Vil ha bot i stedet for fengsel for Veireno-Enger

Tidligere Veireno-sjef Jonny Enger har byttet forsvarer etter den knusende dommen i Follo tingrett. Nå skal John Christian Elden forsøke å overbevise lagmannsretten om at Enger ikke fortjener fengselsstraff.

Elden i Veireno-saken

TIL RETTEN: Forsvarerteamet til Jonny Enger og VT-gruppen, advokatene Thomas Skjelbred og John Christian Elden, på vei til Borgarting lagmannsrett mandag. I bakgrunnen er tiltalte Jonny Enger, tidligere Veireno-sjef, og Anne-Cathrine Andersen, som representerer VT-gruppen, som eide Veireno.

Foto: Anders Fehn / NRK

Mandag begynte Borgarting lagmannsrett behandlingen av anken fra tidligere sjef i Veireno, Jonny Enger.

Veireno var ansvarlig for søppeltømming i Oslo høsten 2016 og vinteren 2017, da søppelkaoset preget byen.

Til sammen mottok kommunen over 30.000 klager på manglende søppeltømming i Oslo.

Enger ble i fjor dømt til ett år og tre måneder ubetinget fengsel for å ha latt sine ansatte jobbe ulovlig mye overtid både i Vestfold og i Oslo.

– Vi kommer til å be om at fengselsstraffen strykes i denne saken og at det utmåles en bot på vanlig måte, sier Engers forsvarer John Christian Elden.

VT-gruppen, selskapet som eide Veireno, ble idømt en bot på 4,5 millioner kroner.

Les også: Jonny Enger risikerer tre års fengsel etter søppelkaoset i Oslo

Historisk streng

Dommen mot Enger var den strengeste i Norgeshistorien for brudd på arbeidsmiljøloven.

Lovens strafferamme ble i 2015 økt fra tre måneder til ett år i fengsel, og fra to til tre år med ved særlig skjerpende omstendigheter.

– Dommen la seg vanvittig høyt. Vi er enig i at forholdet er straffbart og brudd på arbeidsmiljøloven, men mener det skal reageres med bøter, sier Elden.

– Hvorfor mener du fengselsstraff ikke er fortjent?

– Det foreligger frivillig bruk av overtid i en oppstartsfase. Da vet alle at det er ekstra behov for arbeid og det var de også innstilt på i denne bedriften.

Politijurist Johan Strand Moldestad fører saken for Øst politidistrikt. Han mener saken er viktig fordi omfattende brudd på overtidsbestemmelsene er alvorlig.

Les også: – Kommunen burde ha sett søppelkaoset komme

Johan Strand Moldestad

Johan Strand Moldestad vil ha fengselsstraff for Jonny Enger.

Foto: Anders Fehn / NRK

Hevdet han ikke hadde noe valg

I tingretten innrømmet Enger ikke straffskyld. I stedet påberopte han seg nødrett.

Nødrett er å bryte loven bevisst for å unngå fare for liv, helse eller skade på eiendom.

Enger mente det var bedre å hente søpla ved at de ansatte jobbet mye overtid, enn å la den ligge og risikere fare for spredning av sykdommer, samt tiltrekke seg rotter og mus i stort omfang.

Denne argumentasjonen møtte ingen forståelse i tingretten. Dommerfullmektig Håvard Andreassen skrev i dommen:

«Retten fester ingen lit til at Enger som en erfaren forretningsmann trodde at Veireno var forpliktet til å innhente forsinkelsene selv om dette ville innebære overtredelser av arbeidsmiljøloven.»

I lagmannsretten erkjente Enger seg skyldig. Elden utdypet at han ikke ville argumentere for nødrett, men heller argumentere mot fengselsstraff.

Elden og Skjelbred i Veireno-saken

Forsvarere Elden og Skjelbred diskuterer før anken skal behandles i Borgarting lagmannsrett.

Foto: Anders Fehn / NRK

Oslo kommune hevet kontrakten med Veireno i 19. februar 2017. Da hadde de mottatt over 30.000 klager på manglende søppelhenting.

Samtidig ble selskapet anmeldt av Arbeidstilsynet, som mente å kunne dokumentere over 2.000 brudd på arbeidsmiljøloven. Veireno gikk konkurs få dager senere.

Borgarting lagmannsrett har satt av fem dager til ankebehandlingen.