak på lektoren, men politiet påla ham forbud mot å oppholde seg på skolen. Eleven ble dømt i lagmannsretten til 60 dager fengsel og samfunnsstraff.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

«Elever ruser seg i skoletiden»

Stovner er ikke alene om å varsle om vold. I april sendte arbeidsmiljøutvalget (AMU) ved Ulsrud videregående en bekymringsmelding til kommunen. Der skriver de at økende og grovere vold og trusler gjør hverdagen til lærere og elever utrygg.

AMU skriver at de er kjent med at elevene får gjeld etter kjøp av narkotika, og at enkelte jenter må betjene gjelden sin ved å utføre seksuelle tjenester.

«Flere av hendelsene som nevnes er knyttet til rusproblematikk. Vi vet at enkelte elever ruser seg i skoletiden. Vi vet også at noen elever har tilknytning til gjengmiljøer der det distribueres narkotika. Det har også skjedd kjøp og salg av narkotika på skolens område».

De nevner tilfeller der en lærer ble slått til av en elev da hun gikk inn i en konflikt. En ansatt fikk en pult kastet etter seg, og politiet har rykket ut til flere slagsmål.

«For mange føles det utrygt å ta kontakt med elever i gangene, eller irettesette uønsket atferd fordi elevenes respons kan være uforutsigbar. Ettersom det også sirkulerer våpen i disse miljøene finnes det en frykt for at disse også kan tas med på skolen».

Rektor David Dunlop ved Ulsrud videregående skole ønsker ikke å stille til intervju, men sender skriftlig svar på NRKs spørsmål. Etter varselet i vår, har skolen opplevd en roligere tid i høst, ifølge rektoren.

– Generelt sett opplever vi skolestarten som mye roligere enn tidligere år på Ulsrud. Elever og lærere kjenner seg ikke igjen i media sin ekstreme framstilling av skolen, skriver Dunlop til NRK.

Les hele rektor Dunlops svar her.

Skoler i Oslo.

ULSRUD: Arbeidsmiljøutvalget varslet Oslo kommune om vold, trusler og narkotikabruk på skolen i april. Rektoren sier de opplever en bedring i høst, og at tilstanden ved skolen er overdrevet.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Møter de samme elevene igjen

Einar Osnes

HOVEDVERNEOMBUD: Volden øker mest blant blant de yngste elevene, ifølge henvendelsene Einar Osnes får som hovedverneombud ved Utdanningsetaten i Oslo kommune.

Foto: Ola Mjaaland / NRK

Lærere kan oppleve det som vanskelig og skremmende å skulle avverge vold og rus på skolene, sier Einar Osnes, hovedverneombud for lærere i Oslo kommune.

– Du ser hva ungdommene er i stand til å gjøre. Du vet at noen av elevene har forbindelse til andre miljøer, som ikke går på skolen, men som elevene kan tilkalle hvis de ønsker det, sier Osnes.

Mange lærere sliter med å akseptere at elevene blir værende på skolen etter vold mot en lærer eller medelever. De melder fra om volden, men møter de samme elevene igjen på skolen dagen etter.

– Det største problemet er den psykiske belastningen av å være på skolen under sånne forhold. Det gjelder både ansatte og elever, sier Osnes.

Av og til er også oppfølgingen mangelfull, ifølge hovedverneombudet. Økningen i vold og trusler gjelder ikke bare skolene i Oslo. Flere lærere forteller at elever ikke blir utvist etter slike hendelser.

– Hvis eleven blir utvist for resten av året, er det sannsynlig at starten på en kriminell løpebane er spikra. Fordi de ikke har en skole å gå til, sier Osnes.

Clemens Saers kløyver ved

TERAPI: Clemens Saers har fått diagnosen posttraumtaisk stresslidelse (PTSD) etter vold på skolen i 2014. Lektoren sier vedhogging og fysisk arbeid gir ham ro.

Foto: NRK

AKTUELT NÅ