Blir bare overgått av Posthuset og Plaza

Oslos nye gigantsykehus kan bli nesten dobbelt så høyt som tillatt. Helse Sør-Øst søker om å få bygge 81,5 meter på Aker.

Nye Aker sykehus fra lufta

NYE AKER: På skissene er nye Aker sykehus på Sinsen om lag 60 meter høyt. Helse Sør-Øst søker likevel om å få bygge over 80 meter.

Foto: Nordic/AART Architecs

– Det var en seier at det skulle bli sykehus på Aker. Den begynner å få en bismak, sier leder Maren Rismyhr i Aker sykehus venner.

Stortinget har bestemt at Ullevål sykehus skal legges ned. Halve Ullevål skal flyttes til Gaustad, den andre halvparten til Aker, for å si det enkelt.

Over 80 meter

Nå er detaljerte planer for de nye sykehusene på Gaustad og Aker sendt Oslo kommune for godkjenning.

På Aker søker de om å få bygge 81,5 meter. Det vil gjøre nye Aker til Oslos tredje høyeste hus, etter Oslo Plaza og Posthuset.

81,5 meter er også nesten dobbelt så høyt som høyhusgrensen på 42 meter som Oslo kommune har pålagt seg selv og som hovedregel skal følges.

HØYHUS: I planforslaget til Oslo kommune er nye Aker tegnet 81,5 meter høyt. Kommunens selvpålagte høyhusgrense er 42 meter.

81,5 meter: Her er høydene Helse Sør-Øst beskriver i planforslaget som nå er sendt til plan- og bygningsetaten.

Foto: Rambøll/Helse Sør-øst

Egentlig bare 60

Prosjektdirektør Dag Bøhler i Helse Sør-Øst bedyrer at de i utgangspunktet bare har tenkt å bygge et rundt 60 meter høyt sykehus på Aker.

– Vi ber egentlig ikke om å bygge 81,5 meter. Men det er lagt inn i en regulering for å ha en mulighet for en viss justering hvis det skulle vise seg å være ønskelig på et senere tidspunkt, sier han.

– Aker blir altfor stort i forhold til det vi har kjempet for i alle år, sier Maren Rismyhr i Aker sykehus venner.

– Vi ønsker oss et lokalsykehus for alle Groruddals-bydelene. Det er det ikke plass til selv om det blir aldri så stort, sier Rismyhr, som også sitter i Oslo bystyre for Rødt.

Maren Rismyhr

KRITISK: Maren Rismyhr i Aker sykehus venner mener at nye Aker blir for stort og dominerende.

Foto: Olav Juven / NRK

Blir værende på Ahus

Det er nemlig så mye annet som skal flyttes fra Ullevål til Aker at bare halve Groruddalen får plass.

Pasienter fra bydelene Grorud og Stovner vil fortsatt ha Ahus i Lørenskog som lokalsykehus inntil et eventuelt andre byggetrinn på Aker står ferdig. Det vil først skje lenge etter 2030.

For Maren Rismyhr og hennes kampfeller fins det én åpenbar løsning som vil hindre at Aker blir fylt opp av andre enn Groruddals-pasienter.

Det er å skrinlegge planene om å legge ned Ullevål.

Men et lokalsykehus for 150.000 innbyggere i Groruddalen blir vel ikke et søtt, lite, landsens sykehus det heller?

– Nei, men det blir noe helt annet enn det her, sier Rismyhr.

Fra 76 til 49 meter

Mens Oslo-politikerne har ment mye om dimensjonene på Gaustad i Oslo vest, har planene på Aker i Groruddalen gått under radaren.

Kritikken haglet da Helse Sør-Øst ville bygge 76 meter høye sykehustårn i tilknytning til Rikshospitalet på Gaustad.

I de nye planene har sykehuset krympet til 49 meter.

Gaustad skisse

GAMMEL PLAN: Nye Gaustad sykehus 76 meter høye tårn.

Foto: Ratio/Arkitema
Gaustad fra planforslaget sendt Oslo kommune med ringer.

NY PLAN: Nye Gaustad sykehus med makshøyde på 49 meter. Til gjengjeld har hovedbygningen fått enn fjerde «lamell» (rød ring til høyre), mens det er kommet to nye bygninger i parken mellom Rikshospitalet og gamle Gaustad sykehus.

Foto: RATIO/ARKITEMA

Helse Sør-Øst mener at motargumentene mot Gaustad er svekket når sykehuset nå er mye lavere.

– Vi har i sum fått et prosjekt som tar seg bedre ut, ligger bedre i terrenget og har gode funksjonelle løsninger, sier prosjektdirektør Dag Bøhler.

Oslo bystyre avgjør

Selv om staten har bestemt seg for å legge ned ett sykehus og bygge to nye, er det Oslo bystyre som har siste ord når gjelder høyder og volumer ved de nye sykehusene.

Spørsmålet er om de tør å rokke ved Aker-planene og sette en utbygging de fleste har vært enige om i spill.

Det får vi først svar på etter at planene for både Gaustad og Aker har vært på høring og blitt bearbeidet av plan- og bygningsetaten.

Ideell struktur

Sykehusplanleggerne mener at de har funnet enn ideell sykehusstruktur både når det gjelder innhold og utforming.

– Jeg mener vi har funnet fram til veldig gode og spennende konsepter som peker framover for sykehusutbygging i Norge. Vi har fått veldig god integrasjon mellom gammel og ny virksomhet.

– De legger til rette for effektiv pasientbehandling av veldig høy kvalitet, sier Dag Bøhler.

Dag Bøhler, Helse Sør--Øst

FORNØYD: Prosjektdirektør Dag Bøhler i Helse Sør-Øst

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK