Sterke reaksjoner på nedleggelsen av Ullevål sykehus

Regjeringen støtter forslaget om å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt regionsykehus ved Rikshospitalet, stikk i strid med hva politikerne i Oslo ønsker.

NYE GAUSTAD SYkehus

NYTT STORSYKEHUS: Regjeringen vil gi penger til et nytt storsykehus ved Rikshospitalet i Oslo.

Foto: RATIO/ARKITEMA

– Vi har behov for nye bygg og økt kapasitet. Ullevål sykehus er i veldig dårlig forfatning, og det har kostet mye å holde driften i gang, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressekonferanse.

Nestleder i Høyre Bent Høie

Helseminister, Bent Høie mener en utbygging av Aker sykehus og et nytt regionsykehus på Gaustad er den beste løsningen.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Regjeringen forslår derfor å gi 100 millioner kroner for nytt sykehus på Gaustad og til utbyggingen av Aker sykehus.

De foreslår samtidig en låneramme på 29,1 milliarder kroner til prosjektet.

Aker og Gaustad skal etter planen stå ferdig i 2030. Prislappen er på 32,6 milliarder kroner.

– Det er et stort feilgrep. Det er både en dyr og dårlig løsning. Fagmiljøene har protestert og alternativet er heller ikke utredet. Jeg er skuffet, sier Kjersti Toppe (Sp) som sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Frp vs. Frp

Før valget i Oslo lovte alle lokalpartiene utenom Arbeiderpartiet og Høyre å stemme mot reguleringsplanen for det nye sykehuset.

Dette betyr at flertallet i Oslos bystyre, inkludert regjeringspartiene Frp, Venstre og Kristelig Folkeparti, ønsker det motsatte av regjeringens forslag om å bidra med millioner til et nytt sykehus.

– Vi registrerer at regjeringen har vært svært tydelig i statsbudsjettet om å legge ned Ullevål sykehus og fortsette med Aker og Gaustad-planene. Vi lokalt hadde selvfølgelig håpet at Ullevål sykehus skulle få bli, sier Aina Stenersen, nestleder i bystyregruppen til Frp i Oslo.

Lokalt vil Frp forsette å jobbe for å bevare Ullevål sykehus. Stenersen er klar på at det er Oslo kommune som skal behandle reguleringsplanen.

Aina Stenersen

Aina Stenersen, nestleder i bystyregruppen til Frp i Oslo, sier nei til regjeringens forslag om å legge ned Ullevål sykehus.

Foto: Bjørn Inge Bergestuen / Oslo Rådhus

– Vi håper at alle partiene i Oslo står for det de sa i valgkampen og at det ikke blir noe salg av Ullevål sykehus, sier Stenersen.

Vil bli på Ullevål

Forslaget fra regjeringen har blitt møtt med kritikk fra tillitsvalgte og mange fagmiljøer.

– Det er en dårligere løsning enn å satse videre på Ullevål sykehus, sier Rolf Kåresen, styreleder i Folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus.

Han tror ikke saken er avgjort selv om det blir gitt penger over statsbudsjettet.

– Det er jo et klart flertall i det nyvalgte bystyret i Oslo imot å godkjenne reguleringsplanen på Gaustad.

Redd Ullevål Sykehus, demonstrasjon

Gaustad-motstandere demonstrerte foran Stortinget mot avgjørelsen om å legge ned Ullevål sykehus, en time før statsbudsjettet ble lagt fram.

Foto: Fredrik Hagen / Fredrik Hagen