Bystyre-lobbyering ga utteling for Samisk hus

Under valgkampen lovet Oslo Arbeiderparti å styrke driften av Samisk hus, men byrådet fant ikke penger til budsjettøkning. Lobbyering i bystyret ble løsningen for partiets samiske tillitsvalgte.

Inngangspartiet til Samisk hus i Oslo.

Samisk hus i Oslo ligger i samme bygg som Riksscenen i Oslo. De har nylig søkt etter ansatte til 50 % koordinatorstilling, sim også skal ta seg av daglig drift av Samisk hus.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Vi hadde jo fått et valgløfte om at driften av Samisk hus skulle styrkes, og vi tok de på ordet. Bystyret tok ansvar og var positive, sier Astrid Larsson Kalvemo i Oslo Samisk Sosialdemokratisk Forening (SSF).

Resultatet ble en bevilgning på 200.000 kroner til Samisk hus som sikrer lønn til en halv stilling ved Samisk hus i et halvt år.

Foreningen hadde blant annet møter med Arbeiderpartiets kulturkomite i Oslo og minnet partifellene i Oslo bystyre om hvilke lovnader som ble fremmet under valgkampen.

Byrådet hadde ikke foreslått økning til driften av Samisk hus da de aldri før har fått så mange søknader til tilskuddene som de fikk i år.

– Vi må stå på

Astrid Larsson Kalvemo

Astrid Larsson Kalvemo er Arbeiderpartiets 2. andre kandidat til sametingsvalget 2017 i Sør-Norge valgkrets.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Samisk Hus i Oslo får årlig tilskudd over Sametingets budsjett og Oslo kommune. Støtten fra kommunen har de siste årene vært på omlag 150 000 kroner, og pengene går hovedsaklig til husleie.

Valgløftet fra Arbeiderpartiet ga bysamene forventninger om å få mer å rutte med til aktiviteter og annet arbeid ved Samisk hus. Byrådets budsjett, som kun la opp til å videreføre den tidligere driftsstøtten på 150.000 kroner, ble derfor mottatt med skuffelse.

I bystyret ble det derimot flertall for å bla opp 200.000 kroner til prosjektkoordinator stilling ved Samisk hus. Larsson Kalvemo mener det er viktig å fortsette dialogen med lokalpolitikerne også etter valget.

– Vi må stå på, det nytter ikke å bare å fremme et ønske og ta for gitt at alt går av seg selv, man må også følge opp slike krav, sier hun.

– Status øker ved forutsigbarhet

Både Sametinget og Oslo Samisk Sosialdemokratisk Forening forventer at bevilgningen fra kommunen blir fast post på budsjettet.

Larsson Kalvemo mener det også er viktig at samarbeidserklæringen mellom Sametinget og Oslo kommune innarbeides i framtidige kommunale planer.

– Det vil øke statusen til samer i Oslo å få en viss forutsigbarhet om innen hvilke rammer man kan arbeide når det gjelder skole, språk, kultursentre, tilbud til eldre og så videre, sier Larsson Kalvemo.

– Valgløfte for fire år

Tone Tellevik Dahl på Oslo Rådhus

– Samisk hus i Oslo bør nå flere og favne bredere, uttalte Tone Tellevik Dahl før kommunevalget i 2015.

Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix

Skolebyråd i Oslo, Tone Tellelvik Dahl (Ap), minner om partiet har gått til valg på at lovnadene innfris i løpet av perioden de er valgt for.

– Jeg har full forståelse for at man er utålmodig og ønsker at alle løfter skal innfris allerede første året, men jeg er nå i for seg glad for at bystyreflertallet er enig i at dette er et løfte fra Arbeiderpartiet som de ønsker å innfri allerede nå, sier hun.

Er det aktuelt å gjøre bevilgninger til Samisk hus til en fast budsjettpost?

– Jeg håper at hvis bystyret vedtar denne stillingen neste år at også Sametinget viser at de ønsker å gå inn med samme type delfinansiering, og da er jo fremtiden for den type stilling kanskje mer sikret enn den har vært før.