Kommuneadvokaten i Oslo nektet å stoppe skifesten i Holmenkollen

Tre timer før Oslo kommune kalte inn til pressekonferanse om stopp for publikumsfesten nektet kommuneadvokaten for at kommunen hadde ansvaret. Helsedirektoratet koblet inn Regjeringsadvokaten.

Frida Karlsson går i mål like før Therese Johaug foran tomme tribuner i Holmenkollen den 7. mars 2020

TOMME TRIBUNER: Frida Karlsson gikk i mål like før Therese Johaug foran tomme tribuner i Holmenkollen.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I e-poster fra innsiden av hvordan helsemyndighetene håndterte smitterisikoen rundt Holmenkollen skifestival kommer det fram hvor hektisk og kaotisk det var i timene før beslutningen ble tatt.

Torsdag 5. mars like over kl. 18 ble det innkalt til pressekonferanse i Oslo rådhus om det årlige skiarrangementet i Holmenkollen. Myndighetene skulle ilegge forbud mot publikum i skiarenaen.

Men så sent som like over kl. 15 viser e-postene NRK har fått innsyn i at Oslo kommune fortsatt nektet å fatte vedtaket:

«(...) kommuneadvokaten i Oslo bestrider at kommunestyret i Oslo (ved hastevedtak kommunelegen) har myndighet og ansvar for å fatte vedtak om å avlyse arrangementet i Holmenkollen. Kommuneadvokaten mener dette ansvaret tilligger Helsedirektoratet.»

Følg utviklingen:

Kommunikasjonen mellom Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Oslo kommune viser at det på dette tidspunktet var kommet et tydelig råd fra Folkehelseinstituttet om at man forventet at gjennomføring ville føre til flere smittede og en problematisk belastning på et allerede presset helsevesen i Oslo.

Helsedirektoratet valgte derfor å koble inn Regjeringsadvokaten for å få støtte for sin tolkning av loven: At det er kommunens ansvar å ta beslutningen.

Helsedirektør Bjørn Guldvog på pressekonferansen der koronaviruset ble kunngjort å være i en ny fase

Helsedirektør Bjørn Guldvog bekrefter til NRK at de måtte koble inn Regjeringsadvokaten.

Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

– Det var en litt krevende prosess, for det var slik at kommunens advokat var usikker på om kommunen hadde hjemmel til å fatte vedtaket. Vi fikk avklart dette med regjeringsadvokaten, som slo fast at kommunen hadde den hjemmelen og da var det greit, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK når han blir spurt om e-postutvekslingene.

Etter avklaringen valgte Oslo kommune ved smittevernoverlegen å likevel fatte vedtaket, og dermed stoppe publikums deltakelse i skiarenaen i Holmenkollen.

– Hvor komplisert var denne prosessen bare timer før det ble bestemt at arrangementet skulle gå uten publikum?

– Det var en komplisert prosess. Vi hadde løpende dialog med arrangør. Vi hadde møter over flere dager. Vi hadde også møter med kommunen. Vi innhentet hvilke konsekvenser det ville ha at vi ikke gjennomførte dette arrangementet og etter smittevernloven så må det også være en forholdsmessighet mellom tiltaket og det man faktisk oppnår og vi måtte ha god dokumentasjon på dette før vi kunne iverksette. Vi rådga kommunen i dette og vi fikk på plass, etter min oppfatning, det rette vedtaket, sier Guldvog.

Etterlyste retningslinjer

Kommuneadvokaten i Oslo hadde da bare timer før sagt at de mente det var Helsedirektoratet som måtte ta beslutningen.

Fra kommunen mente man at det var det statlige direktoratet som var definert som ansvarlig i loven.

NRK har spurt kommuneadvokaten om hvorfor de ikke ville fatte vedtaket.

Fungerende kommuneadvokat Trine Riiber i Oslo forteller at de mente både kommunen og Helsedirektoratet kunne ha fattet vedtaket, og at de på det tidspunktet mente det var best om direktoratet tok ansvaret.

