Hopp til innhold

Kutter gratis skolemat og gratis AKS

Byrådet setter av 1,9 milliarder kroner til koronakostnader. I dag kom det justerte budsjettet for Oslo.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

JUSTERER BUDSJETTET I OSLO: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Foto: Anders Fehn / NRK

– Aldri tidligere har et redvidert budsjett vært så revidert, med så store endringer.

Det sier Oslos byrådsleder, Raymond Johansen (Ap). I ettermiddag presenterte byrådet sitt reviderte budsjett, som er den halvårlige rapporten om økonomien i landets største by.

Han sier at budsjettet må endres til høsten igjen, av åpenbare grunner:

– Verdensøkonomien, norsk økonomi og Oslo kommune har aldri tidligere gått gjennom en større endring på så kort tid, sier Johansen og peker på koronakrisen.

Revidert oslobudsjett legges frem.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) på tirsdagens pressekonferanse om oslobudsjettet.

Foto: Anders Fehn / NRK

– For å stoppe spredningen av koronaviruset var det nødvendig å stenge Oslo ned, sa finansbyråd Einar Wilhelmsen.

– Vi må for all del unngå å måtte stenge ned igjen.

Noen hovedpunkter:

I revidert budsjett justerer kommunen pengebruken ut fra utviklingen det siste halve året.

Byrådet foreslår å bruke nesten 1,9 milliarder kroner for å dekke ekstrautgifter etter koronautbruddet:

  • Utgifter som følge av koronautbruddet i mars og april (315 mill. kroner)
  • Utgifter som følge av koronautbruddet etter april (723 mill. kroner)
  • Bortfall av inntekter fra foreldrebetaling i barnehagene og i aktivitetsskolen (180 mill. kroner)
  • Bortfall av billettinntekter for Ruter (700 mill. kroner)

Samtidig utsettes flere viktige tiltak fra byrådsplattformen som lå inne i 2020-budsjettet, til neste år:

Det gjelder blant annet gratis aktivitetsskole til 2. trinn for skolene i bydelene St. Hanshaugen, Frogner, Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker, Østensjø og Nordstrand. Det gjelder også innføring av skolemat i videregående skole. Aktiviteten i Bilfritt byliv reduseres.

Fikk kjeft på hjemmebane

For en uke siden var byrådslederen skuffet, etter at det reviderte budsjettet for hele landet, nasjonalbudsjettet, ble lagt fram av regjeringen.

Regjeringen og kommunenes organisasjon KS er svært uenige om i hvilken grad kommunene får det de trenger i regjeringens pakke.

Men byrådet har også fått kjeft på hjemmebane fra opposisjonen, som mener de har vært rundhåndet med penger.

Blant annet vedtok flertallet for et par uker siden å bruke nesten 700 millioner kroner på et nytt Manglerud bad, samtidig som koronakrisen påfører kommunen store ekstra utgifter.

Bruker midler fra Sommerskolen

Inga Marte Thorkildsen

Byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV), vil styrke satsingen på forebyggende barne- og ungdomsarbeid.

Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Sommerskolen blir som kjent ikke gjennomført i år på grunn av smittevernhensyn. Byrådet har bestemt at midlene skal gå til lokale aktiviteter. Midlene vil blant annet gå til lokale sommerskoleaktiviteter, fritidsklubber, idretts- og kulturtilbud og sommerjobber for unge.

– Det er viktig for å forebygge utenforskap, bidra til aktiviteter og gi ungdom viktig jobbtrening og egen inntekt i sommer, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV).

Vil hjelpe reiselivsnæringen

Finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) varsler at byrådet vil sette av penger til promotering av Oslo som reisemål for norske turister. Regiondirektør i NHO Viken, Nina Solli, er glad for at byrådet foreslår en tiltakspakke for reiselivet.

Regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo

Regionsdirektør i NHO Viken, Nina Solli syns en tiltakspakke for reiselivsnæringen er godt nytt.

Foto: Lotte Olsen Jessa/NRK

– Denne næringen står i en svært utfordrende situasjon. Mange av bedriftene er avhengige av sommersesongen for å sjans til å få det til å gå rundt i år. Da trenger vi å tiltrekke oss turistene fra andre kanter av landet, og få dem til å legge deler av ferien til Oslo, sier Solli.

Raymond Johansen om revidert budsjett

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) om revidert budsjett.