Hopp til innhold

17-åring jobbet ulovlig overtid som koronatester for privat legevakt

Den private legevakten erkjenner lovbrudd, men sier skoleeleven fikk «en god matpause» på den lengste arbeidsdagen.

Ungdom tar koronatest

17-åringen jobbet som koronatester for privatlegevakten Legevakt Vest. Bilde er et illustrasjonsbilde, og personene på bildet er ikke tilknyttet saken.

Foto: Ketil Gjelstein Bjærke / NTB

Tenåringen jobbet blant annet 107 timer ulovlig overtid i løpet av én måned i fjor sommer. Jobben var å stikke bomullspinner i nesa på de som testet seg da pandemien herjet i fjor.

Arbeidsgiveren var den private legevakten Legevakt Vest. De hadde teststasjoner i hele byen. Oppdraget kom blant annet fra Oslo kommune.

Også etter at kommunen skulle følge opp lovbruddene i desember, hadde den mindreårige ulovlig lange arbeidsdager.

I januar i år jobbet for eksempel den mindreårige 15,5 timer på en dag.

Vigleik Mikal Aas

Seksjonsleder Vigleik Aas i Arbeidstilsynet.

Foto: Vigleik M. Aas

– Hvis en ungdom har jobbet mer enn åtte timer på en dag, er det ulovlig. Hvis en ungdom har jobbet mer enn 40 timer på en uke, så er det ulovlig, forklarer seksjonsleder Vigleik M. Aas i Arbeidstilsynet til NRK.

– Grensen er satt der for å beskytte ungdom mot misbruk i arbeidslivet, legger han til.

«Voksesmerter»

Legevakt Vest er en av flere private som har hatt kontrakt med Oslo kommune i koronaårene. Testoppdragene betydde oppbemanning og vekst for den private legevakten på Ullern.

Fra 2020 til 2021 gikk Legevakt Vest fra inntekter på rundt 18 millioner til 71,5 millioner kroner, ifølge det ferske årsregnskapet til selskapet.

Lønnen til ansvarlig lege og daglig leder Kari Lise Jacobsen Eidjar økte med 2,3 millioner kroner i samme periode.

Samtidig erkjenner selskapet i årsberetningen at den raske veksten har medført «voksesmerter».

17-åringen, som i dag er 18, er til daglig skoleelev. NRK har kontaktet vedkommende, som ikke ønsker å bli intervjuet.

– Legevakt Vest beklager på det sterkeste disse bruddene på arbeidsmiljøloven og har nå innført tiltak for å forhindre framtidige lovbrudd, skriver Eidjar i en e-post til NRK om skoleelevens arbeidstider.

Kari Lise Jacobsen Eidjar, daglig leder ved Legevakt Vest på Ullern i Oslo.

Kari Lise Jacobsen Eidjar er daglig leder og ansvarlig lege ved Legevakt Vest.

Foto: Nadir Alam / NRK

– Legevakt Vest har ansvar

I høst varslet flere ansatte Fagforbundet om uenigheter de hadde med Legevakt Vest. Selskapet skriver i årsberetningen at vurderte å si opp flere ansatte.

Det virket som om pandemien var på hell, og Legevakt Vest testet ikke like mange som før.

Flere ansatte protesterte. Oslo kommune ble satt på kopi i mye av korrespondansen som fulgte. Også den mindreåriges arbeidstider ble tatt opp.

Legevakt Vests lokaler i Silurveien

Legevakt Vest har legevakt på Ullern i Oslo. Selskapet håvet inn på koronatesting i 2021.

Foto: Julia Thommessen / NRK

Legevakt Vest erkjente at 17-åringen hadde jobbet for mye da de måtte redegjøre overfor kommunen og Fagforbundet.

«Det foreligger et tilfelle der en skoleelev i sommerferien selv ba om å få arbeide mer, uten at dette ble fanget opp i tide», skriver Legevakt Vests advokat i brevet.

– Er det ikke deres ansvar å «fange opp i tide» hvor mye en mindreårig ansatt hos dere jobber?

– Legevakt Vest har det fulle ansvar for å unngå at ansatte arbeider for lenge, uavhengig av om dette skjer som følge av interne bytter av vakter eller av andre årsaker, skriver Eidjar til NRK.

Les også Her har over halvparten av kommunens fastleger sagt opp

Legekontor ved Stathelle legesenter

Kommunen trodde tenåringen sluttet

Til tross for færre testoppdrag, fikk ansatte fikk beholde jobbene. Men Oslo kommune bestemte seg i desember 2021 for å følge opp saken til den mindreårige.

