OL-floka er løst

Det blir OL-folkeavstemning i Oslo samtidig med høstens stortingsvalg.

Petter Northug

Oslo bystyre vedtok i desember i fjor å arrangere folkeavstemning om vinter-OL i 2022 sammen med stortingsvalget til høsten. Bildet er fra Ski-VM i 2011.

Foto: Lien, Kyrre / Scanpix

Det er laget et opplegg for OL-folkeavstemningen som både Kommunaldepartementet og bystyreflertallet er fornøyd med.

Opplegget innebærer at stortingsvalgmanntallet legges til grunn og at det blir mulig å si sin mening om Oslo-OL i 2022 ved alle valglokaler og forhåndsstemmesteder.

Oslo bystyre vedtok i desember i fjor å arrangere folkeavstemning om vinter-OL i 2022 sammen med stortingsvalget til høsten, på initiativ fra Fremskrittspartiet.

Vil du si ja eller nei til et Oslo-OL i 2022? Diskuter nederst i artikkelen.

Stortingsvalget har forrang

Stemmer du først kun i folkeavstemningen, er det fullt mulig å komme tilbake og stemme ved stortingsvalget på et senere tidspunkt.

Hvis du først avgir stemme kun ved stortingsvalget, er det imidlertid ikke mulig å oppsøke valglokalet på nytt og stemme i folkeavstemningen.

Det er innføringen av et nytt elektronisk valgadministrasjonssystem (EVA) som har skapt praktiske problemer for gjennomføringen av en folkeavstemning parallelt med stortingsvalget.

Kommunaldepartementet har fryktet at de som avgir stemme kun i folkeavstemningen, vil miste muligheten til å stemme i stortingsvalget på et senere tidspunkt.

Men nå har altså valgekspertene i bystyrets sekretariat klekket ut en prosedyre som gjør departementets frykt for at folkeavstemningen skal "trumfe" stortingsvalget ubregunnet.

Det blir dessuten folkeavstemning i alle valglokaler, og ikke bare på rådhuset, som ble skissert som en mulig løsning på et tidligere tidspunkt.

Ja fra Navarsete

Eirik Lae Solberg (H)

Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg er positiv til løsningen.

Foto: Oslo Høyre

Ordfører Fabian Stang fikk opplegget godkjent av kommunalminister Liv-Signe Navarsete før helgen. Tirsdag ettermiddag blir det presentert for valgstyret, før det etter alt å dømme får tilslutning fra det borgerlige bystyreflertallet i morgen.

– Jeg syns dette ser ut som en veldig god løsning, sier Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg.

– Det betyr at vi kan gjennomføre en folkeavstemning om OL i samtlige valglokaler i Oslo, og at man også kan forhåndsstemme i folkeavstemningen. Det sikrer at mange kan delta og at vi får bred oppslutning om folkeavstemningen.

– Dessuten sikrer det at stortingsvalget blir gjennomført på en betryggende måte, sier Eirik Lae Solberg.

50.000 nektes å stemme

Arbeiderpartiet og SV har egne forslag til hvordan folkeavstemningen skal gjennomføres. SV ønsker stemmerett for 16-åringer, mens Arbeiderpartiet vil at manntallet ved kommunevalg legges til grunn.

Det vil gi stemmerett til mer enn 50.000 utenlandske statsborgere som ikke har stemmerett ved stortingsvalg.

– Det vil være å se bort fra grunnleggende demokratiske prinsipper om over 50.000 innbyggere i Oslo ikke vil kunne delta i en rådgivende folkeavstemningen. Det skriver Arbeiderpartiets gruppeleder Libe Rieber-Mohn i sitt forslag.

Eirik Lae Solberg sier at en OL-avstemning med kommunevalgmanntallet ikke er mulig å gjennomføre.

– Da mener vi at det er mye bedre å avholde en folkeavstemning med stortingsvalgmanntallet enn ikke å ha noen folkeavstemning i det hele tatt, sier han.