Ber Høyre roe seg om gratis AKS

Høyre raser mot gratis aktivitetsskole for både fattige og rike, men innfører likevel det samme selv. – De bør være litt forsiktige med steinene i glasshuset sitt, mener Oslos skolebyråd.

Tone Tellevik Dahl

BER HØYRE ROE SEG: Skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) er glad regjeringen støtter gratis AKS ved Møllergata skole og ber Høyre dempe kritikken av at byrådet gjør det samme.

Foto: Olav Juven / NRK

Mandag fikk førsteklassingene ved 35 skoler i bydelene Alna, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand tilbud om gratis halvdagsplass i Aktivitetsskolen, eller SFO som det heter ellers i landet, uavhengig av familiens inntekt.

Ordningen skal gradvis utvides til å gjelde alle AKS-barn i åtte bydeler.

– Høyre-politikere må dempe seg og slutte å kritisere innføringen av gratis aktivitetsskole i utvalgte områder i Oslo, mener Arbeiderpartiets skolebyråd Tone Tellevik Dahl.

Stein i glasshus

For det var flere enn bare 35 skoler i Groruddalen og Søndre Nordstrand som fikk gratis AKS fra mandag av. Tellevik Dahl viser til at regjeringen gjør nøyaktig det samme selv på Linderud og Møllergata skole.

Der får alle tredje- og fjerdeklassinger gratis kjernetid. Også her gis tilbudet uavhengig av familiens inntekt. Forskjellen er at det er Staten som betaler.

– Jeg tenker at Høyre nå kan være litt forsiktig med steinene i glasshuset sitt, sier byråden.

Saida Begum

Saida Begum mener at de to ordningene ikke kan sammenliknes og roer ikke ned kritikken av byrådets ordning med gratis AKS.

Foto: Oslo kommune/Sturlason

– Dette er et desperat utspill fra byrådet som bevisst selv har valgt en innretning som forskjellsbehandler fattige barnefamilier kun basert på postnummer, sier Høyres skolepolitiske talskvinne i Oslo bystyre, Saida Begum, som slett ikke har tenkt å roe ned kritikken.

– Systematisk og ganske usosial forskjellsbehandling

Høyre-politikere på rekke og rad har kritisert ordningen fordi barn fra rike familier i de subsidierte bydelene får gratis plass, mens fattige barn i andre bydeler faller utenom. Også foreldre har kritisert ordningen.

– Dette mener jeg er en systematisk og ganske usosial forskjellsbehandling mellom lavinntektsfamilier som bor vest og lavinntektsfamilier som bor øst, sa bystyrerepresentant Mathilde Tybring-Gjedde (H) i Dagsnytt 18 mandag.

Regjeringen punger ut

Regjeringen bruker nemlig 80 millioner kroner over fire år på gratis SFO i Oslo, Stavanger, Trondheim og Drammen. Hverken i Oslo, Trondheim eller i Høyre-styrte Stavanger er ordningen behovsprøvd.

Derfor må Høyre roe seg ned når de gjør nøyaktig det samme som de angriper byrådet for, mener Tellevik Dahl.

– Det blir litt underlig når kunnskapsministeren selv har igangsatt forsøk med gratis kjernetid på Aktivitetsskolen i fire kommuner og hvor han også har godkjent at alle skolene som ønsker det kan føre den samme modellen som byrådet, sier Tone Tellevik Dahl.

Men Saida Begum avviser at Høyre gjør nøyaktig det samme selv og sier at de to ordningene ikke kan sammenlignes.

– Jeg tror alle skjønner at det er forskjell på en forsøksordning hvor man skal evaluere effekten av AKS og en varig innretning av gratis halvdagsplass i AKS som systematisk forskjellsbehandler fattige barnefamilier, sier hun.