Hopp til innhold

Ber helsemyndighetene ta grep: – Det er svært kritisk

Rådet for psykisk helse ber norske helsemyndigheter om en ny beredskapsplan.

Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse

SLÅR ALARM: Generalsekretær i Rådet for psykisk helse, Tove Gundersen, mener at strakstiltak må på plass umiddelbart for å hjelpe barn og unge.

Foto: Patrick da Silva Saether

Selvmordstanker, alvorlige spiseforstyrrelser og psykoseproblematikk.

– Når disse tilstandene ikke får behandling kan det stå om livet. Pågangen av nye barn og unge med betydelige plager er stor, sier Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Aldri før har så mange unge mennesker vært innlagt for spiseforstyrrelser på norske sykehus som nå. Pandemien pekes på som årsak.

Stengte skoler, fritidstilbud som ble satt på vent og de yngste i samfunnet måtte være hjemme. Resultatet er en dramatisk økning i antall folk som sliter.

– Vi må få på plass en beredskapsplan. Den må inneholde flere døgnplasser og flere behandlere. Det er viktig med flere spesialister, sier Gundersen.

– En varslet katastrofe. Nå er det svært kritisk.

Nå frykter hun at barn blir sykere før de får hjelp.

Ber om strakstiltak

Gundersen anerkjenner at utdanning av helsepersonell vil ta tid, men hun mener dette har vært et problem lenge.

– Dette er rett og slett ikke en situasjonen Norge kan være i. At veldig syke barn ikke får hjelp, gjør behandlingsforløpet mer langvarig og komplisert.

Nå ber hun om en beredskapsplan før å løse krisen.

– Gode forslag og planer for å øke kompetansen i kommunal sektor må på plass. Vi må få et samsvar mellom kapasitet og behov i kommuner og spesialisthelsetjenesten for å forebygge og behandle alle som trenger det.

NRK forklarer

Slik får du hjelp

Hvis du trenger noen å snakke med, kan du benytte deg av flere lavterskeltilbud.

Alle hjelpeorganisasjoner har taushetsplikt og du kan være anonym:

Akutt selvmordsfare?

Ring 113 når det er akutt og står om liv. 

Ring legevakt på 116117 for øyeblikkelig hjelp.

Kirkens SOS

Kirkens SOS har en døgnåpne krisetjeneste på telefon.  

Ring 22 40 00 40 eller skriv på soschat.no eller meldinger.kirkens-sos.no. 

Mental Helse

Mental Helses hjelpetelefon er en døgnåpen, gratis telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med.

Ring 116 123 eller skriv på sidetmedord.no. Uansett hvor du befinner deg i EU og EØS kan du ta kontakt.

Alarmtelefon

Alarmtelefonen er en gratis telefon for barn og unge som er utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for barn kan også ringe.

Ring 116 111 eller skriv direkte på 116111.no.

Mener de gjorde det riktige

Statsminister Erna Solberg og resten av hennes regjeringen valgte i mars 2020 å stenge ned landet på grunn av det da ukjente koronaviruset.

Høyre helsepolitiske talsperson, Tone Wilhelmsen Trøen, sier de har prøvd å skjerme barn og unge i størst mulig grad.

– Pandemien og tiltakene har fått konsekvenser for alle deler av det norske samfunnet, sier Trøen.

Hun sier de gjorde det de kunne for å skjerme barn og unge, mens de satt i regjering.

– Vi strammet inn på andre områder slik at barn og unge skulle ha så lav tiltaksbyrde som mulig. Tjenester til barn og unge skulle holdes åpne og være fysisk tilgjengelig så langt det var smittevernfaglig forsvarlig, sier Trøen.

Les også: Slår alarm om spiseforstyrrelser: – De er sykere og yngre enn før

Ragnhild Tranøy, avdelingssjef for barne- og ungdomspsykiatrien på Sykehuset Østfold.
Ragnhild Tranøy, avdelingssjef for barne- og ungdomspsykiatrien på Sykehuset Østfold.

Regjeringen: – Vi har bedt sykehusene fokusere på dette

Dagens regjering mener de gjør nok.

Statssekretær i Helsedepartementet, Karl Kristian Bekeng (Ap), sier at de erkjenner at deler av landet sliter med for lange ventelister.

Karl Kristian Bekeng er statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (Ap), Karl Kristian Bekeng.

Foto: Esten Borgos / Borgos Foto AS

– Derfor har helseministeren allerede i årets oppdrag til sykehusene pekt på at psykisk helse skal være en av hovedprioriteringene, sier Bekeng.

Regjeringen har nå som mål å likestille psykiske helseplager med fysiske helseplager.

– Det har blitt lagt midler i budsjettet allerede i år. Det har også kommet en egen tiltakspakke knyttet til psykisk helse og frivillige organisasjoner. Men vi har fortsatt forbedringspotensial.