Hopp til innhold

Jonny Enger dømt til fengsel: – Føler meg ikke som noen kriminell

Tidligere Veireno-sjef, Jonny Enger, er dømt til 120 dagers fengsel for ulovlig overtid. Høyesterett reduserte lagmannsrettens straff, men dommen er likevel historisk streng.

John Christian Elden og Jonny Enger i Høyesterett 28. januar 2020.

HISTORISK: Her er Jonny Enger sammen med sin advokat John Christian Elden i Høyesterett i januar. Aldri tidligere har en sak om ulovlig overtid gått for Høyesterett.

Foto: Anders Fehn / NRK

Da søppelet lå strødd i Oslos gater høsten 2016 og vinteren 2017, var det private selskapet Veireno ansvarlig for avfallshåndteringen.

De jobbet på oppdrag fra Oslo kommune.

De ansatte arbeidet opptil 17,5 timer i strekk og 90,5 timer i uka for å rydde opp.

I dag ble den tidligere Veireno-sjefen, Jonny Enger, dømt i Høyesterett. Han får 120 dagers fengsel for 1085 brudd på arbeidsmiljøloven.

Jeg registrerer at Høyesterett har redusert straffen, og erkjenner vanskelige forhold som Veireno ikke rådde over. Jeg føler meg fortsatt ikke som noen kriminell, sier Enger til NRK.

Han regner med at dommen vil få store konsekvenser for andre.

– Vi bor i et land der det er likhet for loven og arbeidsmiljøloven gjelder alle bransjer. Derfor vil dommen mot meg få konsekvenser for veldig mange, sier han.

Historisk streng

Det var Arbeidstilsynet som anmeldte Veireno og Enger til politiet. De ansatte hadde da i flere måneder jobbet ulovlig mye.

I tingretten erkjente Enger ikke straffskyld, men påberopte seg nødrett.

– Det er Oslo kommune som burde blitt tiltalt, ikke jeg, sa han i retten.

Enger ble dømt til et år og tre måneders ubetinget fengsel.

Dette var første gang noen ble dømt til fengsel for brudd på arbeidsmiljølovens regler for arbeidstid.

Søppelkaos i Oslo under Veireno

MYE SØPPEL: I Oslo mottok kommunen over 30.000 klager på manglende søppelhenting, mens Veireno skulle tømme søppelet.

Foto: Terje Bendiksby / NTB/Scanpix

Fikk redusert straff

Dommen ble anket. I lagmannsretten erkjente Enger straffskyld. Hans forsvarer, John Christian Elden, mente imidlertid at bøter var riktig straff.

– Vi er enig i at forholdet er straffbart og brudd på arbeidsmiljøloven, men mener det skal reageres med bøter, sa Elden til NRK.

Lagmannsretten var uenig i Eldens argumentasjon. Straffen ble imidlertid redusert til ni måneder i fengsel.

Enger anket igjen. 28. januar gikk saken i Høyesterett. I dag kom den endelige dommen, som altså ble redusert fra lagmannsretten til fire måneder i fengsel.

Elden argumenterte i Høyesterett for at mediedekningen av saken burde føre til en redusert straff. Dette er Høyesterett ikke enig i.

Unik dom for brudd på arbeidsmiljøloven

– Påtalemyndigheten er særlig tilfreds med at Høyesterett fastslår at ved forsettlige og systematiske brudd på arbeidstidsbestemmelsene, så er det riktig å idømme ubetinget fengselsstraff, sier aktor i saken, statsadvokat Carl Graff Hartmann.

Hartmann sier påtalemyndigheten registerer at Høyesterett mente det var riktig å redusere straffen.

Det var Arbeidstilsynet som anmeldte Enger og Veireno.

– Vi anmeldte forholdet fordi vi mente bruddene på arbeidstidsbestemmelsene var så grove at forholdet burde føre straff for arbeidsgiver. Dommen viser at dette var en riktig beslutning. Vi vil dermed videreføre vår praksis med å anmeldte svært grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene, sier avdelingsdirektør Gry Singsaas.

Dommen fra Høyesterett vil sette presedens. Dette er nemlig første gang at Høyesterett har tatt stilling til hvordan ulovlig overtid skal dømmes.

Det er også bare unntaksvis at brudd på arbeidsmiljøloven har ført til betinget fengselsstraff. Da har det vært andre bestemmelser i loven som har vært vurdert.

I en sak fra 2001 ble en arbeidsgiver dømt i Høyesterett til 60 dagers ubetinget fengsel etter en ulykke der en person døde og en annen ble ufør. Årsaken til ulykken var manglende vedlikehold av en kran.

I videoen nedenfor forklarer vi hva Veireno-saken handler om. Videoen ble laget da Høyesterett skulle behandle saken:

Det var søppelkaoset i Oslo vinteren 2016-2017. Veirenosjef Jonny Enger ble tiltalt og dømt for brudd på arbeidsmiljøloven. Saken skal nå opp i Høyesterett.

Det var søppelkaoset i Oslo vinteren 2016–2017.