Hopp til innhold

Sykehus kan bli 34 meter høyere enn tillatt

Det nye sykehuset på Gaustad blir høyere enn tårnene på Oslo rådhus. Det er stikk i strid med det Helse Sør-Øst har sagt før og øker risikoen for at planene ikke blir godkjent.

Gaustad skisse

76 METER: Det nye storsykehuset på Gaustad vil ruve i terrenget. Til sammenligning er rådhustårnene 63 og 66 meter høye.

Foto: Ratio/Arkitema

76 meter og 16 etasjer blir høyden på det planlagte storsykehuset vegg i vegg med Rikshospitalet på Gaustad.

Tre høye sykehusbygg med helikopterlandingsplass på toppen av det høyeste blir plassert oppå det som i dag er plassen foran hovedinngangen.

– Når en har sett på alternativer og løsninger, har en funnet fram til et grep som jeg tror veldig få egentlig hadde sett for seg på forhånd, sier prosjektdirektør i Helse Sør-Øst, Dag Bøhler.

Dag Bøhler, Helse Sør--Øst

FORSVARER HØYDENE: Å bygge høyt inntil dagens Rikshospital gir et funksjonelt sykehus, sier prosjektdirektør Dag Bøhler i Helse Sør-Øst.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Dette grepet gir et veldig godt og funksjonelt sykehus som innebærer at vi får en veldig god interaksjon mellom det eksisterende Rikshospitalet og det nye bygget, sier han.

En annen grunn til at Helse Sør-Øst er nødt til å bygge i høyden og ikke så mye i bredden, er hensynet til Gaustad sykehus og parkanlegget rundt, som er fredet.

Rikshospitalet med detalj fra Gaustad sykehus foran

NYTT OG GAMMELT: Gamle Gaustad sykehus og parken rundt er fredet og legger begrensninger på hva som kan bygges i området. Dagens Rikshospital i bakgrunnen.

Foto: Olav Juven / NRK

I dag la Helse Sør-Øst fram konseptrapporten for de to nye sykehusene på Gaustad og Aker. Også Aker blir høyt, 63 meter eller 14 sykehusetasjer.

Til sammen vil de to sykehusene koste over 25 milliarder kroner.

Gaustad
Foto: Illustrasjon: RATIO/ARKITEMA
Planene for nye storsykehuset på Gaustad viser at det blir et høyt og moderne sykehus. Men det er stikk i strid med det Helse Sør-Øst har sagt før.

Makshøyde 42 meter

Da Helse Sør-Øst presenterte Gaustad-planene for Oslo kommune for ett år siden, så de det som lite aktuelt å bryte Oslo kommunes selvpålagte forbud mot høyere bygninger enn 42 meter (tolv boligetasjer).

Bebyggelse over 42m (tilsvarer ca 9 sykehusetasjer) er det lite aktuelt å fremme.

Helse Sør-Øst i oppstartsmøte 15.11.2017

Så sikre var Helse Sør-Øst på at de ikke ville bygge i høyden at det såkalte planprogrammet for sykehuset har vært på høring to ganger uten at muligheten er nevnt.

Et planprogram beskriver planprosessen og kommer i forkant av detaljplanleggingen.

Så det i avisen

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune (PBE) var ikke kjent med høyhusplanene før de leste om dem i Aftenposten.

– Det kom frem i et møte vi nylig hadde med dem, også på bakgrunn av det oppslaget i avisen som vi så tidligere i høst, sier avdelingsdirektør Andreas Vaa Bermann i PBE.

Andreas Vaa Bermann

HØY RISIKO: Høy reguleringsrisiko betyr at sykehuset kan bli utfordrende å få godkjent, forklarer Andreas Vaa Bermann i plan- og bygningsetaten.

Foto: Olav Juven

I et brev datert 2. november i år beordrer plan- og bygningsetaten saken ut på en ny og tredje høringsrunde.

– Det kan medføre saksbehandlingsfeil dersom ikke planprogrammet tydeliggjør at det planlegges med mulighet for høyder over 42 meter, i strid med Høyhusutredningen og derved også i strid med Kommuneplan 2015 som opprettholder bystyrevedtak om Høyhusutredningen, skriver etaten.

– Utfordrende å få godkjent

Etaten skriver også at høyder over 42 meter medfører høy reguleringsrisiko.

– Det betyr at det i overordnede planer i dette området ikke er planlagt at man skal ha så høy bebyggelse, heller ikke av hensyn til naturverdiene i området og det bevaringsverdige Gaustad sykehus.

– Derfor har vi påpekt allerede i starten av planarbeidet at det er en stor risiko for at dette kan bli utfordrende å få godkjent.

– Er denne tomta uegnet for en så stor utbygging?

– Det er det vi skal finne ut av nå i planarbeidet, sier Andreas Vaa Bermann.

Det er Oslo bystyre som skal vedta reguleringsplanen for sykehuset.

Ulik timing

Dag Bøhler i Helse Sør-Øst sier at planprosessen opp mot Oslo kommune og arbeidet med å lage sykehuskonseptene startet på forskjellige tidspunkter og at det var først i sommer det var klart at de måtte bygge så høyt på Gaustad.

– Totalt uegnet

– Tomta er totalt uegnet, og det ser vi nå av de produktene som kommer ut fra prosjektorganisasjonen, sier arkitekt Dag Hovland.

Sammen med sin kollega, sivilarkitekt og tidligere sykehusplanlegger Tor Winsnes, har han advart mot at høyhus på Gaustad vil ødelegge området, ta vekk utsikten og skygge for sola, særlig fra dagens sykehus.

– Det tilsvarer å bygge hele Ahus på forplassen her, bare at man setter Ahus på høykant, sier Hovland.

Dag Hovland og Tor Winsnes

KRITISKE: Arkitektene Dag Hovland og Tor Winsnes mener at tomta på Gaustad er totalt uegnet til et så stort sykehus. Høyblokkene kommer der de to står.

Foto: Olav Juven

– Bygg heller ut Ullevål

De to erfarne arkitektene har engasjert seg i kampen for å skrinlegge Gaustad-planene og i stedet videreutvikle Ullevål.

– Ullevål er et svært område, nesten 300 mål tomt. Den er flat, det er enkelt å bygge ut der, og det krever lite ekstra infrastruktur, sier Tor Winsnes.