Nær 50 millioner mindre til Oslo-skolen

Oslo-skolen får 49 millioner kroner mindre å fordele på alle elever neste år. Ifølge skolebyråden har hun arvet kuttene fra det forrige byrådet.

Blir ikke fulgt opp etter vold

MINDRE TIL HVER ENKELT: Potten som skal fordeles på alle elever i Oslo-skolen er mindre neste år.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Dette vil ramme de svakeste elevene og de som trenger litt ekstra hjelp, sier budsjettansvarlig i Utdanningsforbundet i Oslo, Jorunn Folkvord.

Hun sier at Oslo-skolen har vært utsatt for kutt i en årrekke og at det ikke er mer å hente ute på skolene uten at det merkes. Lærernes fagforening frykter at skolene ikke setter inn korttidsvikar ved fravær så lenge de greier å ha én lærer pr. klasse.

Jorunn Folkvord, budsjettansvarlig i Utdanningsforbundet Oslo

RAMMER DE SVAKESTE: Selv små kutt i skolebudsjettene går ut over dem som har behov for litt ekstra hjelp, sier Jorunn Folkvord i Utdanningsforbundet.

Foto: Olav Juven / NRK

Det vil gi mindre undervisning i grupper og mindre tid til hver elev, advarer Utdanningsforbundet.

– La oss si at en skole skal sette i gang et leseprosjekt for de åtte svakeste elevene på fjerdetrinn. Så er det en lærer som får influensa, og da mangler den læreren som skal ha de elevene noen timer i uka i et par ukers tid.

– Da blir det leseprosjektet bare borte, sier Jorunn Folkvord.

Nær 300 mill. i kutt

– Vi overtok en Oslo-skole som hadde blitt utsatt for kutt i nesten 300-millioner-kroners-klassen. Det tar litt tid å omgjøre alle de store kuttene, konstaterer byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap).

Det var Dagsavisen som først omtalte konsekvensene av at det borgerlige byrådet i 2011 bestemte at skolene bare skulle få kompensert for 80 prosent av kostnadene for nye elever.

Dessuten la de inn årlige generelle sparekrav i sine langtidsbudsjetter, såkalte rammekutt.

Det rødgrønne byrådet er i gang med en opptrapping slik at grunnskolen skal få dekket utgiftene ved flere elever fullt ut, men er ennå ikke helt i mål.

Mindre til hver elev

Oslo kommunes egen fagetat, Utdanningsetaten, har beregnet at summen av manglende elevtallskompensasjon, generelle kutt og andre omprioriteringer er 48,9 millioner kroner mindre å fordele til skolene i 2017.

Det betyr ifølge etaten 0,4 prosent mindre til den jevne elev i grunnskolen og 0,5 prosent mindre i videregående.

Oversikten viser at elevprisene til skolene for alle skoleslag vil reelt sett bli redusert med utgangspunkt i byrådets forslag til budsjett.

Utdanningsetatens konsekvensanalyse av budsjettet
Tone Tellevik Dahl

ARVET KUTT: Det tar tid å omgjøre alle de store kuttene det forrige byrådet etterlot seg, sier skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap).

Foto: Olav Juven / NRK

– Det er vanskelig å si hvordan det endelige budsjettet slår ut på den enkelte skole. Utdanningsetaten har vært flinke til å skjerme enkeltskolene for eventuelle kutt.

– Men totalt sett bruker vi nå mer penger på skolene enn tidligere. Kuttpolitikken vi overtok er stoppet opp, og vi har lagt inn flere satsinger enn vi har lagt inn kutt, sier Tone Tellevik Dahl.

Gratis AKS

Blant satsingene som ifølge skolebyråden snur regnestykket fra minus til pluss trekker hun fram følgende:

  • Ytterligere 35 lærerstillinger øremerket skoler som sliter på småtrinnet.
  • Gratis kjernetid i Aktivitetsskolen i utvalgte bydeler.
  • Kommende handlingsplan for yrkesfag der tiltak vil være finansiert.
  • Egen pott til IKT-investeringer som letter skolenes driftsbudsjetter.

– Neste år har vi fått 70 flere lærere på de skolene som trenger det aller mest. Det er bare for Oslo-skolen og den enkelte elev som trenger flere lærere rundt seg.

– Og vi får rimeligere Aktivitetsskole og bedre kvalitet i Aktivitetsskolen, sier Tone Tellevik Dahl.