Hopp til innhold

Lokalsykehus kan bli overfylte i påska: – Ønsker meg fem hoder og 20 armer

Strålende sol på fjellet er synonymt med en svært travel høytid på flere lokalsykehus. Med i utgangspunktet få ansatte kan påsketuristene være krevende å håndtere.

Ekspedisjonen på Ringerike sykehus

Sykepleierne Maiken Skretting Bækkedal (f.v.), Maryam Malayeri og Susanne Skaro Bekkestad i ekspedisjonen på Ringerike Sykehus. Det er her på akuttmottaket at det ekstra trykket av pasienter merkes best.

Foto: Anne Mone Nordahl / NRK

– Jeg prøver å være alle steder samtidig. Det er jo sånn at man skulle ønske man hadde fem hoder og 20 armer, sier Greta Schmidt, assisterende lege på ortopedisk avdeling på Ringerike sykehus.

Lokalsykehuset ligger ideelt til for en travel påske. De dekker flere dalfører og populære hyttedestinasjoner som Hemsedal og Geilo, i tillegg til halve Hardangervidda. Befolkningsgrunnlaget i regionen kan fort doble seg i feriedagene.

Greta Schmidt

Lege på ortopedisk avdeling på Ringerike sykehus, Greta Schmidt, er forberedt på lite søvn og travle dager på jobb i påska.

Foto: Anne Mone Nordahl / NRK

Blir du syk eller skadet på hytta, er det nærmeste sykehus du skal til.

– Vi er et lite sykehus i utgangspunktet og har få ansatte, og da blir vi sårbare når det skal bemannes opp fordi det ikke er så mange å ta av. Rett og slett.

Vanskelig å planlegge

Eli Gunhild Bye, leder i Norsk Sykepleierforbund, mener dette er en kjent problemstilling i andre hyttekommuner. Blant annet i Hedmark og Oppland med Sjusjøen og Trysil.

Eli Gunhild Bye

Forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild Bye.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Slike sesongvariasjoner er en stor utfordring og løses på litt ulike måter. Ledelsen ved sykehusene har et stort ansvar for å planlegge for hele året og gi gode helsetjenester også til turistene som kommer.

– For dårlig grunnbemanning

Sykepleierne på akuttmottaket merker det ekstra trykket av pasienter spesielt godt. Der har de satt inn en til to ekstra på vakt i påskedagene de tror det kommer til å bli mest å gjøre.

– Det er ikke lagt inn mer penger i budsjettet for å styrke bemanningen i høytidene. Jeg synes at lederne på avdelinga her har gjort det de har kunnet, men stiller spørsmål ved om de har de ressursene de trenger for å gjøre det optimalt, sier Heidi N. Haugen, klinikktillitsvalgt for sykepleierne.

Sykehusdirektør og tillitsvalgte

Sykehusdirektør May Janne Botha Pedersen (t.v.), Heidi N. Haugen, klinikktillitsvalgt for sykepleierne og Erling Angel With, tillitsvalgt for yngre leger ved Ringerike sykehus.

Foto: Anne Mone Nordahl / NRK

Hun mener det gjennom hele året er en sårbar grunnbemanning, noe som gjør det krevende å ta unna turisttoppene som gjerne kommer i høytidene.

– Hvis man ser på budsjettene til sykehuset, så er de store underskuddene på fastlønn, merarbeid og overtid. Jeg mener det er en indikasjon på at vi har for dårlig grunnbemanning til å møte de utfordringene som er i løpet av året.

Bedre bemannet

På flere av legekontorene i de store hyttekommunene rundt Ringerike sykehus, er bemanningen styrket for å ta unna brudd og skiskader. Men er skaden eller sykdomsbildet litt mer komplisert, er det på lokalsykehuset pasientene havner.

– Vi er bedre bemannet på de vaktene som er ekstra belastende i påskedagene enn i en vanlig helg. Jeg mener vi er rusta for å ta hånd om både påsketurister og de andre innbyggerne våre, sier sykehusdirektør May Janne Botha Pedersen.

Ringerike sykehus

Ringerike sykehus er et lokalsykehus med et stort område i utstrekning, fra øverst i Hallingdal til Modum i sør. I tillegg dekker sykehuset flere kommuner i Oppland og halve Hardangervidda. I påska er det ikke uvanlig at turister fra Bergen havner her.

Foto: Anne Mone Nordahl / NRK

Hun sier det er avsatt midler i budsjettet for å ta unna for variasjoner.

– Vi får også penger for gjestepasienter og andre selvbetalende pasienter. Samtidig er det vanskelig å planlegge. Den ene påsken kan det være høy aktivitet og den neste kan det være lavere.