Hopp til innhold

Kraftig prishopp for parkering i Oslo

Byrådet vil ha færre biler og mindre klimagass. For å komme dit, vil de sette opp prisen for parkering kraftig.

Beboerparkering i Oslo. Her fra Fagerborg.

Oslo-byrådet vil gjøre det markant dyrere å parkere i Oslos gater neste år.

Foto: Heiko Junge / NTB

CO₂ i atmosfæren
423,3 ppm
1,5-gradersmålet
+1,06 °C
Les mer  om klima

I forslaget til Oslobudsjettet for 2021, som ble lagt fram i ettermiddag varslet byrådet (Ap, MDG, SV) et kraftig prishopp både for beboerkort og gateparkering for fossile biler

Prisen på beboerkort vil øke med hele 50 prosent, hvis byrådet får viljen sin.

Det betyr et hopp fra 3600 til 5400 kroner i året.

Til sammenligning kostet det kun 300 kroner i året i 2017.

Gateparkering blir 25 prosent dyrere neste år.

– Vårt viktigste mål er at Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby innen 2030. Da må vi ta tak i biltrafikken, som er den største enkeltkilden til utslipp og som også skaper helsefarlig byluft, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

– Dette vil også gjøre det mye mer attraktivt å bytte ut fossilbilen med elbil, legger hun til.

Samferdselsbyråd Lan Marie Berg under en pressekonferanse i Oslo Rådhus om koronasituasjonen i Oslo 11.august.

Lan Marie Berg mener det er fornuftig med en kraftig økning i prisen for parkering.

Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud

Klimagasspiler peker oppover

Byrådspartiene Ap, SV og MDG vil også sette i gang planlegging av egne nullutslippssoner i Oslo, der kun kjøretøy med nullutslippsløsninger kan kjøre.

Tiltakene mot fossilbilene kommer samtidig som det viser seg at klimagassutslippene ikke har gått ned på byrådets vakt.

Men dette skyldes ifølge finansbyråd Einar Wilhelmsen at Miljødirektoratet har endret sine utregninger av CO₂-utslipp.

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG)

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) tyr til sterkere lut for å få færre biler i byen.

Foto: Øyvind Gustavsen / NRK

– I de nye tallene er det beregnet at Oslo og en del andre storbyer har et større utslipp fra bruk av anleggsdiesel enn det vi har trodd. Derfor trenger vi flere tiltak for å få ned klimagassutslippene, sier finansbyråden fra MDG.

I budsjettet ligger også penger til 25 km ny sykkelvei, og 200 flere ladepunkter for elbiler.

Bystyret vedtok i mai at Oslo skal bli en utslippsfri by.

Det betyr i praksis at klimagassutslippene skal kuttes med 95 prosent innen 2030.

Beboerparkering i Oslo

FOSSILBILER: Det blir langt dyrere å parkere både med beboerkort og for gjester neste år, hvis byrådet får viljen sin.

Foto: Heiko Junge / NTB

Valgløfter utsettes

Oslo-budsjettet for 2021 er på hele 80 milliarder kroner.

Byrådet forventer at koronapandemien vil koste 2 milliarder helsekroner. Kommunen legger til grunn at de vil få igjen dette fra staten.

Selv om staten skulle dekke dette, er pandemien er stor x-faktor for byrådet. De må ta høyde for flere arbeidsledige, færre kollektivreisende og nye smittebølger. Dermed er det ekstra vanskelig å beregne inntekter og utgifter for neste år.

Derfor skyver byrådet, nok en gang, på flere av løftene de ga etter valgseieren i 2019. Dette blir ikke innfridd neste år:

  • Gratis skolemat til alle elever i Oslo-skolen.
  • Gratis deltidsplass på aktivitetsskole (AKS) for andre og tredje trinn i syv bydeler.
  • Kutte prisen på enkeltbilletter med 20 prosent i kollektivtrafikken.

Unntaket er andreklassinger i bydelene Frogner og St. Hanshaugen. Disse får gratis AKS til neste år.

Lavere strømpriser vil ramme kommunekassa også neste år. Oslo, som er storaksjonær i Hafslund, tapte 750 millioner kroner på lav strømpris i år. Tapet er beregnet til å være bortimot like høyt neste år.

Fram mot 2024 vil Byrådet sette av:

  • 1,4 milliarder kroner til investeringer i barnehagebygg
  • 13 milliarder kroner til skolebygg
  • 4,5 milliarder kroner til sju nye sykehjem
  • 2,5 milliarder kroner til å skaffe flere kommunale boliger
  • 476 millioner kroner til områdesatsinger i Groruddalen, Oslo sør og indre øst

Byrådet har ikke flertall alene. De er avhengig av tre stemmer fra resten av bystyret. De siste årene har Rødt, etter forhandlinger, sikret flertall for byrådets budsjett.

Beboerparkering i Oslo

DYRERE: Drøyt 25.000 innbyggere i Oslo har beboerkort i dag. Prishoppet til neste år blir på femti prosent, varsler byrådet.

Foto: Heiko Junge / NTB