Da fikk kommunen imidlertid beskjed om at tenåringen ikke lenger jobbet for Legevakt Vest, ifølge kommuneoverlege Miert Skjoldborg Lindboe. Det viste seg å ikke stemme.

Tvert imot opplyser daglig leder Eidjar til NRK at personen fortsatt jobbet der, og at vaktene fortsatt ved flere tilfeller var ulovlig lange.

Fra november 2021 til januar 2022 hadde personen 13 ulovlig lange arbeidsdager. Flere av vaktene varte over 12 timer.

Ifølge Eidjar ble det gitt beskjed om at den mindreårige skulle få en «god matpause» når vedkommende måtte jobbe 15,5 timer.

Hun sier til NRK at årsaken til at skoleeleven har jobbet så lange dager er at vedkommende selv byttet vakter utenom turnus. Og misforståelser om reglene for mindreårig ansatte.

Legevakt Vest-skilt

Skiltene til Legevakt Vest.

Foto: Julia Thommessen / NRK

– Grovt

Når NRK forteller kommuneoverlege Lindboe at tenåringen fortsatt jobbet ulovlig overtid da kommunen fulgte opp lovbruddene fra i sommer, blir han svar skyldig.

– Dette er informasjon som er motstridende det jeg har fått før. Så da må jeg rett og slett gå tilbake på dette her.

– Hvorfor har ikke Oslo kommune funnet ut av dette?

– Fram til for ti minutter siden var jeg forsikret om at vedkommende ikke jobbet der lenger, og ikke hadde jobbet der siden august, svarer Lindboe.

Kommunen og privat-legevakten har altså to ulike versjoner av hva som skjedde i oppfølgingen av lovbruddet til Legevakt Vest.

For på spørsmål om hvorfor Legevakt Vest sa at 17-åringen hadde sluttet, og hvorfor de ikke opplyste kommunen om at personen fortsatt hadde ulovlig lange arbeidsdager, svarer Eidjar:

– Vi er ikke er kjent med at vi har informert kommunen om at vedkommende har sluttet.

Stig Berntsen, fagforbundet

Nestleder Stig Berntsen i Fagforbundet Helse i Oslo utenfor en av Legevakt Vest sine mobile teststasjoner.

Foto: Julia Thommessen / NRK

Nestleder Stig Berntsen i Fagforbundet Helse reagerer sterkt på saken. Berntsen har også tillitsverv i Rødt, men uttaler seg på vegne av Fagforbundet.

– Det er jo kjempegrovt. Bruk av overtid er strengt regulert av arbeidsmiljøloven, og for ansatte under 18 år så er det et forbud mot overtid. Så det er mange timer med overtid som alle er ulovlige, sier Berntsen til NRK.

Han har fulgt opp sakene til flere ansatte i Legevakt Vest siden i høst, og mener selskapet «svikter som arbeidsgiver» når de legger skylda for overtiden på den mindreårige.

Les også Arbeidstilsynet: Oslo kan ha spart penger på å underbemanne

Mener kommunen svikter

Også kommunen svikter når de ikke selv fanget opp forholdet, mener Berntsen. Han varslet om den mindreåriges arbeidstider.

– Kommunen må drive i egen regi. For det viser seg jo at kommunen ikke har noe system for å følge opp dette. De reagerer som regel fordi tillitsvalgte og fagforeninger sier ifra.

NRK har forelagt kritikken fra Berntsen for Legevakt Vest. Daglig leder Eidjar presiserer at det er deres ansvar at en mindreårig har jobbet for mye overtid.

Miert Skjoldborg Lindboe, sjef for vaksine Oslo

Miert Skjoldborg Lindboe er kommuneoverlege i Oslo.

Foto: Tiril Mettesdatter Solvang / NRK

Kommuneoverlege Lindboe sier kommunen ikke ville hatt sjans under koronaen uten private leverandører.

Han mener likevel kommunen er flinke til å følge opp de private leverandørene de bruker.

– Dere visste ikke at en mindreårig med store mengder overtid fortsatt jobbet der. Er kontrollen god nok?

– Jeg mener jo det. Vi forventer at leverandørene skal oppfylle kontrakten de har med oss og forholde seg til det. Hvis ikke de gjør det er det en annen sak, sier Lindboe.

Har du tips i denne saken? Send meg gjerne en e-post, eller kontakt meg på telefon/Signal: 41462909

AKTUELT NÅ