– I og med at det både i Oslo kommune og i andre kommuner er en rekke arrangementer den nærmeste tiden som må vurderes nærmere av hensyn til risiko for smitteutbredelse, etterlyste Oslo kommune overordnede retningslinjer for slike vurderinger fra Helsedirektoratet. Slike retningslinjer ville kunne bidra til en mer helhetlig praksis knyttet til avholdelse av arrangementer rundt i landet nå og den nærmeste tiden fremover. Det ville dessuten medvirke til at enkeltbeslutninger kan fattes raskere, sier Riiber til NRK i en e-post.

Trine Riiber i Høyesterett

Fungerende kommuneadvokat i Oslo Trine Riiber forteller at de ønsket at Helsedirektoratet skulle fatte vedtaket.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

«Vil være uhåndterbart»

Dette var ikke Helsedirektoratet enige i, og de fryktet å måtte behandle forespørsler om små og store arrangementer over hele landet. Dette er normalt lagt til den enkelte kommune ved kommunelegen som kjenner de lokale forholdene.

Oslo kommune hadde vist til at korona-viruset ble definert som en allmennfarlig smittsom sykdom, og det påvirket det juridiske om hvem som hadde ansvaret.

Helsedirektoratet så derimot for seg kaos:

«Konsekvensen av kommuneadvokatens fortolkning vil være at Helsedirektoratet må gå inn i, og fatte vedtak i forhold til, lokale forhold i alle norske kommuner. Det vil være uhåndterbart», skrev Helsedirektoratet til Regjeringsadvokaten.

Til slutt ble det kommunen som stoppet publikumsarrangementet på skistadion i Holmenkollen, etter at Regjeringsadvokaten hadde blitt koblet inn.

– Hva var fordelen med at det var kommunen som stoppet dette?

– Fordelen er jo at ikke absolutt alle beslutninger som går på absolutt alle arrangementer i hele landet fattes av nasjonale myndigheter, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NRK.

I går kom det nye anbefalinger fra Helsedirektoratet om at alle arrangementer med mer enn 500 deltakere burde avlyses eller utsettes.

Pressekonferanse om ny korona-fase med Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og helseminister Bent Høie

Helseminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og Line Vold fra Folkehelseinstituttet kunngjorde at korona-epidemien var i en ny fase tirsdag kveld.

Foto: Olav Døvik / NRK

Anbefalingen er ikke et vedtak, men et råd til både arrangører og kommuner fra statlige myndigheter.

Kommuneadvokaten i Oslo mener likevel det kunne vært løst bedre. Hun etterlyser en forskrift som juridisk definerer hvordan det skal håndteres i hver enkelt kommune.

– De nye retningslinjene nasjonale myndigheter offentliggjorde, understreker behovet Oslo kommune og andre har etterlyst. Men kommunen mener samtidig at dette burte ha vært retningsgivende og ikke bare anbefalinger slik at allerede meget belastede kommunale helsemyndigheter ikke må bruke mye tid og ressurser på å fatte vedtak i enkelttilfeller. En forskrift ville ha løst dette, sier kommuneadvokat i Oslo Trine Riiber.

Hun forteller at Oslo kommune utarbeider et eget kommunalt regelverk for alle arrangementer innenfor kommunes grenser for å sikre ryddighet og likebehandling. Disse reglene ble presentert på en pressekonferanse onsdag, og det ble klart at ingen får gjennomføre arrangement i Oslo med over 100 deltakere uten å ha søkt kommunen.

Helsdirektoratet innførte også et nasjonalt forbud mot arrangementer over 500 personer onsdag, i stedet for bare en anbefaling som de la fram dagen før.

Les også: Kommuner reagerer på at det er opp til dem å avlyse arrangementer

Oppdatert 12. mars 2020 kl. 07.07: Fjernet et feilaktig bilde av kommuneadvokat Trine Riiber, som viste en annen person ikke tilknyttet denne saken.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 01.12.2021
17 922
Smittede siste 7 dager
257
Innlagte
1 092
Døde
4 229 770
Vaksinerte