Hopp til innhold

Veireno-sjef dømt til fengsel

Tidligere Veireno-sjef Jonny Enger er dømt til fengsel i ni måneder av Borgarting lagmannsrett, men VT-Gruppen slipper å betale millionbot.

Søppel Ekeberg

Søppelet hopet seg opp over hele Oslo høsten 2016 og vinteren 2017. Kommunen mottok over 30.000 klager på manglende søppelhenting.

Foto: Bård Nafstad / NRK

Veireno var ansvarlig for søppeltømming i Oslo høsten 2016 og vinteren 2017, da søppelkaoset preget byen.

– Vi er godt fornøyd med at selskapet er frifunnet og at straffen til Enger er satt drastisk ned. Allikevel mener vi fortsatt at det ikke er grunnlag for bruk av fengselsstraff i denne saken, sier Engers forsvarer, John Christian Elden.

Dommen er seks måneder lavere enn tingrettsdommen, men i tråd med aktors påstand i lagmannsretten.

Elden mener det er straff nok med bot i denne saken, og varsler at saken vil bli anket til Høyesterett.

– Dommen mot Enger var i henhold til påstanden som vi la ned, ni måneders fengsel, sier politijurist Johan Strand Moldestad i Øst politidistrikt.

Han er mindre fornøyd med at VT-gruppen, selskapet som eide Veireno, ble frikjent i lagmannsretten. I tingretten ble selskapet idømt en foretaksstraff på 4,5 millioner kroner.

Det er for tidlig å si om politiet vil anke saken.

Veireno-saken: søppelkaos i Oslo og Vestfold

Søppelkaos i Oslo og Vestfold

Til sammen mottok kommunen over 30.000 klager på manglende søppeltømming i Oslo.

De ansatte i Veireno jobbet opptil 17,75 timer sammenhengende og opp til 88 timer i uka. Arbeidstilsynet mente det var helseskadelig.

Kommunen ga Veireno dagsbøter fordi de ikke hentet søppelet slik det var avtalt, og direktøren i Renovasjonsetaten måtte gå.

Byrådet i Oslo sa til slutt opp avtalen med Veireno og selskapet slo seg selv konkurs.

Enger ble i fjor dømt til ett år og tre måneder ubetinget fengsel for å ha latt sine ansatte jobbe ulovlig mye overtid både i Vestfold og i Oslo. Dommen fra tingretten var historisk streng for brudd på arbeidsmiljøloven.

Mildere straff

Borgarting lagmannsretten har enstemmig kommet til at Enger er skyldig etter tiltalen, og at det foreligger «særdeles skjerpende omstendigheter».

Lagmannsretten kom til at utgangspunktet for straffen var fengsel i ett år, men mener at Enger skal ha strafferabatt fordi han har erkjent straffskyld og fordi det har gått lang tid siden overtredelsene i Vestfold.

VT-gruppen ble frifunnet på samtlige tiltaleposter. Lagmannsretten mener at morselskapet, som VT-gruppen var, ikke kan holdes ansvarlig for lovbrudd datterselskapet, Veireno, har begått.

Elden i Veireno-saken

Forsvarer John Christian Elden på vei inn i Borgarting lagmannsrett, med klienten i bakgrunnen.

Foto: Anders Fehn / NRK