Kutter i bydelene for å fjerne eiendomsskatt

Bydelene får halve regninga når Høyre fjerner eiendomsskatten i sitt alternative Oslo-budsjett.

Høyre-politikere på kontoret

FORNØYD MED RESULTATET: Høyres rådhuspolitikere er glade de har funnet rom for å fjerne eiendomsskatten og styrke skolen og rusomsorgen. Til gjengjeld blir det bydels- og barnehagekutt.

Foto: Olav Juven / NRK

– Vi registrerte at byrådet la inn et kutt i skolen, sier finanspolitisk talsmann i Oslo bystyre, Øystein Sundelin.

– Høyre ønsker å styrke skolen, så vi legger inn 60 millioner kroner mer. Og vi legger inn veldig mye mer, 44 millioner kroner, til å styrke rusomsorgen i Oslo.

– Vi finner dessuten rom for å fjerne eiendomsskatten ved å gjøre kommune så effektiv og moderne og med så lite administrasjon som mulig, sier Sundelin.

Koster 450 mill.

Å fjerne eiendomsskatten i 2017 vil koste 450 millioner og krever mer enn kutt bare i administrasjonen. Over halvparten av dette tar Høyre fra bydelene. Dessuten legger partiet opp til å bygge 200 barnehageplasser færre enn byrådet.

Høyres finanspolitiske talsmann presiserer at også Høyre vil bygge nok barnehager til at alle med lovfestet rett er garantert plass.

– Sammenlignet med hvor vi var for ett år siden og i år, bygger også vi enda flere barnehager, og bydelene får enda mer å rutte med. Men ja, vi henter inn noe på dette for å styrke rusomsorgen og styrke skolen.

Frode Jacobsen

VELVERDSKUTT: Frode Jacobsen (Ap) kritiserer Høyre for å prioritere skattelette fremfor velferd.

Foto: Oslo kommune/Sturlason

– Prioriterer skattelette

– Høyre viser tydelig at de også i Oslo prioriterer skattelette til de som har de dyreste eiendommene framfor å bygge ut velferden gjennom å styrke eldreomsorgen og bygge flere barnehageplasser, sier Arbeiderpartiets gruppeleder i Oslo bystyre, Frode Jacobsen.

– Det vil merkes ved at det blir mindre tid til hjemmebesøk og til at de eldre får et godt tilbud, sier han.

Øystein Sundelin viser til beregninger fra Aftenposten som viser at halvparten av eiendommer vil bli avkrevd eiendomsskatt i 2019 på grunn av prisveksten i boligmarkedet.

– Når femti prosent av befolkningen etter hvert må betale eiendomsskatt, så er ikke det bare de rike. Det er snart hver og én av oss.

Skøytehall på Valle

På investeringssiden setter Høyre av 145 millioner kroner til å fullfinansiere Åsland skytehall, som tidligere varslet i et felles utspill med de andre borgerlige partiene.

Dessuten setter de av 100 millioner kroner for å komme i gang med taket over Valle Hovin, som byrådet så langt bare har satt av prosjekteringsmidler til.

– Nå er det et stort byggeprosjekt med ny Vålerenga stadion på Valle. Det å se ny skøytehall i sammenheng, tror jeg er klokt. For skøyteidretten i Oslo, Norge og kanskje til og med verden, vil en hall i Oslo være ganske avgjørende for rekrutteringen og oppbyggingen av skøytesporten, sier Øystein Sundelin.

Valle Hovin ishall

TAK OVER VALLE: En skøytehall på Valle skal brukes både til hurtigløp på skøyter, bandy og folk som vil kose seg på isen.

Foto: Kultur- og idrettsbygg, Oslo kommune

Billigere parkering

Av andre omprioriteringer er det verdt å nevne disse:

  • Høyre legger ned hele prosjektet som skal gjøre Oslo sentrum bilfritt og bruker pengene på kollektivtrafikk i stedet (Ca. 15 mill. kr.).
  • Partiet vil gjøre det billigere å parkere igjen og redusere tidsrommet for innkrevingen. Da regner de med at folk bruke plassene og bidra med klingende mynt kroner i kommunekassa (88,4 mill. kr.).
  • Like mye som Høyre vil styrke Oslo-skolen med, drar de inn igjen ved å kutte ut gratis aktivitetsskole (AKS) i Groruddalen og Søndre Nordstrand (58,7 mill. kr.)

– Det er mer rettferdig med en pris på AKS som går på hvor høy inntekt familien har og ikke hvor du bor, sier Øystein Sundelin.